Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Onofrej
Jozef Porochnavý
Štefan Vaľko
Vladimír Vansa
Štefan Fencík
Marcel Eperješi
Ladislav Gnip
Jaroslav Duška
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-STK-2017/2018-0017RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti II.L SMD
VsFZ-STK-2017/2018-0016RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L
VsFZ-STK-2017/2018-0015RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0014RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L
VsFZ-STK-2017/2018-0013ÚS VsFZ č.07/2017-2018, 18.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0012ÚS VsFZ č.06/2017-2018, 11.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0011ÚS VsFZ č.05/2017-2018,04.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0010ŠTK berie na vedomie podnet
VsFZ-STK-2017/2018-0008ÚS VsFZ č.4/2017-2018, 28.07.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0007RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti
VsFZ-STK-2017/2018-0006RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti
VsFZ-STK-2017/2018-0005RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti
VsFZ-STK-2017/2018-0004ÚS VsFZ č.3/2017-2018, 21.07.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0003RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L
VsFZ-STK-2017/2018-0002RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0001RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L