Úradná správa VsFZ č.35 , 26.05.2017

25.05.2017, Marcel Eperješi
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 24.05.2017

Úradná správa VsFZ č. 35, 26.05.2017 - čiastočná 

Úradná správa VsFZ č. 35/2016-2017,

26.05.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že dňa 16.6. a 19.6.2017 bude hrať Slovensko U21 na ME U21 v Poľsku. Pre veľký záujem o účasť fanúšikov aj funkcionárov klubov na tomto podujatí ŠTK ponúka možnosť predohrať stretnutia dospelých 26., resp. 30. kola plánované na 18.6.2017 odohrať v týždni na základe predložených dohôd v stretnutiach. Toto opatrenie sa týka aj stretnutí mládeže posledného kola plánované na uvedený termín.

2. ŠTK oznamuje FK, že v zmysle RS pre SR 2017-2018 bod 5.g sa rušia všetky výnimky z UHČ družstiev dospelých. V prípade, že v týchto stretnutiach sa nebude jednať priamo o zostup, resp. o postup, tak ŠTK bude akceptovať v prípade nahlásených požiadaviek ponechanie výnimiek v pôvodných termínoch. V prípade, že FK nenahlási ponechanie výnimiek, budú tieto v stretnutiach dospelých zrušené.

3. ŠTK oznamuje FK, ktoré majú záujem štartovať v Slovenskom pohári, že od 29.5.2017 môžu prihlasovať svoje družstvá do SC elektronickou prihláškou na ŠTK SFZ.

4. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek na zaslanie zápisov z odohratých turnajov. V prípade nezaslania a neuzavretia zápisov z týchto turnajov ŠTK nezaradí družstvá prípraviek toho-ktorého FK do súťaží prípraviek pre nasledujúci SR.

5. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- IV.L S dosp. 27.k Raslavice – Zámutov sa odohrá 27.5.2017 o 17,00 hod. Raslavice 20 €.

- IV.L J dosp. 26.k V. Folkmar – Strážske sa odohrá 21.5.2017 o 13,00 hod. Doplnenie. V. Folkmar 10 €.

- V.L Š dosp. 21.k Malý Šariš – Gerlachov sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku vo Veľkom Šariši. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku vo V. Šariši. Dohrávka.

- V.L Š dosp. 23.k Malý Šariš – Demjata 28.5.2017 v UHČ sa odohrá na ihrisku v Demjate. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Demjate.Za organizáciu stretnutia a US zodpovedá FK M. Šariš. Vynútená zmena.

- II.L SMD 30.k Spišská Nová Ves – Stropkov sa odohrá 14.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod.

- II.L SMD 29.k Poprad – Spišská Nová Ves sa odohrá 8.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Poprad 5 €.

- II.L SMD 30.k Svit – Poprad sa odohrá 14.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Svit 5 €.

- II.L SMD 27.k Humenné – Spišská N. Ves sa odohrá 26.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp.N.Ves 10 €.

- II.L SMD 28.k Vranov – Spišská Belá sa odohrá 1.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10 €.

- III.L Z dor.24.k Veľké Kapušany – Borša sa odohrá 31.5.2017 o 16,30 hod. V. Kapušany 5 €.

- III.L ŠD dor. 16.k Raslavice – Bard. Nová Ves sa odohrá 26.5.2017 o 16,00 hod. Raslavice 5 €.

- III.L Š dor. 21.k Fintice – Čirč sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod.. Dohrávka.

- III.L Š dor. 21.k Malý Šariš – Brezovica sa odohrá 26.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku v Medzanoch. Zraz družstiev a R v Medzanoch. Dohrávka.

- III.L Š dor. 23.k Malý Šariš – Sabinov sa odohrá 27.5.2017 o 15,00 hod. v Sabinove. Zraz družstiev a R na ihrisku v Sabinove. Za organizáciu stretnutia a US zodpovedá FK M. Šariš. Vynútená zmena.

- III.L PT dor. 23.k Spišské Podhradie – Ľubica sa odohrá 27.5.2017 o 10,00 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- II.L SMŽ skup. A 25.k Kráľovský Chlmec – Lokom. Košice A sa odohrá 14.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L SMŽ skup. B 25.k Sabinov – Medzilaborce sa odohrá 10.6.2017 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia s dorastom.

- II.L SMŽ skup. C 23.k Krompachy – Spišské Podhradie sa odohrá 26.5.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- II.L SMŽ skup. C 26.k Spišská Belá – Svit sa odohrá 13.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Svit 5 €.

6. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- FC VSS Košice, kat. U8, U9 dňa 30.5.2017 od 14,00 hod. na ihrisku v Ličartovciach za účasti – Bardejov, Michalovce, Tatran Prešov, VSS Košice.

- FK Čaňa organizuje turnaj prípraviek U8 a U9 dňa 3.6.2017 od 10,00 hod. za účasti – Lokomotíva Košice, Poprad, Vyšné Opátske a Čaňa.

- MŠK Tesla Stropkov, kat. U9 dňa 11.6.2017 od 9,00 hod. za účasti – Lipany, Snina, Stará Ľubovňa, FAMT Prešov, Stropkov.

- FC VSS Košice, kat. U10, U11 dňa 31.5.2017 od 14,00 hod. na ihrisku v Ličartovciach za účasti Bardejov, Michalovce, Tatran Prešov, VSS Košice.

- 1.FC Tatran Prešov, kat. U10, U11 dňa 28.5.2017 od 8,30 hod. na ihrisku s UT, Jazdecký areál za účasti – VSS Košice, Michalovce, Bardejov, Tatran Prešov.

7. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých TJ Cementár Turňa n/B – V.L KG dospelí za neuhradenie

zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

8. ŠTK neschválila žiadosti:

- II.L SMŽ skup. A Lokomotíva Košice B pre nevydrenie súpera FK Buzica.

- IV.L J Hrabušice pre nevydrenie sa súpera FK Družstevník Parchovany

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 27. - 28.5.2017

Dospelí

Prešov B – Svit Dušek, Baldovský, Lešková,

Raslavice – Zámutov 27.5.

Rožňava – Krompachy Sedlák za SFZ, Eperješi za Šeršeňa,

Topoľany – Streda Macko za Šeršeňa,

Sedliská – Seč. Polianka Marko, Židišin, Končár, DZ Feckanin

Šiba – Kendice Bochnovič za Gabštúra,

M. Šariš – Demjata v Demjate Lešková za Langa, DZ Izrael,

M. Šariš – Gerlachov vo V. Šariši

Prakovce – Poprad B Drenko za Langa.

Čirč – Dubinné Laskovský za Sendeka

Dorast

Bardejov – Slovan Pacak za Končára

Humenné – Sp. N. Ves 26.5. 15,00 a 17,15,

Kechnec – Poproč Šeršeň za Baja,

  1. Kapušany – Borša 24.k. 21.5. o 16,30 Reňo,

Raslavice – Bardejovská N. Ves 26.5. o 16,00 Pacák,

M. Šariš – Sabinov v Sabinove o 15,00 Kostráb,

Fintice – Čirč 21.k. 31.5. 17,00 M. Béreš,

Sp. Podhradie – Ľubica o 10,00 Pavlovský st.

Markušovce - Krompachy Klokočka za Kunza

Žiaci

Kr. Chlmec – Galaktic Kavčák za Reňa,

Levoča – Sp. Bela D. Bobko za Zvaleného,

Michalovce – Bardejov 10,00 a 12,00 Mišková, Macko

Trebišov - Snina Vass za Dušeka

ŽENY

Bardejov – Michalovce 31.5. o 13,00 a 15,15.

Spišská Nová Ves – Košice Kunzo za Klokočku

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 30.5.2017:

FK Kechnec zo stretnutia Kechnec - M. Ida, FK Ťahanovce zo stretnutia Ťahanovce – Poproč.

- KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ o dôsledné sledovanie ÚS aj iných odborných komisií (ŠTK, DK).

  • KR ruší pôvodný termín Workshopu DZ sk. C zo dňa 28.5.2017. Nový termín dňa 26.7.2017 DZ sk A, B. 28.7. 2017 DZ sk C. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

  • FK Sečovská Polianka. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

  • FK Veľký Folkmar na R Vaňo, AR Cuprák, Gorel a DZ Tóth zo stretnutia Veľký Folkmar – Strážske.
  • FK Štrba na R Bochnovič, AR Horochonič a Drabant zo stretnutia Štrba – Fintice.
  • FK Čičarovce na R Godžák, AR Ulian a Troščák zo stretnutia Čierna nad Tisou - Čičarovce

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • Ražňany – Kendice na základe podnetu FK Kendice a považuje podnet č.1 za neopodstatnený. Poplatok 40,- €. Podnet č. 2 odstupuje na DK.
  • Pakostov – Humenné na základe podnetu FK Pakostov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.
  • Stropkov – Bardejovská Nová Ves na základe podnetu FK Bardejovská Nová Ves a považuje podnet za opodstatnený  

- KR vykonala pohovor ohľadom stretnutia III.LD Gerlachov – Kurima so zástupcami FK Kurima. Vyjadrenie berie na vedomie.

KR odstupuje na DK R Kmec Ján za neskoré dostavenie sa na zasadnutie KR.

- KR vykonala pohovor s R Knapom Petrom. Vyjadrenie berie na vedomie.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Vojtek Filip 1259193 + 20€ (Plavnica),

Jančošek Mário 1166364 + 20€ (Bardejovská Nová Ves),

Haladej Emil 1300248 + 20€ (Prešov),

Straka Jakub 1307720 + 20€ (Prešov),

Voroňák Vladimír 1184986 + 10€ (Humenné),

Kovalčík Roman 1229761 + 10€ (Šarišské Michaľany),

Novák Ján 1150819 + 10€ (Ľubotice),

Tirpák Adam 1260200 + 10€ (Spišské Podhradie),

Duda Branko 1259136 + 10€ (Vysoké Tatry),

Straka Ivan 1262197 + 10€ (Záhradné),

Angelovič Martin 1159611 + 10€ (Maria Huta),

Labun Tomáš 1149586 + 10€ (Maria Huta),

Hodák Róbert 1232776 + 10€ (Hrabušice),

Gaži Andrej 1259151 + 10€ (Parchovany),

Filakovský Dominik 1258672 + 10€ (Turňa nad Bodvou),

Škirda Marián 1119217 + 10€ (Lastomír),

Varga Tomáš 1310115 + 10€ (Streda nad Bodrogom),

Janko Dušan 1241309 + 10€ (Ulič),

Horský Matúš 1241464 + 10€ (Nižný Hrušov),

Mati Miroslav 1234971 + 10€ (Kochanovce/Brekov),

Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Malý Šariš),

Legát Pavol 1102162 + 10€ (Kravany),

Belej Marek 1182445 + 10€ (Kluknava),

Ilavský Samuel 1275587 + 5€ (Svit),

Havrila Kamil 1298477 + 5€ (Lipany),

Kuľha Patrik 1297690 + 5€ (Humenné),

Šemrák Martin 1356554 + 5€ (Košická Nová Ves),

Seman Peter 1280106 + 5€ (Malá Ida),

Macejko Jakub 1278773 + 5€ (Strážske),

Meňovčík Erik 1278130 + 5€ (Strážske),

Paločko Ľuboš 1332625 + 5€ (Hermanovce),

Kaleja Peter 1292786 + 5€ (Malý Šariš),

Višňovská Adam 1292638 + 5€ (Malý Šariš),

Sokolský Timotej 1285326 + 5€ (Spišské Vlachy),

Čisár Marek 1328897 + 5€ (Šaca),

Dunka Ján 1360413 + 5€ (Krompachy),

Klein Mário 1351213 + 5€ (Svit),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Lapoš Róbert 1229984 + 20€ (Sabinov) čl.37/3,

Marušák Richard 1082981 + 20€ (Svit) čl.46/1,2a,

Kolesár Štefan 1215991 + 10€ (Perín) čl.45/1a,2,

Sciranko Tomas 1335929 + 10€ (Poproč) čl.37/3,

Iľko Denis 1284999 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3,

Surma Patrik 1211682 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.37/3,

Vrblovský Patrik 1279571 + 5€ (Humenné) čl.37/3,

Setét Norbert 1332747 + 5€ (Veľké Kapušany) čl.37/3,

Molnár Adam 1307487 + 5€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3,

2 stretnutie:

Kimak Ján 1282385 + 20€ (Stropkov) čl.49/1a,2a,

Šulák Peter 1196662 + 20€ (Trebišov) čl.48/1a,2a,

Na obdobie:

Gajdoš Ľubomír 1193810 + 10€ (Čirč) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 15.05.2017 do 19.06.2017,

Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 22.05.2017 do 19.06.2017,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Veľká Lomnica pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4 , za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí V.ligy PT: Veľká Lomnica – Spišská Belá, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie trénera Kubat Zoltán + 10€ podľa čl.48/1c,2b,4 na obdobie 4 týždňov od 17.05.2017 do 15.06.2017 a hráčovi Lang Ľuboš 1190668 + 10€ podľa čl.48/1c,2b,4 na obdobie 4 týždňov od 17.05.2017 do 15.06.2017.

DK VsFZ na základe správy DZ a odborného stanoviska KR VsFZ upúšťa od potrestania hráča Kiseľ Tomáš 1198069 (Bardejovská Nová Ves).

DK VsFZ na základe zápisu R a správy DZ zo stretnutia V. ligy VD: Sečovská Polianka – Nižný Hrušov udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu funkcie p.Panyko Tibor + 10€ (Nižný Hrušov) na 2 stretnutia podľa čl.48/1a,2a.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.05.2017 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Pakostov – Humenné, R – Bochnovič Marcel, AR1 – Horochonič Dávid, AR2 – Berta Patrik, DZ – Lacko Ján, HU – Berdák Peter, BM – Fedorko Jozef, AT – Metyľ Ján, VD – Gombita Dušan, KD – Fedorko Jozef 1326136, VH – Horodník Dušan, KH – Vasiľ Cyril 1223137. Zároveň DK VsFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Fedorko Jozef 1326136 (Pakostov) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 24.05.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ žiada od FK Medzev a FK Rožňava písomné vyjadrenia k incidentu po stretnutí IV. ligy J: Medzev – Rožňava do 30.05.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 707x