Blíži sa koniec tranférového obdobia

Dňa 15.marca o 23.59.59 hod. končí zimné prestupové obdobie. 

To znamená, že nový klub musí požiadať o transfer hráča (prestup - hosťovanie) , hráč musí schváliť daný transfer, pri hosťovaní

musí žiadosť schváliť aj materský klub a to najneskôr do 15.3.2016 do 23.59.59 hod.

  

Prečítané: 15x