Tfrénersko-metodická komisia VsFZ (TMK VsFZ)

TMK VsFZ - zloženie komisie

Predseda TMK VsFZ

  • Mihalčin Juraj 
image

Členovia TMK VsFZ

  • Fabuľa Marek
  • Guza Miroslav
  • Martončík Roman
  • Piršč Pavel