Úradná správa VsFZ č. 30, 21.04.2017
20.04.2017, Marcel Eperješi

Úradná správa VsFZ č. 30, 21.04.2017

Zasadnutie odborných komisií VsFZ dňa 19.04.2017

Úradná správa VsFZ č.30, 21.04.2017 

Úradná správa VsFZ č. 30/2016-2017,

21.04.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

  • Porada sekretárov ObFZ sa uskutoční dňa 04.05.2017 o 09,30 hod. v budove Dome Športu v Košiciach.
  • VV VsFZ schválil na svojom zasadnutí termín konania riadnej konferencie VsFZ v deň 25.05.2017.

REVÍZNA KOMISIA VSFZ

  • Zasadnutie RK VsFZ a predsedov RK ObFZ sa uskutoční 27.04.2017 o 14,00 hod. v budove Dome Športu v Košiciach.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 22.k Svit – Stropkov sa odohrá 10.5.2017 o 16,30 hod.

- IV.L S dosp. 22.k Vysoké Tatry – Raslavice sa odohrá 17.5.2017 o 17,00 hod.

- IV.L S dosp. 22.k Štrba – Medzilaborce sa odohrá 10.5.2017 o 16,30 hod.

- V.L PT dosp. 18.k Ľubica – Nálepkovo sa odohrá 10.5.2017 o 17,00 hod.

- V.L PT dosp. 18.k Poprad – Spišská Belá sa odohrá na ihrisku s UT v PP-Veľkej. FK Poprad 10 €.

- II.L SMD FK Poprad odohrá svoje domáce stretnutia od 19.4.2017 na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnice. Zraz družstiev a delegovaných osôb je na ihrisku v Tatranskej Lomnici.

- II.L SMD 23.k Svit – Spišská Nová Ves sa odohrá 11.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Svit 10 €.

- II.L SMD 25.k Spišská Belá – Trebišov sa odohrá 13.5.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Sp. Belá 5 €.

- III.L Z dor. 18.k Nacina Ves – Zemplínska Teplica sa odohrá 10.6.2017 o 14,00 hod. Nac. Ves 10 €.

- III.L PT dor. 18.k Spišské Podhradie – Smižany sa odohrá 1.5.2017 o 14,00 hod.

- III.L PT dor. 18.k Ľubica – Spišské Vlachy sa odohrá 9.5.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMŽ skup. B FAMT Prešov odohrá svoje domáce stretnutia od 20.kola na ihrisku v Haniske pri Prešove.

- II.L SMŽ skup. B 18.k Široké – Humenné „A“ sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. B 22.k Široké – Lipany sa odohrá 19.5.2017 o 17,00 a 18,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Svit – Ľubica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 20.k Lendak – Spišské Podhradie sa odohrá 4.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp.Podhradie 5 €.

- II.L SMŽ skup. C 16.k Svit – Spišské Podhradie sa odohrá 17.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena. Zároveň ŠTK ruší pôvodné rozhodnutie.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Podolínec – Spišské Podhradie sa odohrá 1.5.2017 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Vysoké Tatry – Plavnica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 16.k Vysoké Tatry – Krompachy sa odohrá 1.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena pre kolíziu s akciou SFZ.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Kežmarok – Krompachy sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Smižany – Lendak sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- I.L žiačky 11.k Spišská Nová Ves – Tatran Prešov sa odohrá 29.4.2017 o 9,30 hod.

- I.L žiačky 11.k VSS Košice – Štich Humenné sa odohrá 27.4.2017 o 16,00 hod.

2. ŠTK pre nevyjadrenie sa súpera neschvaľuje tieto žiadosti:

- V.L PT dosp. Harichovce na stretnutie Harichovce – Veľká Lomnica.

- III.L PT dor. Levoča na stretnutie Markušovce – Levoča.

3. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- III.L PT dor. FAM Poprad – Veľká Lomnica z 3:2 na 3:0 kont. pre neoprávnený štart hráča Kristián Repel 1268018 (Veľká Lomnica) v zmysle SP čl.52 bod „c“. Do pozornosti DK.

4. ŠTK ruší tieto stretnutia na víkend a zároveň žiada o nahlásenie dohôd:

- II.L SMŽ skup. C 18.k Nová Ľubovňa - Levoča

- II.L SMŽ skup. B 18.k Stará Ľubovňa - Ľubotice 

5. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U10 a U11 dňa 1.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce

- MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U9 a U8 dňa 8.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce.

6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.4.2017 o 16,30 hod.:

- hráčov St. Ľubovne - Lukáša Klanducha, RP 1300158, Samuela Becka, RP 1300187, kapitána družstva Christofera Poľančíka, RP 1300155, vedúceho St. Ľubovne – p. Dominika Krafčíka, kapitána Chminianska Novej Vsi - Adriána Tomka, RP 1288860, vedúceho Chminianska Novej Vsi p. Tomáša Harničára a R – Lukáša Mačeka zo stretnutia III.L Š dor. Stará Ľubovňa – Chminianska Nová Ves.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

  KOMISIA ROZHODCOV VSFZ
  1. Zmeny v obsadení na 22.-23.04.2017

Dospelí

Plavnica – Trebišov Lešková za Filipáka,

Šarišské Michaľany – D. Klčovo D. Bobko za Leškovú,

Geča – Sobrance Cuprák za Dušeka,

Slávia TU – Sokoľany Onderišin za Dušeka,

Kokšov-Bakša – Malá Ida Tabaka, Mišková, Zis,

Topoľany – Čičarovce Bucko, Šipoš, Šimková,

Sečovská Polianka – Soľ Vaňo za Cupráka,

Kendice – Demjata Zubka za Balogu,

Župčany – Ražňany Pavlovský st. za D. Bobka,

Helcmanovce – Hranovnica Gabštúr za Pečarkovú,

Nacina Ves – Močarany DZ Jenčo za Palinského,

Poprad B – Spišská Belá DZ Kostík za Maliňáka

Poprad B – Spišská Belá DZ Maliňák za Krajčíka,

Gaboltov – Malý Šariš DZ Dub za Pirucha.

Dorast

Lokomotíva Košice – Svit Gonos za Gálla,

Nacina Ves – Zemplínska Teplica Čeklovský za Fedáka,

Medzilaborce – Jasenov Novický za Hríba,

Brezovica – Čirč Troščák za Balogu,

Dulová Ves – Stará Ľubovňa Krivjančin za Reváka,

Chminianska Nová Ves – Pušovce Revák za Krivjančina,

Prešov – Žilina 19.k 10.5. 14,00 a 16,15 Jurašek za D. Bereša.

Žiaci

Čaňa – Veľké Kapušany Zis za Tabákovú,

Lokomotíva Košice B – Galaktik 14.k 26.4. 15,00 a 16,45 Kriak za Zisa,

Spišská Belá – FAM Poprad Maličký za L. Tótha,

Nová Ľubovňa – Levoča Maček za Pečarkovú,

Prešov – Podbrezová Kostráb za Tirpáka.

MFK Vranov nad Topľou - JUPIE Molitoris Lenková

Stropkov - Žilina Bochnovič, Pacák

Trebišov - Poprad Ondrášek, Dušek

Snina - Bardejov Greško, Paulišin

Bardejov - Michalovce 23.4.2017 10:00 12:00 - Horochonič, Novický

Spišská Nová Ves - Poprad 23.4.2017 10:00 12:00 -Pavlovský ml., Gres

Žiačky

Michalovce – Humenné 9.k 3.5. 16,00 J. Škodi za Šimkovú.

Ženy

Michalovce – Žilina Kron za Škodiho.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 25.4.2017:

FK Štrba zo stretnutia Štrba – Ľubotice – opätovne pod následkami disciplinárneho konania,

FK Sobrance zo stretnutia Sobrance – Mária Huta,

FK Malá Ida zo stretnutia M. Ida – Slavia TU,

FK Pakostov zo stretnutia Pakostov – Sp. Podhradie.

- KR žiada FK Svit o vyloženie videozáznamu na server do 21.04.2017 zo stretnutia Svit – V. Opátske pod následkami disciplinárneho konania.

- KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor, ktorý sa uskutoční 28.-30.4. 2017. Pokyny frekventantom boli zaslané elektronickou poštou.

- KR berie na vedomie pochvalu:

  • FK Humenné na R – Marko AR P. Béreš, Gallo DZ Štofka zo stretnutia Dlhé Klčovo - Humenné
  • ŠK Sačurov na R Marcel Ubľanský, AR Maroš Kurtak, AR Denis Havira a DZ Krajčík zo stretnutia Nižný Hrušov - Sačurov

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • V. Revištia - Snina na základe podnetu FK V. Revištia. Podnet považuje za opodstatnený.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kolpák Ľubomír 1219304 + 20€ (Sabinov),

Tomaško Miroslav 1229982 + 20€ (Sabinov),

Kuriplach Patrik 1247017 + 20€ (Giraltovce),

Nazarej Martin 1295556 + 20€ (Pušovce),

Horňák Patrik 1198593 + 10€ (Medzev),

Mikuš Jozef 1212485 + 10€ (Rudňany),

Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Kechnec),

Kolesár Štefan 1215991 + 10€ (Perín),

Šrobár Roland 1162886 + 10€ (Veľká Ida),

Ondovčák Jozef 1327073 + 10€ (Michaľany),

Šimai Peter 1151994 + 10€ (Kochanovce/Brekov),

Nemčík Šimon 1306300 + 10€ (Sečovská Polianka),

Kaščák Martin 1160142 + 10€ (Harichovce),

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča),

Vojtuš Henrich 1206552 + 10€ (Levoča),

Jakubčák Dávid 1269267 + 10€ (Kravany),

Diky Igor 1274339 + 5€ (Giraltovce),

Otrošina Matúš 1321052 + 5€ (Parchovany), - odstál,

Sagula Matej 1269765 + 5€ (Spišský Štvrtok),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.45/1,2a,

Nagy Adrián 1228045 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.45/1,2a,

Tkáčik Jozef 1144957 + 10€ (Dubinné) čl.37/3,

Cihoň Tomáš 1192367 + 10€ (Kravany) čl.37/3,

Belej Patrik 1320896 + 10€ (Kluknava) čl.45/1,2a,

Plichta Gabriel 1288107 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.45/1,2a,

Fertaľ Daniel 1293870 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3,

Berta Ladislav 1277600 + 5€ (Trebišov) čl.37/3,

Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3,

Hoľpit Oliver 1292486 + 5€ (Gerlachov) čl.37/3,

Lorenčík Adam 1330343 + 5€ (Kežmarok) čl.45/1,2a,

Na obdobie:

Kováč Mário 1277791 + 5€ (Sobrance) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 17.04.2017 do 15.05.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hiľovský Michal 1265225 + 10€ (Poproč) 3 týždne do 31.07.2017,

Grešš Gergo 1189986 + 10€ (Trakany) 1 týždeň do 31.07.2017,

Jurčišin Marián 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka) 2 týždne do 31.07.2017,

Froň Lukáš 1278445 + 5€ (Parchovany) 1 týždeň do 31.07.2017,

Dužda Pavol 1294287 + 5€ (Šarišské Michaľany) 1 týždeň do 31.07.2017,

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK Slovan Poproč o prekvalifikovanie trestu hráča Paulinský Peter 1189826. OFK Slovan Poproč + 10€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Pušovce pokarhanie + 20€ podľa čl.11 za stretnutie III.ligy: Sabinov – Pušovce.
  • FK Veľká Lomnica za stretnutie III.ligy SD – PT: FAM Poprad – Veľká Lomnica, zakáz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Gurecký Stanislav + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,3b, a zastavenie športovej činnosti hráčovi Repel Kristián 1268018 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,2b,.

DK VsFZ žiada FK Buzica o písomné vyjadrenie sa k HNS vedúceho družstva v stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Rožňava – Buzica. Zároveň ma p.Erdélyi Štefan zastavený výkon funkcie do vyriešenia prípadu.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 515x