Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2016/2017-0057
ÚS VsFZ č.33/2016-2017, 12.05.2017
2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 28.k Stropkov – Giraltovce sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod. - IV.L S 24.k Štrba – Kračúnovce sa odohrá 31.5.2017 o 17,00 hod. Dohrávka. - V.L KG dosp. 22.k Gemerská Hôrka – Košická Nová Ves sa odohrá 21.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku v Gemerskej Polome. Dôvod – rekonštrukcia ihriska. - V.L KG dosp. 23.k Gemerská Hôrka – Slávia TU Košice sa odohrá 27.5.2017 o 17,00 hod. na ihrisku v Gemerskej Polome. Dôvod – rekonštrukcia ihriska. - V.L Š dosp. 25.k Župčany – Dlhá Lúka sa odohrá 2.6.2017 o 17,30 hod. - II.L SMD 26.k Košická Nová Ves – Spišská Belá sa odohrá 19.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 5 €. - II.L SMD 28.k Giraltovce – Stropkov sa odohrá 8.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. - III.L KG dor. 22.k Krásna – Bidovce sa odohrá 20.5.2017 o 14,00 hod. Dôvod–birmovka. FK Krásna 5 €. - III.L Š dor. 21.k FAMT Prešov – Šarišské Michaľany sa odohrá 17.5.2017 o 16,00 hod.. ihrisku v Záborskom. Šar. Michaľany 10 €. - III.L Š dor. 24.k Brezovica – Fintice sa odohrá 2.6.2017 o 17,00 hod. - III.L PT dor. 21.k Markušovce – Ľubica sa odohrá 13.5.2017 o 10,00 hod. FK Markušovce 10 €. - III.L PT dor. 26.k Vikartovce – FAM Poprad sa odohrá 14.6.2017 o 16,30 hod. Vikartovce 10 €. - II.L SMŽ skup. B Humenné „A“ a „B“ odohrajú svoje domáce stretnutia o 9,00 a 10,45 hod. na ihrisku Pri Mlyne v Humennom od 13.5.2017 do skončenia jarnej časti SR. FK Humenné 10 €. - II.L SMŽ skup. C 21.k Vysoké Tatry – Smižany sa odohrá 18.5.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Smižany 10 €. - II.L SMŽ skup. C 24.k FAM Poprad – Plavnica sa odohrá 31.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod. - II.L SMŽ skup. C 25.k Levoča – FAM Poprad sa odohrá 8.6.2017 o 16,00 a 17,45 hod. - I.L žiačky 13.k Michalovce – Tatran Prešov sa odohrá 17.5.2017 o 16,00 hod. - I.L žiačky 14.k Spišská Nová Ves – Michalovce sa odohrá 20.5.2017 o 15,00 hod. - I.L žiačky 13.k VSS Košice – Bardejov sa odohrá 14.5.2017 o 15,00 hod. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - IV.L J dosp. 24.k Hrabušice – Sobrance 3:0 kont. v prospech FK Hrabušice za neúčasť H v zmysle SP čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK – neúčasť v zmysle RS. - V.L KG dosp. 20.k Kechnec – Dobšiná 3:0 kont. V prospech FK Kechnec za neúčasť H v zmysle SP, čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK – neúčasť v zmysle RS.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2016/2017-0057
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 11:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 13.05.2017 11:13
5 EUR 13.05.2017 11:15
10 EUR 13.05.2017 11:16
10 EUR 13.05.2017 11:17
10 EUR 13.05.2017 11:17
10 EUR 13.05.2017 11:18
10 EUR 13.05.2017 11:20