Riadna konferencia VsFZ

Riadna konferencia VsFZ

Delegáti Riadnej konferenciám VsFZ na volebnú obdobím 2014 - 2017

MFZ Košice 

 • Zvolánek Karol, Jiskrova 6, Košice, karolzvolanekdelegat@gmail.com  
 • Alexander Marcel, Králičia 1, Košice, iron@ironclub.sk
 • Eperješi Miroslav, Buzulucká 14, Košice, miroslave8@centrum.sk 

ObFZ Košice okolie  

 • Škody Ondrej, Kosťova 6, Košice, oskody@azet.sk
 • Mikloš Daniel, Ždaňa 21, Ždaňa, d.miklos@vemi.sk
 • Čierny Maroš, Štóska 6, Medzev, cierny.maros69@gmail.com

ObFZ Prešov

 • Mriglot Peter  (vzdal sa) Ján Onofrej, Trnkov 29, jerfonosro@gmail.com
 • Migaš Jaroslav, Pušovce 27, migasjaroslav@centrum.sk 
 • Šuhaj Pavol, Nám.sv.Martina 10, Lipany, suhajpavol@gmail.com 

ObFZ Trebišov

 • Hlebaško Štefan, Dubinská 122, Čeľovce, stefan.hlebasko@hotmail.com
 • Dolgoš Milan (vzdal sa)  Tomáš Marcel, Michaľany, marcel.tomas.lokomotiva@gmail.com
 • Hvozdík Ján, Nová 2, Parchovany, hvozdik.jan49@gmail.com 

SOFZ Spišská Nová Ves

 • Bobko Radoslav, Odorín 161, radoslav.bobko@post.sk 
 • Jendral Peter, Osloboditeľov 70/55, Spišský Štvrtok, jendralpeter@zoznam.sk
 • Marcinko Ľuboš, Športová1307/11, Gelnica, lubos.marcin@zoznam.sk

ObFZ Rožňava

 • Pollák Dušan, Edelenyská 50, Rožňava, kalciduspol@gmail.com
 • Džubák Ján, ul.9.mája, Rožňava, dzubakj@gmail.com
 • Chanas Ján, Jarková 318, Gemerská Poloma, janchanas@gmail.com

ObFZ Humenné 

 • Friga Martin
 • Jenčura Peter
 • Černega Alexander

OOFZ Svidník

 • Barvirčák Ladislav
 • Piršč Pavol
 • Končar Martin

ObFZ Vranov nad Topľou

 • Bančanský Pavol
 • Bajus Ján
 • Andrek Jozef

PFZ Poprad

 • Gavalier Vladimír 
 • Hoffman Vladimír
 • Komara Jozef

ObFZ Stará Ľubovňa

 • Kovalčík Jozef
 • Kačmarčík Karol
 • Grich Rastislav

ObFZ Michalovce

 • Čan Vladimír 
 • Pilch Peter 
 • Hudák Zdenko 

ObFZ Bardejov 

 • Labanc Ján
 • Šott František
 • Chovanec Anton 

 

Zväzové novinky