Športovo-technická komisia
Členovia
Jozef Porochnavý
Štefan Vaľko
Vladimír Vansa
Štefan Fencík
Marcel Eperješi
Peter Konečný
Ján Onofrej
Ladislav Gnip
Jaroslav Duška
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-STK-2017/2018-0057ÚS VsFZ č.26/2017-2018, 20.04.2018
VsFZ-STK-2017/2018-0056ÚS VsFZ č.25/2017-2018, 13.04.2018
VsFZ-STK-2017/2018-0055ÚS VsFZ č.24/2017-2018, 06.04.2018
VsFZ-STK-2017/2018-0054RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti
VsFZ-STK-2017/2018-0053RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti II.L SMD
VsFZ-STK-2017/2018-0052RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0051RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L
VsFZ-STK-2017/2018-0050ÚS VsFZ č.23/2017-2018, 29.03.2018
VsFZ-STK-2017/2018-0049ÚS VsFZ č.22/2017-2018, 23.03.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0048ÚS VsFZ č.21/2017-2018, 16.03.2018
VsFZ-STK-2017/2018-0046RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti II.L SMD
VsFZ-STK-2017/2018-0045RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L
VsFZ-STK-2017/2018-0044RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0043RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L
VsFZ-STK-2017/2018-0042ÚS VsFZ č.18/2017-2018, 03.11.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0041ÚS VsFZ č.17/2017-2018, 27.10.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0040ÚS VsFZ č.16/2017-2018, 19.10.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0038Štartovné - oprava uznesenia z30.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0037Štartovné - oprava uznesenia z 30.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0036ÚS VsFZ č.14/2017-2018, 06.10.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0035US č.14 ŠTK 04.10.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0034RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti II.L SMD
VsFZ-STK-2017/2018-0033RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L
VsFZ-STK-2017/2018-0032RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0031RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L
VsFZ-STK-2017/2018-0030ÚS VsFZ č.13/2017-2018, 29.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0028US VsFZ č.12/2017-2018, 22.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0027ÚS VsFZ č.11/2017-2018, 14.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0026ÚS VsFZ č.10/2017-2018,08.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0025ÚS VsFZ č.09/2017-2018, 01.09.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0023US VsFZ č.08/2017-2018, 25.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0017RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti II.L SMD
VsFZ-STK-2017/2018-0016RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti III.L
VsFZ-STK-2017/2018-0015RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
VsFZ-STK-2017/2018-0014RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L
VsFZ-STK-2017/2018-0013ÚS VsFZ č.07/2017-2018, 18.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0012ÚS VsFZ č.06/2017-2018, 11.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0011ÚS VsFZ č.05/2017-2018,04.08.2017
VsFZ-STK-2017/2018-0010ŠTK berie na vedomie podnet
VsFZ-STK-2017/2018-0008ÚS VsFZ č.4/2017-2018, 28.07.2017