Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0034
ÚS DK zo dňa 07.06.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Jakubčo Peter 1208687 + 20€ (Stropkov), Štefančík Matúš 1249508 + 20€ (Prešov), Maťaš Pavol 1241492 + 20€ (Pušovce), Sabol Martin 1249152 + 10€ (Ľubotice), Šimko Richard 1298191 + 10€ (Ľubotice), Štieber Jozef 1149147 + 10€ (Ľubotice), Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice), Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice), Szabó Tibor 1152311 + 10€ (Veľké Kapušany), Kupčov Patrik 1208809 + 10€ (Hrabušice), Gallo Adam 1261705 + 10€ (Dobšiná), Hudák Patrik 1235039 + 10€ (Kokšov – Bakša), Stoľár Marek 1128725 + 10€ (Kokšov – Bakša), Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ (Čičarovce), Kireš Tomáš 1112794 + 10€ (Ulič), Čabák Tomáš 1279434 + 10€ (Kamenica nad Cirochou), Čopák Dominik 1249361 + 10€ (Kamenica nad Cirochou), Šimko Tomáš 1259838 + 10€ (Prakovce), Ferenc Vladimír 1184016 + 10€ (Helcmanovce), Borza Richard 1121471 + 10€ (Kluknava), Halaburka Daniel 1266669 + 5€ (Snina), SD Sagula Matej 1269765 + 5€ (Spišský Štvrtok), PT Trojan Ondrej 1337421 + 5€ (Smižany), SŽ sk.C Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Migaš Ján 1241495 + 20€ (Pušovce) čl.37/3, Sekerák Ondrej 1011073 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Kuzma Radoslav 1234696 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.37/3, Asztalos Gabriel 1295992 + 10€ (Gemerská Hôrka) čl. 45/1,2a, Michaliv Tomáš 1210401 + 10€ (Topoľany) čl.37/3, Jenčo Tibor 1237733 + 10€ (Ražňany) čl.37/3, Balko Miroslav 1271860 + 5€ (Snina) čl.37/3, SD Dzurko Martin 1295577 + 5€ (Dulova Ves) čl.37/3, Š Vyletel Tomáš 1277973 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, PT Na obdobie: Margitan Roland 1200566 + 10€ (Perín) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.06.2017 do 26.06.2017, Zlacký Marek 1147067 + 10€ (Kokšov – Bakša) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.06.2017 do 26.06.2017, Hajdúch Marek 1119877 + 10€ (Hencovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017, Uhlík Jozef 1150923 + 10€ (Sedliská) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017, Vinter Dávid 1273256 + 10€ (Kežmarok) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Veľké Kapušany pokutu 150€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí IV.ligy J: Čaňa – Veľké Kapušany. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Michalec Miroslav 1028218 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017. • FK Čičarovce pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Čičarovce. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Racsko Róbert 1107430 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017. • FK Gaboltov pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Š: Gaboltov – Čirč. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Pagor Ľuboš 1062288 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017. • FK Helcmanovce pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy PT: Ľubica – Helcmanovce. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Slovinský Jozef 1000679 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017. • FK Medzev pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - KG: Lokomotíva Košice „B“ – Medzev. • FK Veľká Lomnica pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - PT: Vikartovce – Veľká Lomnica. DK VsFZ berie na vedomie podnet F.O. AJAX Pakostov, hráč Fedorko Jozef 1326136 si svoj trest odstál. Pakostov + 10€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a KAC Jednota Košice, hráč Šipoš Dávid 1288534. KAC Jednota Košice + 10€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a MŠK Spišské Vlachy, hráč Borovský Lukáš 1283042. KAC Jednota Košice + 10€. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Slovan Sabinov na základe podania OŠK Chminianská Nová Ves podľa čl.71. DK VsFZ žiada MFK Slovan Sabinov o predloženie dokladu o úhrade faktúry (Juraško Lukáš 1290106). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0034
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 11:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Jakubčo 20 EUR 09.06.2017 13:27
Matúš Štefančík 20 EUR 09.06.2017 13:28
Pavol Maťaš 20 EUR 09.06.2017 13:29
Martin Sabol 10 EUR 09.06.2017 13:31
Richard Šimko 10 EUR 09.06.2017 13:31
Jozef Štieber 10 EUR 09.06.2017 13:32
Vladimír Gombár 10 EUR 09.06.2017 13:32
Adam Bujnovský 10 EUR 09.06.2017 13:32
Tibor Szabó 10 EUR 09.06.2017 13:33
Patrik Kupčov 10 EUR 09.06.2017 13:33
Adam Gallo 10 EUR 09.06.2017 13:34
Patrik Hudák 10 EUR 09.06.2017 13:34
Marek Stoľár 10 EUR 09.06.2017 13:35
Ľudovít Tárczy 10 EUR 09.06.2017 13:35
Tomáš Kireš 10 EUR 09.06.2017 13:35
Tomáš Čabák 10 EUR 09.06.2017 13:37
Dominik Čopák 10 EUR 09.06.2017 13:38
Tomáš Šimko 10 EUR 09.06.2017 13:38
Vladimír Ferenc 10 EUR 09.06.2017 13:38
Richard Borza 10 EUR 09.06.2017 13:39
Daniel Halaburka 5 EUR 09.06.2017 13:39
Matej Sagula 5 EUR 09.06.2017 13:39
Ondrej Trojan 5 EUR 09.06.2017 13:40
Ján Migaš 20 EUR 09.06.2017 13:40
Ondrej Sekerák 10 EUR 09.06.2017 13:40
Radoslav Kuzma 10 EUR 09.06.2017 13:40
Gabriel Asztalos 10 EUR 09.06.2017 13:41
Tomáš Michaliv 10 EUR 09.06.2017 13:41
Tibor Jenčo 10 EUR 09.06.2017 13:41
Miroslav Balko 10 EUR 09.06.2017 13:42
Martin Dzurko 5 EUR 09.06.2017 13:42
Tomáš Vyletel 5 EUR 09.06.2017 13:42
Roland Margitan 10 EUR 09.06.2017 13:43
Marek Zlacký 10 EUR 09.06.2017 13:43
Marek Hajdúch 10 EUR 09.06.2017 13:43
Jozef Uhlík 10 EUR 09.06.2017 13:44
Dávid Vinter 10 EUR 09.06.2017 13:44
Miroslav Michalec 10 EUR 09.06.2017 13:45
Róbert Racsko 10 EUR 09.06.2017 13:46
Ľuboš Pagor 10 EUR 09.06.2017 13:48
Jozef Slovinsky 10 EUR 09.06.2017 13:49
Jozef Fedorko 10 EUR 09.06.2017 13:50
Dávid Šipoš 10 EUR 09.06.2017 13:50
Lukáš Borovský 10 EUR 09.06.2017 13:51
POKUTY