Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0032
ÚS DK zo dňa 30.05.2017
DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kimák Jakub 1282385 + 20€ (Stropkov) 1 stretnutie do 31.08.2017, Šulák Peter 1196662 + 20€ (Trebišov) 1 stretnutie do 31.08.2017, Vodilka René 1250846 + 10€ (Medzilaborce) 1 týždeň do 31.08.2017, Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany) 2 týždne do 30.09.2017, Lang Ľuboš 1190668 + 10€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.08.2017, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0032
Dátum zaevidovania: 30.05.2017 21:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Kimák 20 EUR 31.05.2017 11:14
Peter Šuľák 20 EUR 31.05.2017 11:15
René Vodilka 10 EUR 31.05.2017 11:15
František Dužda 10 EUR 31.05.2017 11:15
Ľuboš Lang 10 EUR 31.05.2017 11:18