Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0004
ÚS DK zo dňa 03.08.2017
DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka. DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Orosi Matúš1224177 (Nižný Hrušov) + 50€, Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Harakaľ Ladislav 1073754 + 20€ (Svidník) čl.37/3, Shpak Ostap 1376503 + 20€ (Veľké Revištia) čl.37/3, Košč Michal 1313026 + 20€ (Krompachy) čl.37/3, Svat Adam 1291268 + 10€ (Ľubotice) čl.37/3, Lukáč Marko 1218821 + 10€ (Poprad) čl.37/3, Gmitro Martin 1102375 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Raši Matej 1314996 + 10€ (Kechnec) čl.37/3, 2 stretnutia: Jurečko Maroš 1240634 + 10€ (Pušovce) čl.45/1,2a, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hirjak Tomáš 1211761 + 10€ (Strážske) 1 stretnutie do 31.12.2017, Mešár Marko 1267695 + 10€ (Veľká Lomnica) 1 týždeň do 31.12.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Bardejovská Nová Ves pokarhanie + 20€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III.ligy: Giraltovce – Bardejovská Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Šott František + 20€ na obdobie 3 týždňov od 31.07.2017 do 21.08.2017 podľa čl.48/1c,2b. DK VsFZ upozorňuje FK Giraltovce na povinnosti Usporiadateľskej služby v stretnutí III.ligy: Giraltovce – Bardejovská Nová Ves. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Kechnec. DK VsFZ žiada hráčov Sinovický Daniel 1280109, Horváth Jozef 1336564, Horváth René 1280883 k písomnému vyjadreniu ohľadom nevrátenej výstroje. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ berie na vedomie podnet OŠK Veľká Ida a žiada FK Kechnec k písomnému vyjadreniu ohľadom nevydania RP hráčov. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči OŠFK Šarišské Michaľany na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Jopek Ján 1249158. TJ Rozvoj Pušovce + 10€. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 za hráča Čabala Daniel 1249509. TJ Rozvoj Pušovce + 10€. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Koprivnica na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Koprivnica o predloženie dohody (Halža Patrik 1314862). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FA Buzica na základe podania SFK Medvede podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FA Buzica o predloženie dohody (Rerko Peter 1367725). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Rozkvet Vyšný Hrušov a základe podania OŠK Udavské podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Rozkvet Vyšný Hrušov o predloženie dohody (Havrilčák Peter 1279489). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 04.08.2017 10:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Harakaľ 20 EUR 04.08.2017 10:49
Ostap Shpak 20 EUR 04.08.2017 10:49
Michal Košč 20 EUR 04.08.2017 10:50
Adam Svat 10 EUR 04.08.2017 10:50
Marko Lukáč 10 EUR 04.08.2017 10:52
Martin Gmitro 10 EUR 04.08.2017 10:52
Matej Raši 10 EUR 04.08.2017 10:53
Maroš Jurečko 10 EUR 04.08.2017 10:54
Tomáš Hirjak 10 EUR 04.08.2017 10:55
Marco Mešár 10 EUR 04.08.2017 10:55
20 EUR 04.08.2017 10:56
František Šott 20 EUR 04.08.2017 10:59
Ján Jopek 10 EUR 04.08.2017 11:00
Daniel Čabala 10 EUR 04.08.2017 11:01
Matúš Orosi 50 EUR 04.08.2017 11:44