Registračný a prestupový poriadok
Pridané dňa 10.07.2017Viac
Pridané dňa 03.02.2017Viac
RaPP platný od 06.07.2016
Schválené zmeny na zasadnutí VV SFZ dňa 06.07.2016
Pridané dňa 12.07.2016Viac
Registračný a prestupový poriadok (RaPP)
Registračný a prestupový poriadok (RaPP)
Pridané dňa 09.02.2016Viac
Zväzové novinky