Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0005
ÚS DK zo dňa 10.08.2017
ÚS DK z dňa 10.08.2017 Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Bednár Lukáš 1159212 + 20€ (Snina) čl.37/3, Deronja Marko 1381754 + 10€ (Poprad) čl.46/1a,2, Legemza Ľuboš 1277778 + 10€ (Sobrance) čl.37/3, Rybár Mário 1352098 + 5€ (Hrhov) čl.37/3, KG Krajč Pavol 1269639 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.37/3, PT 2 stretnutia: Antol Peter 1278510 + 10€ (Vyšný Žipov) čl.45/1,2a, Na obdobie: Berecký Michal 1231915 + 10€ (Gerlachov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.08.2017 do 28.08.2017, Lazár Radoslav 1278113 + 10€ (Nacina Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.08.2017 do 28.08.2017, Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.08.2017 do 28.08.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kračúnovce pokutu 200€ na návrh KR VsFZ za neúplné dodanie videozáznamu zo stretnutia IV.ligy S: Kračúnovce – Poprad „B“. • FK Geča pokutu 200€ na návrh ŠTK VsFZ za spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia IV.ligy J: Rudňany – Geča. • FK Gemerská Hôrka pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V.ligy KG: Seňa – Gemerská Hôrka. • FK Veľký Folkmar pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V.ligy PT: Ľubica – Veľký Folkmar. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.08.2017 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Záhradné – Gerlachov, R – Béreš Peter, AR1 – Drenko Róber, AR2 – Gallo Viliam, DZ – Leško Štefan, HU, VD, KD – Kondžura Miroslav 1151819, VH – Dorin Miroslav, KH – Berecký Michal 1231915, hráča H č.5 Gerčák Patrik 1153621. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Parchovany, hráčovi Hvozdík Marcel 1252384 bol udelené zastavenie činnosti DK ObFZ Michalovce, žiadosť o prekvalifikovanie trestu je potrebne adresovať podaním na odbornú komisiu DK ObFZ Michalovce. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Veľká Ida. Bez prijatia disciplinárnych opatrení. DK VsFZ opätovne žiada FK Kechnec k písomnému vyjadreniu ohľadom nevydania RP hráčov. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ opätovne vyzýva FK Prakovce na základe podania FK Slovan Helcmanovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Prakovce o predloženie dohody (Krausz Nikolas 1288287). DK VsFZ opätovne vyzýva TJ Družstevník Koprivnica na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Koprivnica o predloženie dohody (Halža Patrik 1314862). DK VsFZ opätovne vyzýva FA Buzica na základe podania SFK Medvede podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FA Buzica o predloženie dohody (Rerko Peter 1367725). DK VsFZ opätovne vyzýva TJ Rozkvet Vyšný Hrušov a základe podania OŠK Udavské podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Rozkvet Vyšný Hrušov o predloženie dohody (Havrilčák Peter 1279489). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 13:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Bednár 20 EUR 11.08.2017 13:43
Marko Deronja 10 EUR 11.08.2017 13:43
Ľuboš Legemza 10 EUR 11.08.2017 13:44
Mário Rybár 5 EUR 11.08.2017 13:44
Pavol Krajč 5 EUR 11.08.2017 13:45
Peter Antol 10 EUR 11.08.2017 13:45
Michal Berecký 10 EUR 11.08.2017 13:45
Radoslav Lazár 10 EUR 11.08.2017 13:46
Adrián Jáger 10 EUR 11.08.2017 13:46
POKUTY