SEMINÁR TRÉNEROV ObFZ Prešov 29. 6. 2018
01.06.2018, Peter Szénay

SEMINÁR TRÉNEROV ObFZ Prešov 29. 6. 2018

Seminár trénerov je prioritne určený pre trénerov mládeže ObFZ Prešov

Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ a ObFZ Prešov organizuje 29. júna 2018 (piatok) prioritne pre trénerov mládeže pôsobiacich v ObFZ Prešov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v hotely JAVORINA na Drienici.

Rozsah seminára trénerov: 7 hod.

Účastnícky poplatok 25.- € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed).

Prihlášky je možné zasielať e-mailom na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk do 22. 6. 2018. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované. Kapacita seminára trénerov je obmedzená na 50 osôb.

Do termínu 8.6.2018 11:00 hod. evidujeme 8 prihlásených trénerov.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť až po výzve zaslanej mailom 22. 6. 2018.

Prihláška na seminár trénerov 29. 6. 2018.

Program seminára trénerov 29. 6. 2018.

Program:

8.30 hod. prezentácia

09.00 hod. otvorenie

09.10 hod. Informácia o vzdelávaní trénerov - Peter Szénay

09.30 hod. Riadiaca činnosť trénera z pohľadu pedagogiky - teória - PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.

11.00 hod. prestávka

11.10 hod. Psychická príprava mladých futbalistov - teória - PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.

12.10 hod. obed

12.40 hod. Pohybové hry pre futbalové prípravky - teória - Mgr. juraj Sabol

13.25 hod. Loptové hry a obratnosť - teória - Mgr. Juraj Sabol

14:10 hod. prestávka

14:20 hod. Pohybové a loptové hry - prax - Mgr. Juraj Sabol

15:30 hod. odovzdanie certifikátov

15:40 hod. ukončenie seminára

Prečítané: 279x