Komisia mládeže a školského futbalu VsFZ

KM VsFZ - zloženie komisie

Predseda KM VsFZ

Szénay Peter 

image

Členovia KM VsFZ

 

Migaš Cyril  - Grassroots manažer pre košický kraj

Vandraško Peter - Grassroots manažer pre prešovský kraj 

Fabián Štefan

Kerpčár Dušan

Koterba Tomáš