Súťažný poriadok
Pridané dňa10.07.2017Viac
Úplné znenie Súťažného poriadku
Novelizácia súťažného poriadku platná od 06.07.2016
Pridané dňa12.07.2016Viac
Novela Súťažného poriadku
To najpodstatnejšie v zmenách v súťažnom poriadku.
Pridané dňa12.07.2016Viac