Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0035
ÚS DK zo dňa 14.06.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Ľalík Róbert 1258197 + 20€ (Bardejovská Nová Ves), Vitkaj Ján 1200573 + 20€ (Svit), Ondica Lukáš 1196659 + 10€ (Radvaň nad Laborcom), Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov), Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Vysoké Tatry), Diro Drahomír 1153066 + 10€ (Maria Huta), Šurín Patrik 1209140 + 10€ (Košická Nová Ves), Džupina Dávid 1252647 + 10€ (Michaľany), Pivovarních Lukáš 1159709 + 10€ (Bystré), Hric Ľubomír 1112334 + 10€ (Sačurov), Miko Roman 1359205 + 10€ (Šiba), Piter Bučko Martin 1244813 + 10€ (Čirč), Bobák Patrik 1229978 + 10€ (Nálepkovo), Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice), MD Dufala Denis 1318401 + 5€ (Krásna), KG Vojtko Kristián 1357608 + 5€ (Plavnica), Š Nemec Martin 1291256 + 5€ (Brezovica), Š Kohút Boris 1272401 + 5€ (Vikartovce), PT Poláček René 1294340 + 5€ (Široké), SŽ sk.B Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Zubanych Oleksandr 1358216 + 10€ (Dlhé Klčovo) čl.37/3, Morstýn Marek 1225366 + 10€ (Perín) čl.37/3, Horváth Belo 1207256 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, Sykora Dominik 1330222 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Š 2 stretnutia: Munnich Michal 1250403 + 10€ (Nálepkovo) čl.45/1a,2, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica) 2 týždne do 31.09.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Dobšiná pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V.ligy KG: Dobšiná – Poproč. • FK Parchovany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - Z: Borša – Parchovany. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Ptičie ohľadom hráča Lancoš Nikolas 1272542. Trest je v kompetencií DK ObFZ Humenné. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MFK Slovan Sabinov, dohoda medzi klubom MFK Slovan Sabinov a OŠK Chminianská Nová Ves, hráč Juraško Lukáš 1290106. OŠK Chminianská Nová Ves + 5€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0035
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 11:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Ľalík 20 EUR 15.06.2017 19:35
Ján Vitkaj 20 EUR 15.06.2017 19:35
Lukáš Ondica 10 EUR 15.06.2017 19:35
Miroslav Tkačin 10 EUR 15.06.2017 19:36
Lukáš Bača 10 EUR 15.06.2017 19:36
Drahomír Diro 10 EUR 15.06.2017 19:36
Patrik Šurín 10 EUR 15.06.2017 19:38
Dávid Džupina 10 EUR 15.06.2017 19:38
Lukáš Pivovarník 10 EUR 15.06.2017 19:38
Ľubomír Hric 10 EUR 15.06.2017 19:39
Roman Miko 10 EUR 15.06.2017 19:39
Martin Piter Bučko 10 EUR 15.06.2017 19:39
Patrik Bobák 10 EUR 15.06.2017 19:40
Patrik Hudák 5 EUR 15.06.2017 19:40
Denis Dufala 5 EUR 15.06.2017 19:40
Kristián Vojtek 5 EUR 15.06.2017 19:40
Martin Nemec 5 EUR 15.06.2017 19:41
Boris Kohút 5 EUR 15.06.2017 19:41
René Poláček 5 EUR 15.06.2017 19:41
Oleksandr Zubanych 10 EUR 15.06.2017 19:42
Marek Morstýn 10 EUR 15.06.2017 19:42
Belo Horváth 10 EUR 15.06.2017 19:42
Dominik Sykora 10 EUR 15.06.2017 19:43
Michal Munnich 10 EUR 15.06.2017 19:43
Martin Palguta 10 EUR 15.06.2017 19:43
Lukáš Juraško 5 EUR 15.06.2017 19:44
POKUTY