Úradná správa DK VsFZ č.11/1 , 11.09.2017

12.09.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie DK VsFZ 11.09.2017

Úradná správa VsFZ č.11/1, 11.09.2017

Úradná správa VsFZ č. 11/1/2017-2018,

11.09.2017

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Straka Ivan 1262197 + 10€ (Záhradné),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Guman Boris 1136681 + 10€ (Raslavice) čl.45/1,2a,

Dadu Richard 1264543 + 10€ (Čičarovce) čl.37/3,

Kentoš Matej 1229836 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3,

Tatár Dávid 1260179 + 10€ (Močarany) čl.37/3,

Kosť Sebastián 1282485 + 5€ (Svidník) čl.46/1a,2,

2 stretnutia:

Takáč Erik 1067911 + 10€ (Kalša) podľa čl.49/1a,2a,

Pešta Peter 1315608 + 10€ (Vinné) čl.49/1a,2a,

3 stretnutie:

Barabas Milan 1207121 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.49/1a,2a,

Slivka Slivka 1289436 + 5€ (Harichovce) čl.49/1a,2a, PT

Na obdobie:

Horváth Kristián 1317234 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Fintor Ján 1123332 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 stretnutie do 31.01.2018,

Ondrej Riš 1240665 +10€ (Harichovce) 1 stretnutie do 31.01.2018.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Sedliská pokutu 135€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Sedliská – Borov).
  • FK Veľká Lomnica pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III.ligy PT: Ľubica – Veľká Lomnica, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Hriňák Michal + 5€ na obdobie 3 týždňov od 11.09.2017 do 02.10.2017 podľa čl.48/1c,2b.

DK VsFZ berie na vedomie podnet R VsFZ a upúšťa od potrestania hráčov Bodnár Martin 1288163 (Spišský Hrušov) a Tomes Matúš 1268176 (FAM Poprad) stretnutie III.ligy SD - PT: Spišský Hrušov – FAM Poprad.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 16:30 hod. FK Záhradné a DZ – Barvirčák Ladislav zo stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 17:00 hod. zo stretnutia V.ligy Z: Malý Horeš – Nacina Ves, R – Jevín Ján, AR1 – Tóth Viktor, AR2 – Jančár Miloš, DZ – Tóth Róbert, VD – Illés Karol, KD – Kováč Erik 1187437, VH – Ivan Milan, KH – Hajdučko Martin 1111049 a hráča H5 – Gaľo Vladimír 1141789. Zároveň DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie sa k situácii na konci stretnutia všetkých menovaných. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 978x