Zverejňovanie
Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe VsFZ 2016
Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe VsFZ 2016
Pridané dňa 13.06.2017Viac
Výrok audítora a účtovná závierka VsFZ 2016
Výrok audítora a účtovná závierka VsFZ 2016
Pridané dňa 13.06.2017Viac
Rozpočet VsFZ na rok 2017
Konferencia VsFZ schválila rozpočet na rok 2017
Pridané dňa 01.01.2017Viac
Zväzové novinky