Úradná správa VsFZ č. 30, 21.04.2017
20.04.2017, Marcel Eperješi

Úradná správa VsFZ č. 30, 21.04.2017

Úradná správa VsFZ č.30, 21.04.2017 

Úradná správa VsFZ č. 30/2016-2017,

21.04.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

  • Porada sekretárov ObFZ sa uskutoční dňa 04.05.2017 o 09,30 hod. v budove Dome Športu v Košiciach.
  • VV VsFZ schválil na svojom zasadnutí termín konania riadnej konferencie VsFZ v deň 25.05.2017.

REVÍZNA KOMISIA VSFZ

  • Zasadnutie RK VsFZ a predsedov RK ObFZ sa uskutoční 27.04.2017 o 14,00 hod. v budove Dome Športu v Košiciach.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 22.k Svit – Stropkov sa odohrá 10.5.2017 o 16,30 hod.

- IV.L S dosp. 22.k Vysoké Tatry – Raslavice sa odohrá 17.5.2017 o 17,00 hod.

- IV.L S dosp. 22.k Štrba – Medzilaborce sa odohrá 10.5.2017 o 16,30 hod.

- V.L PT dosp. 18.k Ľubica – Nálepkovo sa odohrá 10.5.2017 o 17,00 hod.

- V.L PT dosp. 18.k Poprad – Spišská Belá sa odohrá na ihrisku s UT v PP-Veľkej. FK Poprad 10 €.

- II.L SMD FK Poprad odohrá svoje domáce stretnutia od 19.4.2017 na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnice. Zraz družstiev a delegovaných osôb je na ihrisku v Tatranskej Lomnici.

- II.L SMD 23.k Svit – Spišská Nová Ves sa odohrá 11.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Svit 10 €.

- II.L SMD 25.k Spišská Belá – Trebišov sa odohrá 13.5.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Sp. Belá 5 €.

- III.L Z dor. 18.k Nacina Ves – Zemplínska Teplica sa odohrá 10.6.2017 o 14,00 hod. Nac. Ves 10 €.

- III.L PT dor. 18.k Spišské Podhradie – Smižany sa odohrá 1.5.2017 o 14,00 hod.

- III.L PT dor. 18.k Ľubica – Spišské Vlachy sa odohrá 9.5.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMŽ skup. B FAMT Prešov odohrá svoje domáce stretnutia od 20.kola na ihrisku v Haniske pri Prešove.

- II.L SMŽ skup. B 18.k Široké – Humenné „A“ sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. B 22.k Široké – Lipany sa odohrá 19.5.2017 o 17,00 a 18,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Svit – Ľubica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 20.k Lendak – Spišské Podhradie sa odohrá 4.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp.Podhradie 5 €.

- II.L SMŽ skup. C 16.k Svit – Spišské Podhradie sa odohrá 17.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena. Zároveň ŠTK ruší pôvodné rozhodnutie.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Podolínec – Spišské Podhradie sa odohrá 1.5.2017 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Vysoké Tatry – Plavnica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 16.k Vysoké Tatry – Krompachy sa odohrá 1.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena pre kolíziu s akciou SFZ.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Kežmarok – Krompachy sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. C 18.k Smižany – Lendak sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- I.L žiačky 11.k Spišská Nová Ves – Tatran Prešov sa odohrá 29.4.2017 o 9,30 hod.

- I.L žiačky 11.k VSS Košice – Štich Humenné sa odohrá 27.4.2017 o 16,00 hod.

2. ŠTK pre nevyjadrenie sa súpera neschvaľuje tieto žiadosti:

- V.L PT dosp. Harichovce na stretnutie Harichovce – Veľká Lomnica.

- III.L PT dor. Levoča na stretnutie Markušovce – Levoča.

3. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- III.L PT dor. FAM Poprad – Veľká Lomnica z 3:2 na 3:0 kont. pre neoprávnený štart hráča Kristián Repel 1268018 (Veľká Lomnica) v zmysle SP čl.52 bod „c“. Do pozornosti DK.

4. ŠTK ruší tieto stretnutia na víkend a zároveň žiada o nahlásenie dohôd:

- II.L SMŽ skup. C 18.k Nová Ľubovňa - Levoča

- II.L SMŽ skup. B 18.k Stará Ľubovňa - Ľubotice 

5. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U10 a U11 dňa 1.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce

- MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U9 a U8 dňa 8.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce.

6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.4.2017 o 16,30 hod.:

- hráčov St. Ľubovne - Lukáša Klanducha, RP 1300158, Samuela Becka, RP 1300187, kapitána družstva Christofera Poľančíka, RP 1300155, vedúceho St. Ľubovne – p. Dominika Krafčíka, kapitána Chminianska Novej Vsi - Adriána Tomka, RP 1288860, vedúceho Chminianska Novej Vsi p. Tomáša Harničára a R – Lukáša Mačeka zo stretnutia III.L Š dor. Stará Ľubovňa – Chminianska Nová Ves.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

  KOMISIA ROZHODCOV VSFZ
  1. Zmeny v obsadení na 22.-23.04.2017

Dospelí

Plavnica – Trebišov Lešková za Filipáka,

Šarišské Michaľany – D. Klčovo D. Bobko za Leškovú,

Geča – Sobrance Cuprák za Dušeka,

Slávia TU – Sokoľany Onderišin za Dušeka,

Kokšov-Bakša – Malá Ida Tabaka, Mišková, Zis,

Topoľany – Čičarovce Bucko, Šipoš, Šimková,

Sečovská Polianka – Soľ Vaňo za Cupráka,

Kendice – Demjata Zubka za Balogu,

Župčany – Ražňany Pavlovský st. za D. Bobka,

Helcmanovce – Hranovnica Gabštúr za Pečarkovú,

Nacina Ves – Močarany DZ Jenčo za Palinského,

Poprad B – Spišská Belá DZ Kostík za Maliňáka

Poprad B – Spišská Belá DZ Maliňák za Krajčíka,

Gaboltov – Malý Šariš DZ Dub za Pirucha.

Dorast

Lokomotíva Košice – Svit Gonos za Gálla,

Nacina Ves – Zemplínska Teplica Čeklovský za Fedáka,

Medzilaborce – Jasenov Novický za Hríba,

Brezovica – Čirč Troščák za Balogu,

Dulová Ves – Stará Ľubovňa Krivjančin za Reváka,

Chminianska Nová Ves – Pušovce Revák za Krivjančina,

Prešov – Žilina 19.k 10.5. 14,00 a 16,15 Jurašek za D. Bereša.

Žiaci

Čaňa – Veľké Kapušany Zis za Tabákovú,

Lokomotíva Košice B – Galaktik 14.k 26.4. 15,00 a 16,45 Kriak za Zisa,

Spišská Belá – FAM Poprad Maličký za L. Tótha,

Nová Ľubovňa – Levoča Maček za Pečarkovú,

Prešov – Podbrezová Kostráb za Tirpáka.

MFK Vranov nad Topľou - JUPIE Molitoris Lenková

Stropkov - Žilina Bochnovič, Pacák

Trebišov - Poprad Ondrášek, Dušek

Snina - Bardejov Greško, Paulišin

Bardejov - Michalovce 23.4.2017 10:00 12:00 - Horochonič, Novický

Spišská Nová Ves - Poprad 23.4.2017 10:00 12:00 -Pavlovský ml., Gres

Žiačky

Michalovce – Humenné 9.k 3.5. 16,00 J. Škodi za Šimkovú.

Ženy

Michalovce – Žilina Kron za Škodiho.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 25.4.2017:

FK Štrba zo stretnutia Štrba – Ľubotice – opätovne pod následkami disciplinárneho konania,

FK Sobrance zo stretnutia Sobrance – Mária Huta,

FK Malá Ida zo stretnutia M. Ida – Slavia TU,

FK Pakostov zo stretnutia Pakostov – Sp. Podhradie.

- KR žiada FK Svit o vyloženie videozáznamu na server do 21.04.2017 zo stretnutia Svit – V. Opátske pod následkami disciplinárneho konania.

- KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor, ktorý sa uskutoční 28.-30.4. 2017. Pokyny frekventantom boli zaslané elektronickou poštou.

- KR berie na vedomie pochvalu:

  • FK Humenné na R – Marko AR P. Béreš, Gallo DZ Štofka zo stretnutia Dlhé Klčovo - Humenné
  • ŠK Sačurov na R Marcel Ubľanský, AR Maroš Kurtak, AR Denis Havira a DZ Krajčík zo stretnutia Nižný Hrušov - Sačurov

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • V. Revištia - Snina na základe podnetu FK V. Revištia. Podnet považuje za opodstatnený.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kolpák Ľubomír 1219304 + 20€ (Sabinov),

Tomaško Miroslav 1229982 + 20€ (Sabinov),

Kuriplach Patrik 1247017 + 20€ (Giraltovce),

Nazarej Martin 1295556 + 20€ (Pušovce),

Horňák Patrik 1198593 + 10€ (Medzev),

Mikuš Jozef 1212485 + 10€ (Rudňany),

Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Kechnec),

Kolesár Štefan 1215991 + 10€ (Perín),

Šrobár Roland 1162886 + 10€ (Veľká Ida),

Ondovčák Jozef 1327073 + 10€ (Michaľany),

Šimai Peter 1151994 + 10€ (Kochanovce/Brekov),

Nemčík Šimon 1306300 + 10€ (Sečovská Polianka),

Kaščák Martin 1160142 + 10€ (Harichovce),

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča),

Vojtuš Henrich 1206552 + 10€ (Levoča),

Jakubčák Dávid 1269267 + 10€ (Kravany),

Diky Igor 1274339 + 5€ (Giraltovce),

Otrošina Matúš 1321052 + 5€ (Parchovany), - odstál,

Sagula Matej 1269765 + 5€ (Spišský Štvrtok),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.45/1,2a,

Nagy Adrián 1228045 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.45/1,2a,

Tkáčik Jozef 1144957 + 10€ (Dubinné) čl.37/3,

Cihoň Tomáš 1192367 + 10€ (Kravany) čl.37/3,

Belej Patrik 1320896 + 10€ (Kluknava) čl.45/1,2a,

Plichta Gabriel 1288107 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.45/1,2a,

Fertaľ Daniel 1293870 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3,

Berta Ladislav 1277600 + 5€ (Trebišov) čl.37/3,

Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3,

Hoľpit Oliver 1292486 + 5€ (Gerlachov) čl.37/3,

Lorenčík Adam 1330343 + 5€ (Kežmarok) čl.45/1,2a,

Na obdobie:

Kováč Mário 1277791 + 5€ (Sobrance) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 17.04.2017 do 15.05.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hiľovský Michal 1265225 + 10€ (Poproč) 3 týždne do 31.07.2017,

Grešš Gergo 1189986 + 10€ (Trakany) 1 týždeň do 31.07.2017,

Jurčišin Marián 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka) 2 týždne do 31.07.2017,

Froň Lukáš 1278445 + 5€ (Parchovany) 1 týždeň do 31.07.2017,

Dužda Pavol 1294287 + 5€ (Šarišské Michaľany) 1 týždeň do 31.07.2017,

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK Slovan Poproč o prekvalifikovanie trestu hráča Paulinský Peter 1189826. OFK Slovan Poproč + 10€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Pušovce pokarhanie + 20€ podľa čl.11 za stretnutie III.ligy: Sabinov – Pušovce.
  • FK Veľká Lomnica za stretnutie III.ligy SD – PT: FAM Poprad – Veľká Lomnica, zakáz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Gurecký Stanislav + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,3b, a zastavenie športovej činnosti hráčovi Repel Kristián 1268018 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,2b,.

DK VsFZ žiada FK Buzica o písomné vyjadrenie sa k HNS vedúceho družstva v stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Rožňava – Buzica. Zároveň ma p.Erdélyi Štefan zastavený výkon funkcie do vyriešenia prípadu.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 309x