ŠKOLENIA TRÉNEROV GRASSROOTS C
06.02.2018, Peter Szénay

ŠKOLENIA TRÉNEROV GRASSROOTS C

Otvárame školenia trénerov licencie GRASSROOTS C v rámci ObFZ Stará Ľubovňa a ObFZ Svidník

Technický úsek SFZ v spolupráci s VSFZ, ObFZ Stará Ľubovňa a ObFZ Svidník organizuje školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa licencie GRASROOTS C.

Termíny školenia v rámci ObFZ Stará Ľubovňa (školenie bude prebiehať v Novej Ľubovni)

blok

termín

Brloh

čas

B1

25.2.2018

Nedeľa

9.00 - 17.15

B2

4.3.2018

Nedeľa

15.00 - 20.00

B3

03.11.2018

Nedeľa

14.00 - 19.00

B4

20.3.2018

utorok

14.00 - 19.00

B5

25.3.2018

Nedeľa

9.00 - 18.25

B6

27.3.2018

utorok

15.00 - 20.00

Termíny školenia v rámci ObFZ Svidník (školenie bude prebiehať v Stropkove)

blok

termín

Brloh

čas

B1

7.4.2018

sobota

9.00 - 17.15

B2

09.4.2018

pondelok

15.00 - 20.00

B3

23.4.2018

pondelok

14.00 - 19.00

B4

07.05.2018

pondelok

14.00 - 19.00

B5

13.5.2018

Nedeľa

9.00 - 18.25

B6

14.5.2018

pondelok

15.00 - 20.00

Oznámenie o organizácii školení GRASSROOTS C v rámci ObFZ Stará Ľubovňa

Oznámenie o organizácii školení GRASSROOTS C v rámci ObFZ Svidník

Prihláška na školenie trénerov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prihláška s kópiou Výpisu z registra trestov, Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a kópia dokladu o úhrade poplatku zašlite na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

Poplatok 100.- € je nutné uhradiť pred začiatkom školenia:

IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542

VS: 30502

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko!

Prečítané: 268x
Zväzové novinky