Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0003
ÚS DK zo dňa 26.07.2017
DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do začiatku súťažného ročníka. DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Syrhi Igor 1385181 (Veľké Revištia) + 50€, Lysachenko Volodymyr 1379765 (Strážske) + 50€, Zmij Jakub 1234713 (Helcmanovce) + 50€, Čarnogurský Mário 1234682 (Spišská Belá) + 50€, DK VsFZ na základe odborného stanoviska KR VsFZ a podnetu PR udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie činnosti hráčovi Terenyi Csaba 1106338 + 10€ (Streda nad Bodrogom) na 3 stretnutia podľa čl.45/1,2a, za stretnutie 26.kola V.ligy Z: Streda nad Bodrogom – Čičarovce. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči OŠFK Šarišské Michaľany na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada OŠFK Šarišské Michaľany o predloženie dohody (Jopek Ján 1249158). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.FK Svidník o predloženie dohody (Čabala Daniel 1249509). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 28.07.2017 13:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ihor Syrhi 50 EUR 28.07.2017 13:34
Volodymyr Lysachenko 50 EUR 28.07.2017 13:34
Jakub Zmij 50 EUR 28.07.2017 13:35
Mário Čarnogurský 50 EUR 28.07.2017 13:35
Csaba Terenyi 10 EUR 28.07.2017 13:35