Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0023
US VsFZ č.08/2017-2018, 25.08.2017
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: IV.L S dosp. 6.k Poprad „B“ – Radvaň n/L dňa 29.8.2017 o 16,30 hod. Radvaň n/L 20 €. - V.L KG dosp. 4.k Gem. Hôrka – Košická N. Ves dňa 26.8.2017 o 16,30 hod. v Koš. N. Vsi a 17.k Koš. N. Ves – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Košická N. Ves 10 €. - V.L KG dosp. 4.k Ždaňa – Slávia TU Košice dňa 6.9.2017 o 17,00 hod. na Slávii TU Košice a 17.k Slávia TU Košice - Ždaňa v Ždani. Slávia TU Košice 10 €. - V.L PT dosp. 9.k Veľká Lomnica – Hrabušice dňa 15.9.2017 o 10,30 hod. - II.L SMD 1.k Humenné – Spišská Belá dňa 29.8.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Humenné 5 €. - II.L SMD 1.k Galaktik Košice – Giraltovce dňa 31.8.2017 o 15,00 a 17,15 hod. - II.L SMD 4.k Stropkov – Snina dňa 30.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 10 €. - II.L SMD 8.k Stropkov – Spišské Podhradie dňa 11.9.2017 o 13,15 a 15,30 hod. - II.L SMD 14.k Stropkov – Humenné dňa 5.11.2017 o 10,00 a12,15 hod. - III.L Z dor. 4.k Veľké Kapušany – Topoľany dňa 26.8.2017 o 14,00 hod. v Topoľanoch a 17.k Topoľany – Veľké Kapušany vo Veľkých Kapušanoch. Veľké Kapušany 10 €. - III.L ŠD dor. 2.k Malcov - Kračúnovce dňa 29.8.2017 o 15,00 hod. Kračúnovce 10 €. - III.L Š dor. 4.k Šar. Michaľany – FAMT Prešov dňa 26.8.2017 o 12,00 hod. Kolízia s dospelými. - III.L Š dor. 4.k Malý Šariš – Fintice dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Malý Šariš 10 €. - III.L Š dor. 12.k Fintice – FAMT Prešov dňa 22.10.2017 o 10,00 hod. - III.L PT dor. 4.k Smižany – Harichovce dňa 27.8.2017 o 11,00 hod. Smižany 10 €. - III.L PT dor. 4.k Spišský Štvrtok – Levoča dňa 25.8.2017 o 16,30 hod. Spišský Štvrtok 10 €. - III.L PT dor. 4.k Spišský Hrušov – Spišské Vlachy dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Spišský Hrušov 10 €. - III.L PT dor. 6.k Vysoké Tatry – Harichovce dňa 9.9.2017 o 14,30 hod. v Harichovciach a 19.k Harichovce – Vysoké Tatry vo Vysokých Tatrách. Vysoké Tatry 5 €. - II.L SMŽ sk.A 1.k Čierna n/T – FK Galaktik KE dňa 29.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk. A 4.k Lokomotíva KE B – Junior Šaca dňa 27.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Lokomotíva KE 10 €. - II.L SMŽ sk. B 5.k SAFI Prešov – Lipany dňa 2.9.2017 o 9,00 a 11,45 hod. Lipany 5 €. - II.L SMŽ sk. B 4.k Stará Ľubovňa – Svidník dňa 13.9.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Svidník 10 €. - II.L SMŽ sk. C 1.k Spišské Podhradie – Kežmarok dňa 28.8.2017 o 14,30 a 16,15 hod. - II.L SMŽ sk. C 11.k Podolínec – Sp. Podhradie dňa 6.9.2017 o 14,00 a 15,45 hod. Sp. Podhradie 5 €. - II.L SMŽ sk. C 14.k Kežmarok – Sp. Podhradie dňa 13.9.2017 o 14.00 a 15,45 hod. - I.L žiačky 1.k Lokomotíva Košice – Michalovce dňa 22.8.2017 o 11,00 hod. - I.L žiačky 2.k Vranov - Poprad dňa 29.8.2017 o 14,00 hod. - I.L žiačky 3.k Bardejov – Snina dňa 3.9.2017 o 15,00 hod. - I.L žiačky 9.k Snina – Spišská Nová Ves dňa 15.10.2017 o 14,00 hod. 4. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - II.L MD 3.k Krásna – KAC Košice 0:3 kont. v prospech KAC Košice pre nenastúpenie družstva D, v zmysle SP čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK. - III.L KG dor. 3.k Junior Šaca – Gemerská Hôrka 3:0 kont. – neúčasť H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“.Do pozornosti DK. - II.L MŽ sk. B 3.k Giraltovce – Ľubotice 0:3 kont. v prospech FK Ľubotice pre nenastúpenie družstva D, v zmysle SP čl. 82, bod „b“. Do pozornosti DK. 5. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia: - II.L SMD Slavoj Trebišov od 2.9.2017 /5.kolo/ HP na futbalovom štadióne v Úpore. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Úpore. Domáci FK Trebišov je povinný zabezpečiť dve šatne pre H. Trebišov 5 €. 6. ŠTK neschválila žiadosti pre nevyjadrenie súhlasu súpera: - V.L PT dosp. Spišská Belá s Hranovnicou. - III.L PT dor. 7.k Veľká Lomnica – Vysoké Tatry dňa 30.8.2017 o 16,00 hod. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0023
Dátum zaevidovania: 28.08.2017 10:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 28.08.2017 10:55
10 EUR 28.08.2017 10:56
10 EUR 28.08.2017 10:57
5 EUR 28.08.2017 10:58
10 EUR 28.08.2017 10:58
10 EUR 28.08.2017 10:59
10 EUR 28.08.2017 11:00
10 EUR 28.08.2017 11:01
10 EUR 28.08.2017 11:01
10 EUR 28.08.2017 11:02
10 EUR 28.08.2017 11:03
5 EUR 28.08.2017 11:04
10 EUR 28.08.2017 11:05
5 EUR 28.08.2017 11:05
10 EUR 28.08.2017 11:06
5 EUR 28.08.2017 11:07
5 EUR 28.08.2017 11:08