Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0033
ÚS DK zo dňa 31.05.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Čabala Ján 1209493 + 20€ (Giraltovce), Monka Miroslav 1199387 + 20€ (Svit), Varga Tomáš 1319819 + 10€ (Záhradné), Sarka Štefan 1192836 + 10€ (Malá Ida), Tóth Štefan 1130630 + 10€ (Gemerská Hôrka), Sakala Matúš 1219141 + 10€ (Soľ), Harmaňos Jakub 1251245 + 10€ (Stakčín), Kuznecov Vitalij 1205694 + 10€ (Stakčín), Selep Marek 1188290 + 10€ (Stará Ľubovňa), Pribiš Igor 1160540 + 10€ (Malý Šariš), Mackaľ Tomáš 1268225 + 5€ (Snina), SD Legemza Ľuboš 1277778 + 5€ (Sobrance), SD Šuca Michal 1324865 + 5€ (Lokomotíva Košice), KG Šašala Róbert 1328072 + 5€ (Čirč), Š Martinko Adam 1268127 + 5€ (Veľká Lomnica), PT Makula Marián 1364179 + 5€ (Harichovce), PT Majerčák Tomáš 1346726 + 5€ (Lendak), SŽ sk.C Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Krajník Lukáš 1279515 + 10€ (Humenné) čl.45/1,2a, Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Vysoké Tatry) čl.37/3, Kondžura Miroslav 1151819 + 10€ (Záhradné) čl.45/1,2a, Košč Michal 1313026 + 10€ (Krompachy) čl.37/3, Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Michaľany) čl.37/3, Burčák Ottó 1275030 + 10€ (Borša) čl.37/3, Štofík Jakub 1241217 + 10€ (Stakčín) čl.37/3, Tomajka Lukáš 1285109 + 5€ (Spišská Nová Ves) čl.37/3, SD Naď Matúš 1274509 + 5€ (Trebišov) čl.45/1,2a, SD Gruľo Armund 1279698 + 5€ (Hrhov) čl.46/1a,2, KG Čabala Jakub 1274264 + 5€ (Kračúnovce) čl.45/1,2a, ŠD Greš Andrej 1342169 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.45/1,2a, PT Pončák Boris 1308322 + 5€ (FAMT Prešov) čl.45/1,2a, SŽ sk.B 2 stretnutia: Stojka Patrik 1372662 + 5€ (Ľubica) čl.45/1,2a, MŽ sk.C 3 stretnutia: Grešak Peter 1294418 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.49/1a,2a, Š Na obdobie: Zubko Jozef 1308014 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.05.2017 do 19.06.2017, Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017, Hanko Filip 1284588 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.05.2017 do 19.06.2017, Čekan Branislav 1291655 + 5€ (Sabinov) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017, Gažik Emil 1382410 + 5€ (Ľubica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017, Mešár Marco 1267695 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 29.05.2017 do 10.07.2017, Mižigár Leonard 1385921 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 29.05.2017 do 10.07.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kimák Jakub 1282385 + 20€ (Stropkov) 1 stretnutie do 31.08.2017, Šulák Peter 1196662 + 20€ (Trebišov) 1 stretnutie do 31.08.2017, Vodilka René 1250846 + 10€ (Medzilaborce) 1 týždeň do 31.08.2017, Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany) 2 týždne do 30.09.2017, Lang Ľuboš 1190668 + 10€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.08.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Pakostov pokutu 200€ podľa čl.58/2a,3, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy S: Pakostov – Humenné, ďalej udeľuje podľa čl.27/1 a čl.40/1,2, disciplinárne sankcie zastavenie HP s podmienečným odkladom na 6 mesiacov od 1.6.2017. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti hráčovi Fedorko Jozef 1326136 + 10€ na 2 stretnutia nepodmienečne od 25.5.2017 podľa čl.48/1b,2a. • FK Spišské Vlachy pokutu 50€ podľa RS 7j za nedohratie stretnutia III.ligy PT: Veľká Lomnica – Spišské Vlachy. • FK FAMT Prešov p.Porochnavý Matúš pokarhanie + 5€ za NS v stretnutí II.ligy SŽ sk.B: Sabinov – FAMT Prešov. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Ptičie, daný podnet nie je v kompetencií DK VsFZ ale DK ObFZ Humenné. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Medzev a FK Rožňava. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Záhradné, trest hráča Kondžura Miroslav 1151819 na základne správy DZ a rozhodnutia KR VsFZ trestá hráča. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Sabinov, DK VsFZ trestá Čekan Branislav 1291655. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske na základe podania KAC Jednota Košice podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ FK Vyšné Opátske o predloženie dokladu o úhrady faktúry (Šipoš Dávid 1288534). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske na základe podania KAC Jednota Košice podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ FK Vyšné Opátske o predloženie dokladu o úhrade faktúry (Borovský Lukáš 1283042). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0033
Dátum zaevidovania: 02.06.2017 09:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Čabala 20 EUR 02.06.2017 14:29
Matúš Porochnavý 5 EUR 02.06.2017 14:54
Miroslav Monka 20 EUR 02.06.2017 14:57
Tomáš VARGA 10 EUR 02.06.2017 14:57
Štefan Sarka 10 EUR 02.06.2017 14:57
Štefan Tóth 10 EUR 02.06.2017 14:58
Matúš Sakala 10 EUR 02.06.2017 14:58
Jakub Harmaňoš 10 EUR 02.06.2017 14:58
Vitalij Kuznecov 10 EUR 02.06.2017 14:59
Marek Selep 10 EUR 02.06.2017 14:59
Igor Pribiš 10 EUR 02.06.2017 14:59
Tomáš Mackaľ 5 EUR 02.06.2017 15:00
Ľuboš Legemza 5 EUR 02.06.2017 15:01
Michael Šuca 5 EUR 02.06.2017 15:01
Róbert Šašala 5 EUR 02.06.2017 15:01
Adam Martinko 5 EUR 02.06.2017 15:02
Marián Makula 5 EUR 02.06.2017 15:02
Tomáš Majerčák 5 EUR 02.06.2017 15:02
Lukáš Krajník 10 EUR 02.06.2017 15:04
Lukáš Bača 10 EUR 02.06.2017 15:04
Miroslav Kondžura 10 EUR 02.06.2017 15:05
Michal Košč 10 EUR 02.06.2017 15:05
Vladimír Popovič 10 EUR 02.06.2017 15:05
Ottó Burčak 10 EUR 02.06.2017 15:06
Jakub Štofík 10 EUR 02.06.2017 15:06
Lukáš Tomajka 5 EUR 02.06.2017 15:07
Matúš Naď 5 EUR 02.06.2017 15:07
Armand Gruľo 5 EUR 02.06.2017 15:08
Jakub Čabala 5 EUR 02.06.2017 15:08
Andrej Greš 5 EUR 02.06.2017 15:10
Boris Pončák 5 EUR 02.06.2017 15:10
Patrik Stojka 5 EUR 02.06.2017 15:11
Peter Grešak 5 EUR 02.06.2017 15:11
Jozef Zubko 10 EUR 02.06.2017 15:11
Martin Palguta 10 EUR 02.06.2017 15:12
Filip Hanko 5 EUR 02.06.2017 15:12
Branislav Čekan 5 EUR 02.06.2017 15:12
Erik Gažik 5 EUR 02.06.2017 15:16
Marco Mešár 5 EUR 02.06.2017 15:16
Leonard Mižigár 5 EUR 02.06.2017 15:17
Jozef Fedorko 10 EUR 02.06.2017 15:17
POKUTY