Úradná správa VsFZ č.33, 12.05.2017

11.05.2017, Marcel Eperješi
Zasadnutie odborných komisií VsFZ dňa 10.05.2017

Úradná správa VsFZ č. 33, 12.05.2017 

Úradná správa VsFZ č. 33/2016-2017,

12.05.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 

 • VV VsFZ schválil na svojom zasadnutí termín konania riadnej konferencie VsFZ v deň 25.05.2017 v Košiciach.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že na základe schválenia komisiou ŠTK SFZ budú môcť sa prihlásiť do nového ročníka Slovnaft cupu aj družstvá V.-ých líg. V prípade záujmu o súťaž SC sa budú môcť prihlasovať družstvá v čase od 5.6.2017 v systéme ISSF na komisiu ŠTK SFZ.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 28.k Stropkov – Giraltovce sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod.

- IV.L S 24.k Štrba – Kračúnovce sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod. Dohrávka.

- V.L KG dosp. 22.k Gemerská Hôrka – Košická Nová Ves sa odohrá 21.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku v Gemerskej Polome. Dôvod – rekonštrukcia ihriska.

- V.L KG dosp. 23.k Gemerská Hôrka – Slávia TU Košice sa odohrá 27.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku v Gemerskej Polome. Dôvod – rekonštrukcia ihriska.

- V.L Š dosp. 25.k Župčany – Dlhá Lúka sa odohrá 2.6.2017 o 17,30 hod.

- II.L SMD 26.k Košická Nová Ves – Spišská Belá sa odohrá 19.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 5 €.

- II.L SMD 28.k Giraltovce – Stropkov sa odohrá 8.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod.

- III.L KG dor. 22.k Krásna – Bidovce sa odohrá 20.5.2017 o 14,00 hod. Dôvod–birmovka. FK Krásna 5 €.

- III.L Š dor. 21.k FAMT Prešov – Šarišské Michaľany sa odohrá 17.5.2017 o 16,00 hod.. ihrisku v Záborskom. Šar. Michaľany 10 €.

- III.L Š dor. 24.k Brezovica – Fintice sa odohrá 2.6.2017 o 17,00 hod.

- III.L PT dor. 21.k Markušovce – Ľubica sa odohrá 13.5.2017 o 10,00 hod. FK Markušovce 10 €.

- III.L PT dor. 26.k Vikartovce – FAM Poprad sa odohrá 14.6.2017 o 16,30 hod. Vikartovce 10 €.

- II.L SMŽ skup. B Humenné „A“ a „B“ odohrajú svoje domáce stretnutia o 9,00 a 10,45 hod. na ihrisku Pri Mlyne v Humennom od 13.5.2017 do skončenia jarnej časti SR. FK Humenné 10 €.

- II.L SMŽ skup. C 21.k Vysoké Tatry – Smižany sa odohrá 18.5.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Smižany 10 €.

- II.L SMŽ skup. C 24.k FAM Poprad – Plavnica sa odohrá 31.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod.

- II.L SMŽ skup. C 25.k Levoča – FAM Poprad sa odohrá 8.6.2017 o 16,00 a 17,45 hod.

- I.L žiačky 13.k Michalovce – Tatran Prešov sa odohrá 17.5.2017 o 16,00 hod.

- I.L žiačky 14.k Spišská Nová Ves – Michalovce sa odohrá 20.5.2017 o 15,00 hod.

- I.L žiačky 13.k VSS Košice – Bardejov sa odohrá 14.5.2017 o 15,00 hod.

3. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- IV.L J dosp. 24.k Hrabušice – Sobrance 3:0 kont. v prospech FK Hrabušice za neúčasť H v zmysle SP čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK – neúčasť v zmysle RS.

- V.L KG dosp. 20.k Kechnec – Dobšiná 3:0 kont. V prospech FK Kechnec za neúčasť H v zmysle SP, čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK – neúčasť v zmysle RS.

4. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- 1.FC Tatran Prešov, kat. U8, U9 dňa 14.5.2017 od 8,30 hod. na ihrisku s UT v Jazdeckom areáli za účasti – VSS Košice, Michalovce, Bardejov, Tatran Prešov.

- Slavoj Trebišov, kat. U8, U9 dňa 17.5.2017 od 13,00 hod. na ihrisku Slavoj Trebišov za účasti –

Spišská Nová Ves, Humenné, Vranov n/T, Trebišov.

- MFK Rožňava, kat. U10, U11 dňa 14.5.2017 od 10,00 hod. na ihrisku v Rožňave za účasti - Junior Šaca, Buzica, Rožňava.

- FA Buzica, kat. U10, U11 dňa 21.5.2017 od 14,30 hod. na ihrisku v Buzici za účasti – Junior Šaca, Rožňava, Buzica.

- 1. MFK Kežmarok, kat. U10, U11 dňa 16.5.2017 od 13,00 hod. na štadióne v Kežmarku,

ulica Trhovište, za účasti – Spišská Nová Ves, Poprad, Spišská Belá, Lendak, Kežmarok.

- MFK Sabinov, kat. U10, U11 dňa 4.6.2017 od 9,00 hod. na ihrisku s UT v Sabinove za účasti - Lipany, Ľubotice, Stará Ľubovňa, Sabinov.

5. ŠTK zamieta:

- žiadosť FK Kravany na odohratie stretnutia V.L PT dosp. 25.k Kravany – Poprad B v zmysle SP čl.35.

- žiadosť FK Krompachy III.L PT dor. 21.k na zmenu UHČ v Harichovciach pre nevyjadrenie súhlasu D družstva.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 
KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 13. - 14.5.2017

Dospelí

Trebišov – Vranov Alexa za Homoľu

V. Revištia – Plavnica Homoľa za Alexu

Fintice – Záhradné P. Béreš, Gallo, Paulišin

V. Kapušany – Medzev Michalík za Čonku

Strážske – Krompachy Homoľa, Vass, Capík

Kechnec – V. Ida P. Tóth za Zisa

Kr. Chlmec – Topoľany Brutvanová za Horvátha

Petrovce – Lastomír Baníková za Brutvanovú

Bystré – Sačurov Vojtko, Basoš, Guba

Kochanovce – Ptičie Fečo, Jevín, Lenková

Koprivnica – D. Lúka Mikloško za Pečarkovú

Kravany – Kluknava Kovaľ za Kriaka

Prakovce – Ľubica Zvolánek za Petraššovitša

Hranovnica – Poprad B Ružbarský za Laskovského

Bystré – Sačurov Kunzo za Izraela

Ražňany – Kendice Izrael za Kunza

Kamenica – S. Polianka Faťara za Pirucha

Kračúnovce – V. Tatry Černica za Ondíka

V. Lomnica – Sp. Belá Gavalier za Černicu

Dorast

Stropkov – K. N. Ves Mikloško za Ružbarského

Humenné – Giraltovce Greško, Ruščanský, Basoš

Snina – Sp. N. Ves Basoš za Metiľa

Kechnec – Kr. Podhradie Bucko za Šipoša

Raslavice – Medzilaborce Kostráb za Laskovského

Markušovce – Ľubica od 10:00 Klokočka

Lipany – Svit Pribula za Lacka

Žiaci

V. Kapušany – Čierna Čeklovský za Kurtáka

Čaňa – Galaktik 17.5. Gorel za Djordjeviča

Raslavice – Široké Kostráb za Laskovského

V. Tatry – Smižany 18.5. o 16:00 a 17:45 Fabíny za Jakubča

Sp. Podhradie – FAM Poprad 9:30 a 11:15 Kunzová

Nová Ľubovňa – Svit Gabštur za Pečarkovú

Ženy

Humenné – L. Košice o 17:00

Humenné – Lučenec Hríb za Metiľa

Žiačky

Košice – Bardejov 14.5. o 15:00 Bajo za Slimáka

Michalovce – Prešov 17.5. o 16:00 Fedák za T. Škodiho

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 16.5.2017:

Ptičie (Ptičie – Hencovce), Helcmanovce (Helcmanovce – Prakovce), Koprivnica (Koprivnica – Gaboltov)- pod disciplinárnymi následkami,

- KR oznamuje predbežný termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

- KR oznamuje termín Workshopu DZ sk. C dňa 28.5.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

-KR berie na vedomie podnet:

 • FK Krompachy, poplatok 10€
 • FK Sačurov, poplatok 10€
 • FK Vranov, poplatok 20€

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Veľká Ida na R Laskovský, AR Havíra, Baníková a DZ Koščo Andrej zo stretnutia Turňa – Veľká Ida.
 • FK Koprivnica na R Mati, AR Farkaš, Bajo a DZ Fencík zo stretnutia Kendice – Koprivnica.
 • FK Veľké Kapušany na R Kunzo, AR Fabíny a Dzivjak zo stretnutia Kalša – Veľké Kapušany.
 • FK Giraltovce na R Greško, Basoš, Hamadej a DZ Ferenc zo stretnutia II.LSMD Sobrance – Giraltovce.
 • FK Perín na R Zubka, Kostráb, Metiľ a DZ Treščák zo stretnutia Perín - Poproč

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Pakostov – Spišské Podhradie na základe podnetu FK Spišské Podhradie a považuje podnet za opodstatnený. Zároveň FK Pakostov postupuje na DK za nedodanie úplného videozáznamu.
 • Ražňany – Čirč na základe podnetu FK Čirč a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok FK Čirč 40€.
 • Nižný Hrušov – Ptičie na základe podnetu FK Ptičie a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.
 • Radvaň – Ľubotice na základe podnetu FK Radvaň a považuje podnet za neopodstatnený. Podnet nespĺňa náležitosti. Poplatok 40€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Hovanec Lukáš 1219301 + 20€ (Plavnica),

Krafčík Miroslav 1255999 + 20€ (Plavnica),

Grynyshyn Oleksandr 1349283 + 20€ (Vranov nad Topľou),

Dargaj Jaroslav 1156065 + 20€ (Veľké Revištia), - odstál v 24.kole

Hazrolli Arben 1240673 + 20€ (Svit), - odstál v 22.kole

Kostolník Tomáš 1156125 + 20€ (Svit),

Toporcer Filip 1259140 + 10€ (Vysoké Tatry),

Kaľavský Tomáš 1186648 + 10€ (Krompachy),

Kardoš Tibor 1151973 + 10€ (Gemerská Hôrka),

Lukáč Martin 1250363 + 10€ (Turňa nad Bodvou),

Kateržabek Valentín 1137202 + 10€ (Slávia TU Košice),

Kučera Maroš 1250376 + 10€ (Michaľany),

Tabaka Jozef 1252983 + 10€ (Sačurov),

Štuň Jakub 1252370 + 10€ (Sačurov),

Turták Roland 1249185 + 10€ (Sečovská Polianka),

Bálint Matúš 1199682 + 10€ (Župčany),

Klein Adrián 1260627 + 10€ (Harichovce),

Hurajt Patrik 1207327 + 10€ (Nálepkovo),

Žonda Vladimír 1252510 + 10€ (Nálepkovo),

Liskay Alexander 1261718 + 10€ (Smižany),

Pisko Jaroslav 1103590 + 10€ (Helcmanovce),

Džurina Kristián 1278615 + 5€ (Sobrance), 

Hric Daniel 1278681 + 5€ (Sobrance), 

Kuzár Daniel 1300149 + 5€ (Poprad), 

Mikita Filip 1308029 + 5€ (Košická Nová Ves), 

Lazár Radoslav 1278113 + 5€ (Nacina Ves), 

Horváth Nikolas 1349847 + 5€ (Chminianská Nová Ves), 

Onofrej Jakub 1292974 + 5€ (Pušovce), 

Žiga Štefan 1360732 + 5€ (Spišské Vlachy), 

Mešár Marco 1267695 + 5€ (Veľká Lomnica), - odstál v 19.kole, 

Zezula Martin 1276474 + 5€ (Spišské Podhradie), 

Mihalik Michal 1274406 + 5€ (Ľubica), - odstál v 18.kolo, 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Nemergut Richard 1263383 + 20€ (Svidník) čl.46/1a,2,

Vaľo Michal 1208506 + 10€ (Lastomír) čl.37/3,

Dacej Dávid 1278504 + 10€ (Lastomír) čl.37/3,

Balog Bence 1286166 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3,

Molnár Gabriel 1122340 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.45/1,2a,

Šipoš Jakub 1215932 + 10€ (Nacina Ves) čl.37/3,

Takács Peter 1285520 + 10€ (Borša) čl.37/3,

Tokarčík Daniel 1242805 + 10€ (Prakovce) čl.45/1,2a,

Terpák Sandro 1322230 + 5€ (Snina) čl.46/1a,2, 

Zatroch Marko 1278541 + 5€ (Rožňava) čl.37/3, 

Želonka Vladimír 1273937 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.37/3, 

Buranský Róbert 1375801 + 5€ (FAM Poprad) čl.37/3, 

2 stretnutia:

Duda Branko 1259136 + 10€ (Vysoké Tatry) čl.49/1a,2a,

 

Na obdobie:

Holečko Vladimír 1180718 + 10€ (Medzilaborce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.05.2017 do 05.06.2017,

Vodilka René 1250846 + 10€ (Medzilaborce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.05.2017 do 05.06.2017,

Turcovský Ján 1074634 + 10€ (Pakostov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.05.2017 do 05.06.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hanzeľ Branislav 1185576 + 10€ (Čaňa) 2 týždne do 31.12.2017,

Himaľ Roland 1330283 + 5€ (Trebišov) 1 týždeň do 31.08.2017,

Repela Kristín 1268018 + 5€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.08.2017,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Sobrance pokutu 400€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie IV.ligy J: Hrabušice – Sobrance.
 • FK Parchovany pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia IV.ligy: Mária Huta – Parchovany.
 • FK Dobšiná pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V.ligy KG: Kechnec – Dobšíná.
 • FK Kráľovský Chlmec pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Z: Nacina Ves – Kráľovský Chlmec. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Kropuch Martin + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.05.2017 do 05.06.2017.
 • FK Kendice pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Š: Kendice – Koprivnica. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Hrabovecký Ján + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.05.2017 do 05.06.2017.
 • FK Vikartovce pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia III. ligy SD sk.PT: Ľubica – Vikartovce.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Prečítané: 613x