Odvolacia komisia VsFZ (OK VsFZ)

OK VsFZ -zloženie odvolacej komisie VsFZ

Predseda OK VsFZ

Brendza Ondrej 

image

Členovia OK VsFZ

 

  • Bednár Peter
  • Gula Marek
  • Hlebaško Štefan
  • Labanc Ján

 

 

 

Zapisovateľ OK VsFZ

Lešková Ivana