Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2016/2017-0054
ÚS VsFZ č.30/2016-2017, 21.04.2017
1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 22.k Svit – Stropkov sa odohrá 10.5.2017 o 16,30 hod. - V.L PT dosp. 18.k Poprad – Spišská Belá sa odohrá na ihrisku s UT v PP-Veľkej. FK Poprad 10 €. - II.L SMD FK Poprad odohrá svoje domáce stretnutia od 19.4.2017 na ihrisku s UT v Tatranskej Lomnice. Zraz družstiev a delegovaných osôb je na ihrisku v Tatranskej Lomnici. - II.L SMD 23.k Svit – Spišská Nová Ves sa odohrá 11.5.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Svit 5 €. - II.L SMD 25.k Spišská Belá – Trebišov sa odohrá 13.5.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Sp. Belá 5 €. - III.L Z dor. 18.k Nacina Ves – Zemplínska Teplica sa odohrá 10.6.2017 o 14,00 hod. Nac. Ves 10 €. - III.L PT dor. 18.k Spišské Podhradie – Smižany sa odohrá 1.5.2017 o 14,00 hod. - II.L SMŽ skup. B FAMT Prešov odohrá svoje domáce stretnutia od 20.kola na ihrisku v Haniske pri Prešove. - II.L SMŽ skup. B 18.k Široké – Humenné „A“ sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. B 22.k Široké – Lipany sa odohrá 19.5.2017 o 17,00 a 18,45 hod. - II.L SMŽ skup. C 18.k Svit – Ľubica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. C 20.k Lendak – Spišské Podhradie sa odohrá 4.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp.Podhradie 5 €. - II.L SMŽ skup. C 16.k Svit – Spišské Podhradie sa odohrá 17.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena. Zároveň ŠTK ruší pôvodné rozhodnutie. - II.L SMŽ skup. C 18.k Podolínec – Spišské Podhradie sa odohrá 1.5.2017 o 9,00 a 10,45 hod. - II.L SMŽ skup. C 18.k Vysoké Tatry – Plavnica sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. C 16.k Vysoké Tatry – Krompachy sa odohrá 1.5.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Vynútená zmena pre kolíziu s akciou SFZ. - II.L SMŽ skup. C 18.k Kežmarok – Krompachy sa odohrá 8.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. C 18.k Smižany – Lendak sa odohrá 1.5.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - I.L žiačky 11.k Spišská Nová Ves – Tatran Prešov sa odohrá 29.4.2017 o 9,30 hod. - I.L žiačky 11.k VSS Košice – Štich Humenné sa odohrá 27.4.2017 o 16,00 hod. 2. ŠTK pre nevyjadrenie sa súpera neschvaľuje tieto žiadosti: - V.L PT dosp. Harichovce na stretnutie Harichovce – Veľká Lomnica. - III.L PT dor. Levoča na stretnutie Markušovce – Levoča. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - III.L PT dor. FAM Poprad – Veľká Lomnica z 3:2 na 3:0 kont. pre neoprávnený štart hráča Kristián Repel 1268018 (Veľká Lomnica) v zmysle SP čl.52 bod „c“. Do pozornosti DK. 4. ŠTK ruší tieto stretnutia na víkend a zároveň žiada o nahlásenie dohôd: - II.L SMŽ skup. C 18.k Nová Ľubovňa - Levoča. 5. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek: - MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U10 a U11 dňa 1.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce. - MFK Zemplín Michalovce organizuje turnaj prípraviek U9 a U8 dňa 8.5.2017 od 8,30 hod. na štadióne v Michalovciach za účasti – VSS Košice, Tatran Prešov, Bardejov a Michalovce. 6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.4.2017 o 16,30 hod.: - hráčov St. Ľubovne - Lukáša Kadnucha, RP 1300158, Samuela Becka, RP 1300187, kapitána družstva Christofera Poľančíka, RP 1300155, vedúceho St. Ľubovne – p. Dominika Krafčíka, kapitána Chminianskej Novej Vsi - Adriána Tomka, RP 1288860, vedúceho Chminianskej Novej Vsi p. Tomáša Harničára a R – Lukáša Mačeka zo stretnutia III.L Š dor. Stará Ľubovňa – Chminianska Nová Ves. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2016/2017-0054
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 10:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.04.2017 10:58
5 EUR 21.04.2017 10:59
10 EUR 21.04.2017 11:00
5 EUR 21.04.2017 11:45
5 EUR 21.04.2017 11:47