Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2016/2017-0056
ÚS VsFZ č.32/2016-2017, 08.05.2017
2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - IV.L J 24.k Geča – Mária Huta Gelnica sa odohrá 7.5.2017 o 16,45 hod. Geča 10 €. - II.L SMD 24.k Vranov n/T – Humenné sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Vranov n/T 10 €. - III.L Š dor. 20.k Brezovica–St. Ľubovňa sa odohrá 8.5.2017 o 16,00 hod. Brezovica 10 €. - III.L PT dor. 19.k Veľká Lomnica – Spišské Podhradie sa odohrá 8.5.2017 o 10,30 hod. Dohrávka. - II.L SMŽ skup. A 20.k Galaktik – Lokomotíva Košice A sa odohrá 5.5.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Lokomotíva KE 10 €. - II.L SMŽ skup. A 20.kolo V. Opátske – Čaňa sa odohrá 14.5.2017 v ÚHČ. V. Opátske 10 €. - II.L SMŽ skup. A 21.k Čaňa – Lokomotíva Košice B sa odohrá 10.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Lokomotíva KE 10 €. - II.L SMŽ skup. A 23.k Vyšné Opátske – Čierna n/T sa odohrá 28.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. A 24.k Galaktik – Veľké Kapušany sa odohrá 3.6.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. A 25.k Čaňa – Galaktik sa odohrá 17.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod. Galaktik 5 €. - II.L SMŽ skup. A 26.k Vyšné Opátske – Galaktik sa odohrá 24.5.2017 o 15,30 a 17,15 hod. - II.L SMŽ skup. B 20.k Kračúnovce – Giraltovce sa odohrá 5.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Kračúnovce 10 €. - II.L SMŽ skup. C 20.k Podolinec – Ľubica sa odohrá 6.5.2017 o 9,00 a 10,45 hod. Podolinec 5 €. - II.L SMŽ 20.k Svit–Levoča sa odohrá 6.5.2017- SŽ o 10,00 a MŽ o 11,30 hod. Svit 10 €. - I.L žiačky 14.k Spišská Nová Ves – Michalovce sa odohrá 20.5.2017 o 11,00 hod. 3. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek: - FA Benecol, kat. U9 dňa 13.5.2017 od 9,30 hod. na ihrisku ZŠ Postupimská za účasti - Junior Košice , Galaktik Košice , Junior Šaca, Benecol Košice. - FK Poprad, kat. U8, U9 dňa 8.5.2017 od 9,30 hod. v Poprade-Veľkej za účasti – Vyšné Opátske, Čaňa, Lokomotíva Košice, Poprad. - MFK Zemplín Michalovce, kat. U8, U9 dňa 8.5.2017 aj s dohrávkami za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov, Michalovce. - MŠK Tesla Stropkov, kat. U10, U11 dňa 15.5.2017 od 15,00 hod. za účasti FAMT Prešov, SAFI Prešov, Svidník, Stropkov. 4. ŠTK prejednala odvolanie MFK Stará Ľubovňa a zamietla ho v zmysle rozhodnutia v minulej US. Zároveň odvolanie MFK Stará Ľubovňa postupuje odvolacej komisií. MFK Stará Ľubovňa poplatok 30 €. 5. ŠTK prejednala námietku ŠK Záhradné voči štartu hráča Sp. Podhradia p. Mariána Tirpáka na neplatný RP. Po preskúmaní ŠTK konštatuje, že o RP bolo požiadané a jeho schválenie bolo vykonané v čase ešte pred stretnutím. Tým, že o RP bolo požiadané v deň pred stretnutím a nasledoval deň voľna, na SP čl.43 sa neprihliada z dôvodu nemožnosti dodania RP v stanovenej lehote. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2016/2017-0056
Dátum zaevidovania: 05.05.2017 17:00
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.05.2017 17:00
10 EUR 05.05.2017 17:01
10 EUR 05.05.2017 17:02
10 EUR 05.05.2017 17:03
10 EUR 05.05.2017 17:04
10 EUR 05.05.2017 17:04
5 EUR 05.05.2017 17:05
10 EUR 05.05.2017 17:06
5 EUR 05.05.2017 17:06
10 EUR 05.05.2017 17:07
30 EUR 05.05.2017 17:15