Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2016/2017-0064
US VsFZ č.38/2016-2017, 16.06.2017
4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 30.k Svit – Bardejovská Nová Ves sa odohrá 18.6.2017 o 14,00 hod. - IV.L S dosp. 30.k Zámutov – Kračúnovce sa odohrá 17.6.2017 o 13,00 hod. - IV.L S dosp. 30.k Záhradné – Raslavice sa odohrá 16.6.2017 o 17,30 hod. - IV.L J dosp. Veľký Folkmar – Rudňany sa odohrá 18.6.2017 o 13,00 hod. - V.L Š dosp. 26.k Malý Šariš – Ražňany - ŠTK ruší stretnutie na základe oznámenia FK M. Šariš. - V.L PT dosp. 26.k Harichovce – Kravany sa odohrá 17.6.2017 o 17,00 hod. - II.L SMD 30.k Lokomotíva KE – Spišská Belá sa odohrá 15.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10 €. - III..L Š dor. 26.k Čirč - Malý Šariš sa odohrá 16.6.2017 o 17,00 hod. - II.L SMŽ sk.B 26.k Ľubotice – Široké sa odohrá 17.6.2017 o 9,00 a 10,45 hod. 7. ŠTK berie na vedomie stiahnutie námietky FK Borša zo dňa 14.6.2017 v zmysle SP, čl.89, ktorá bola podaná dňa 5.6.2017. ŠTK v zmysle uvedeného článku túto námietku neprerokovala z dôvodu stiahnutia. Za vyvolané námietkové konanie do 14.6.2017 ŠTK udeľuje poplatok pre FK Borša 10 €.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2016/2017-0064
Dátum zaevidovania: 16.06.2017 10:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.06.2017 10:21
Stiahnutie námietky. 10 EUR 16.06.2017 10:24