Úradná správa VsFZ č.34 , 19.05.2017
19.05.2017, Marcel Eperješi

Úradná správa VsFZ č.34 , 19.05.2017

Zasadnutie odborných komisií VsFZ , 17.07.2017

Úradná správa VsFZ č.34, 19.05.2017

 

Úradná správa VsFZ č. 37/2016-2017,

19.05.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 

 • Zasadnutie riadnej konferencie VsFZ sa uskutoční 25.05.2017 o 16,30 hod. v Košiciach.

      Návrh programu :

 1. Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie 
 2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie
 3. Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ
 4. Ocenenie jubilantov
 5. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od poslednej konferencie VsFZ 12/2016
 6. Informácie o dotáciách SFZ a VsFZ
 7. Schvaľovanie  správy o hospodárení VsFZ za rok 2016 (Výročná správa VsFZ za rok 2016)
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2016
 9. Schvaľovanie prerozdelenia zisku VsFZ za rok 2016
 10. Diskusia – rôzne
 11. Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 25. mája 2017

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

 

 1. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že dňa 16.6. a 19.6.2017 bude hrať Slovensko U21 na ME U21 v Poľsku. Pre veľký záujem o účasť fanúšikov aj funkcionárov klubov na tomto podujatí ŠTK ponúka možnosť predohrať stretnutia dospelých 26., resp. 30. kola plánované na 18.6.2017 odohrať v týždni na základe predložených dohôd v stretnutiach. Toto opatrenie sa týka aj stretnutí mládeže posledného kola plánované na uvedený termín.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 30.k Vyšné Opátske – Snina sa odohrá 3.6.2017 o 17,00 hod.

- V.L VD dosp. 26.k Soľ – Kamenica n/C sa odohrá 17.6.2017 o 15,30 hod.

- V.L dosp. 21.k Malý Šariš – Gerlachov sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod.  Dohrávka.

- II.L SMD 27.k Stropkov – Vranov sa odohrá 24.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Vranov 10 €.

- III.L Š dor. 21.k Malý Šariš – Brezovica sa odohrá 26.5.2017 o 17,00 hod.  Dohrávka.

- III.L Š dor. 22.k Stará Ľubovňa – Fintice sa odohrá 20.5.207 o 14,00 hod. Kolízia stretnutí.

- III.L Š dor. 21.k Fintice – Čirč sa odohrá 24.5.2017 o 17,00 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 21.k Chmiňany – Sabinov sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 24.k Pušovce – Hermanovce sa odohrá 3.6.2017 o 9,30 hod. Pušovce 5 €.

- III.L PT dor. 22.k Spišské Podhradie – Markušovce sa odohrá 20.5.2017 o 10,00 hod. Markušovce 10 €.

- III.L PT dor. 22.k Spišský Štvrtok – Harichovce sa odohrá 20.5.2017 o 16,30 hod. Sp. Štvrtok 10 €.

- III.L PT dor. 23.k Markušovce – Krompachy sa odohrá 27.5.2017 o 10,00 hod.

- III.L PT dor. 26.k Prakovce – Harichovce sa odohrá 17.6.2017 o 14,00 hod.

- II.L SMŽ skup. A 26.k Galaktik - Vyšné Opátske sa odohrá 24.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod. Oprava.

- II.L SMŽ skup. B 22.k Kračúnovce – Humenné B dňa 18.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Kračúnovce 10 €.

- II.L SMŽ skup. B 23.k Ľubotice–Medzilaborce sa odohrá 30.5.217 o 15,00 a 16,45 hod. Medzilaborce 5€.

- II.L SMŽ skup. B 23.k Svidník – Lipany sa odohrá 26.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Lipany 5 €.

- II.L SMŽ skup. B 25.k Giraltovce – Lipany sa odohrá 7.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Giraltovce 5 €.

- II.L SMŽ skup. C 21.k Vysoké Tatry – Smižany sa odohrá 25.5.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Smižany 10 €.

- II.L SMŽ skup. C 22.k Spišská Belá – Plavnica sa odohrá 22.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod. Plavnica 5 €.

- II.L SMŽ skup. C 22.k Smižany – Sp. Podhradie sa odohrá 20.5.2017 o 14,00 hod. MŽ a 15,45 hod. SŽ.   Spišské Podhradie 10 €.

- I.L žiačky 14.k Štich Humenné – Poprad sa odohrá 27.5.2017 o 13,00 hod.

- I.L žiačky 14.k Bardejov – Vranov n/T sa odohrá 17.5.2017 o 12,00 hod. 

3. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- FK Junior Košice, kat. U9 dňa 20.5.2017 od 8,30 hod. na ihrisku ul. Ostrovského za účasti - Galaktik KE, Junior KE, Junior Šaca, Benecol KE.

- FC Lokomotíva Košice organizuje turnaj prípraviek U8 a U9 dňa 30.5.2017 od 15,00 hod. na ihrisku ZŠ Požiarnická za účasti – Čaňa, Poprad, Vyšné Opátske a Lokomotíva Košice.

- FC Lokomotíva Košice organizuje turnaj prípraviek U10 a U11 dňa 6.6.2017 od 15,30 hod. na ihrisku ZŠ Požiarnická za účasti – FK Galaktik, FK Junior Košice, KAC Jednota Košice a Lokomotíva Košice.

- TJ Sokol Ľubotice, kat. U10, U11 dňa 27.5.2017 od 10,00 hod. v Ľuboticiach za účasti - Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov, Ľubotice.

- FK Svidník, kat. U10, U11dňa 4.6.2017 od 8,30 hod. za účasti - Stropkov, SAFI Prešov, FAMT Prešov, Svidník.

4. ŠTK berie na vedomie odhlásenie sa družstva dospelých TJ TISA Trakany zo súťaže V.L Z dospelí. V zmysle SP čl.12 je družstvo TJ TISA Trakany zostupujúce, výsledky sa anulujú a v ďalšom priebehu SR majú súperi vo vyžrebovaní voľno.  Do pozornosti DK.

5. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých TJ Cementár Turňa n/B – V.L KG dosp. za neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

6. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých TJ Družstevník Župčany – V.L Š dosp. za neuhradenie zbernej  faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

7. ŠTK neschválila žiadosti FK Svit – II.L SMŽ sk. C  a Spišské Podhradie – II.L SMŽ sk. C pre nevyjadrenie súhlasu súperov.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 20. - 21.5.2017

Dospelí

Svit – Trebišov                                  DZ Pečarka za Duba,

Plavnica – Giraltovce                        Jasečko za Maličkého ,

Prešov B – Snina                               Maličký za Jasečka,

V. Opátske – V. Revištia                   Capík za Kočiša,

Vranov – Sabinov                              Mati za Micheľa, Szabó za SFZ,                  

Š. Michaľany – Pakostov                  Kmec P., Ličko, Špivák,

Soľ – Kochanovce                             DZ Sloboda za Šafranka,

V. Tatry – Sp. Podhradie                   Micheľ za Kováčovú,

Slávia TU – Čečejovce                      Gajdoš za Mikloška,

Čierna – Čičarovce                            Godžák za Jevína,

Michaľany – Trakany                        ruší delegáciu,

Borša – Kr. Chlmec                           Zubka za Ubľanského,

Ptičie – Stakčín                                  Mikloško, Kačmár, Hrinda,

Dubinné – Demjata                           Greš, Maličký, Frank.

                       

Dorast

Svit – Snina                                       L. Tóth za Alexu,

Medzev – M. Ida                                Šipoš za Farkaša,

S. Ľubovňa – Fintice  o 14,00            Pristač za Gabštúra.

 

Žiaci

Čierna – Čaňa                                    Dušek za Ondrášeka,

Široké – Lipany                                 19.5. o 17,00 a 18,45  Marušin,

Kračúnovce – Humenné                    18.5. o 15,00 a 16,45  Pacák,

Poprad – Bardejov                             Alexa za Zvaleného,

Sp. Belá – Plavnica                           22.5. o 15,30 a 17,15 Šoltýs.

 

Ženy

Lokomotíva – Lučenec                      V. Havrila za Horvátha.

 

Žiačky

Humenné – Poprad                            27.5. o 13,00 Paulišin za Godžáka,

Bardejov – Vranov                            17.5. o 12,00 Židišin za ObFZ.

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 23.5.2017:

Ražňany (Ražňany – Kendice), Pakostov (Pakostov – Humenné)

 

- KR predvoláva na svoje zasadnutie 24.05.2017 na 16:30 R Kmec Ján, vedúci mužstva FK Kurima, vedúci mužstva FK Gerlachov a svedkov skutkov popísaných v podnete od FK Kurima.

 

- KR predvoláva na svoje zasadanie dňa 24.05.2017 o 17:00 R Knap.

 

- KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

 

- KR dáva do pozornosti DK FK Koprivnica za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Koprivnica – Gaboltov.

 

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ o dôsledné sledovanie ÚS aj iných odborných komisií (ŠTK, DK).

 

- KR oznamuje termín Workshopu DZ sk. C dňa 28.5.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

 

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Vranov, poplatok 20€.

· FK Plavnica, poplatok 20€

· FK Ptičie, poplatok 10€.

· FK Spišské Podhradie, poplatok 10€.

· FK Čičarovce, poplatok 10€.

· FK Fintice, poplatok 10€

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Humenné na R Homoľa, AR Horochonič a Berta zo stretnutia Pakostov – Humenné
 • FK Veľké Kapušany na R Nosáľ, AR Hríb a Michalík zo stretnutia Veľké Kapušany - Medzev.
 • FK Demjata na R Kováčová, AR Benedik a Sendek zo stretnutia Demjata – Veľký Šariš.
 • FK Plavnica na R Homoľa, AR Béreš D. a Leško zo stretnutia Veľké Revištia – Plavnica.

 

- KR berie na vedomie podnet FK V. Lomnica.

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Ptičie – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za opodstatnený.
 • Helcmanovce – Prakovce na základe podnetu FK Prakovce a považuje podnet za opodstatnený.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Pavlík Kamil 1145617 + 20€ (Stropkov),

Turcovský Michal 1207595 + 20€ (Vranov nad Topľou),

Mikloš Miloš 1188275 + 10€ (Zámutov),

Janík Maroš 1292410 + 10€ (Raslavice),

Fedorko Jozef 1326136 + 10€ (Pakostov),

Vaško Peter 1184847 + 10€ (Kalša),

Koľvek Dominik 1241522 + 10€ (Ťahanovce),

Hatala Peter 1224131 + 10€ (Bystré),

Mizerák Ján 1241463 + 10€ (Dlhá Lúka),

Kirňák Ondrej 1269397 + 5€ (Snina), SD

Lizák Adrián 1269151 + 5€ (Spišská Belá), SD

Naď Matúš 1274509 + 5€ (Trebišov), SD

Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves), Z

Tokáč Frederik 1351803 + 5€ (Nacina Ves), Z

Čabala Jakub 1274264 + 5€ (Kračúnovce), ŠD

Vaľany Adam 1286810 + 5€ (Svidník), ŠD

Denčák Tibor 1272090 + 5€ (Levoča), PT

Kuna Samuel 1273061 + 5€ (Vikartovce), PT

Dolák Martin 1270197 + 5€ (Spišské Podhradie), PT

Hudák Daniel 1280987 + 5€ (Čaňa), SŽ sk.A

Škrepták Matej 1289439 + 5€ (Ľubotice), SŽ sk.B

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Hubcej Ľubomír 1237151 + 10€ (Pakostov) čl.37/3,

Hrabčák Marek 1309980 + 10€ (Perín) čl.37/3,

Leško Ján 1200635 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3,

Polák Róbert 1280363 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3,

Cima Daniel 1219416 + 10€ (Ulič) čl.45/1,2a,

Javorský Patrik 1321429 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.37/3, PT

Škirta Martin 1273224 + 5€ (Vikartovce) čl.46/1a,2, PT

Korenko Michal 1273029 + 5€ (Ľubica) čl.45/1,2a, PT

 

Na obdobie:

Adam Miloš 1144618 + 10€ (Cejkov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017,

Bálint Norbert 1133417 + 10€ (Trakany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017,

Popovič Jozef 1206341 + 10€ (Trakany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017,

Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Turczyk Pavol 1102544 + 20€ (Vyšné Opátske) 1 týždeň do 31.08.2017

Puškáš Adrián 1216578 + 10€ (Čečejovce) 1 týždeň do 31.08.2017

Čižmár Erik 1274216 + 10€ (Michaľany) 2 týždne do 31.08.2017,

 

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK Slovan Poproč o prekvalifikovanie trestu hráča Paulinský Peter 1189826. OFK Slovan Poproč + 10€.

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Trebišov pokarhanie +20 € na základe podnetu KR VsFZ (20´stretnutia zo stretnutia III. ligy: Trebišov – Vyšné Opátske).
 • FK Pakostov pokutu 150 € na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie úplného videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S: Pakostov – Spišské Podhradie).
 • FK Trakany pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže V. ligy Z).
 • FK Jasenov pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia III. ligy SD sk. ŠD: Jasenov – Svidník.
 • FK Koprivnica pokutu 135€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie videozáznamu zo stretnutia V. ligy Š: Koprivnica – Gaboltov).
 • FK Kurima pokutu 100€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III. ligy SD sk. ŠD : Gerlachov – Kurima, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie p. Gmitter Emil + 5€ na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017.
 • FK Vikartovce pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia III. ligy SD sk.PT: Prakovce – Vikartovce.

DK VsFZ nevyhovuje odvolaniu TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, potvrdzuje svoje rozhodnutie v plnom rozsahu a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii VsFZ.

 

DK VsFZ na základe správy DZ zo stretnutia a zápisu stretnutia V.ligy Š: Šiba – Čirč ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Gajdoš Ľubomír 1193810 (Čirč) spočívajúce v zákaze športovej činnosti podľa čl.43/4 od 15.05.2017. Zároveň DK VsFZ žiada hráča Iľko Marek 1241425 (Šiba) o predloženie dokladu o práceneschopnosti na sekretariát VsFZ do 22.05.2017.

 

DK VsFZ na základe podnetu DZ zo stretnutia V.ligy PT: Veľká Lomnica – Spišská Belá ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre trénera p.Kubat Zoltán (Veľká Lomnica) a hráča Lang Ľuboš 1190668 (Veľká Lomnica) v zákaze výkonu funkcie a športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 15.05.2017. Zároveň DK VsFZ žiada FK Veľká Lomnica a menovaných o zaslanie písomného vyjadrenia k incidentu po stretnutí v útrobách štadióna do 22.05.2017.

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.05.2017 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Pakostov – Humenné, R – Bochnovič Marcel, AR1 – Horochonič Dávid, AR2 – Berta Patrik, DZ – Lacko Ján, HU – Berdák Peter, BM – Fedorko Jozef, AT – Metyľ Ján, VD – Gombita Dušan, KD – Fedorko Jozef 1326136, VH – Horodník Dušan, KH – Vasiľ Cyril 1223137. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 585x