Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2016/2017-0055
US VsFZ č.31/2016-2017, 28.04.2017
1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 24.k Stropkov – Trebišov sa odohrá 6.5.2017 o 16,30 hod. Stropkov 20 €. - V.L PT dosp. 18.k Ľubica – Nálepkovo sa odohrá 10.5.2017 o 17,00 hod. - V.L PT dosp. 20.k Harichovce – Veľká Lomnica sa odohrá 6.5.2017 o 16,30 hod. Harichovce 10 €. - II.L SMD 7.k Sobrance – Ľubotice sa odohrá 3.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Zmena UHČ – dohrávka. - II.L SMD 23.k Poprad – Spišská Belá sa odohrá 28.4.2017 o 14,30 a 16,45 hod. na UT v PP-Veľkej. FK Poprad 10 €. - II.L SMD 25.k Poprad – Ľubotice sa odohrá 13.5.2017 14,00 a 16,15 hod. na UT v Tatr. Lomnici. - II.L SMD 24.k Spišská Nová Ves – Lipany sa odohrá 6.5.2017 o 9,00 a 11,15 hod. Sp.Nová Ves 5 €. - II.L SMD 27.k Poprad – Giraltovce sa odohrá 27.5.2017 o 14,00 a 16,15 hod. na UT v Tatr. Lomnici. - II.L SMD 29.k Poprad - Spišská Nová Ves sa odohrá 10.6.23017 o 14,00 a 16,15 hod. v Tatr. Lomnici. - III.L PT dor. 25.k Markušovce – Levoča sa odohrá 18.5.2017 o 17,00 hod. - II.L SMŽ skup. B 18.k Stará Ľubovňa – Ľubotice sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Dohrávka. - II.L SMŽ skup. B Humenné B – Široké sa odohrá v UHČ na ihrisku Pri Mlyne v Humennom. - II.L SMŽ skup. C 18.k Nová Ľubovňa – Levoča sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Dohrávka. - II.L SMŽ skup. C 19.k Levoča – Vysoké Tatry sa odohrá o 14,30 a 16,15 hod. Vysoké Tatry 10 €. - I.L žiačky 11.k Michalovce – Vranov n/T sa odohrá 10.5.2017 o 16,00 hod. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - II.L MD 22.k Ľubotice – Sobrance 3:0 kont. pre pokles hráčov pod 7 v zmysle SP čl.82, bod „g“. Výsledok 13:2 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK. - III.L Š dor. 18.k FAMT Prešov – Chmiňany 3:0 kont. v prospech FAMT Prešov z dôvodu neúčastí hostí v zmysle SP, čl. 82, bod „b“. Do pozornosti DK. - III.L Š dor. 17.k Stará Ľubovňa – Chminianska Nová Ves z 1:1 na 0:3 kont. za neoprávnený štart hráča Lukáša Klanducha, RP 1300158 zo St. Ľubovne na cudzí RP v zmysle SP, čl. 52, bod „d“ a „f“. Zároveň ŠTK dáva do pozornosti DK odmietnutie St. Ľubovne zúčastniť sa zasadnutia ŠTK za účelom prejednania konfrontácie hráčov. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2016/2017-0055
Dátum zaevidovania: 28.04.2017 11:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 28.04.2017 11:38
10 EUR 28.04.2017 11:39
10 EUR 28.04.2017 11:40
5 EUR 28.04.2017 11:41
10 EUR 28.04.2017 11:42