Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0030
ÚS DK zo dňa 17.05.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Pavlík Kamil 1145617 + 20€ (Stropkov), Turcovský Michal 1207595 + 20€ (Vranov nad Topľou), Mikloš Miloš 1188275 + 10€ (Zámutov), Janík Maroš 1292410 + 10€ (Raslavice), Fedorko Jozef 1326136 + 10€ (Pakostov), Vaško Peter 1184847 + 10€ (Kalša), Koľvek Dominik 1241522 + 10€ (Ťahanovce), Hatala Peter 1224131 + 10€ (Bystré), Mizerák Ján 1241463 + 10€ (Dlhá Lúka), Kirňák Ondrej 1269397 + 5€ (Snina), SD Lizák Adrián 1269151 + 5€ (Spišská Belá), SD Naď Matúš 1274509 + 5€ (Trebišov), SD Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves), Z Tokáč Frederik 1351803 + 5€ (Nacina Ves), Z Čabala Jakub 1274264 + 5€ (Kračúnovce), ŠD Vaľany Adam 1286810 + 5€ (Svidník), ŠD Denčák Tibor 1272090 + 5€ (Levoča), PT Kuna Samuel 1273061 + 5€ (Vikartovce), PT Dolák Martin 1270197 + 5€ (Spišské Podhradie), PT Hudák Daniel 1280987 + 5€ (Čaňa), SŽ sk.A Škrepták Matej 1289439 + 5€ (Ľubotice), SŽ sk.B Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hubcej Ľubomír 1237151 + 10€ (Pakostov) čl.37/3, Hrabčák Marek 1309980 + 10€ (Perín) čl.37/3, Leško Ján 1200635 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3, Polák Róbert 1280363 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, Cima Daniel 1219416 + 10€ (Ulič) čl.45/1,2a, Javorský Patrik 1321429 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.37/3, PT Škirta Martin 1273224 + 5€ (Vikartovce) čl.46/1a,2, PT Korenko Michal 1273029 + 5€ (Ľubica) čl.45/1,2a, PT Na obdobie: Adam Miloš 1144618 + 10€ (Cejkov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017, Bálint Norbert 1133417 + 10€ (Trakany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017, Popovič Jozef 1206341 + 10€ (Trakany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017, Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Turczyk Pavol 1102544 + 20€ (Vyšné Opátske) 1 týždeň do 31.08.2017 Puškáš Adrián 1216578 + 10€ (Čečejovce) 1 týždeň do 31.08.2017 Čižmár Erik 1274216 + 10€ (Michaľany) 2 týždne do 31.08.2017, DK VsFZ zamieta žiadosť OFK Slovan Poproč o prekvalifikovanie trestu hráča Paulinský Peter 1189826. OFK Slovan Poproč + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Trebišov pokarhanie + 20€ na základe podnetu KR VsFZ (Dodanie nedostatočného videozáznamu zo stretnutia III.ligy: Trebišov – Vyšné Opátske). • FK Pakostov pokutu 150€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie úplného videozáznamu zo stretnutia IV.ligy S: Pakostov – Spišské Podhradie). • FK Trakany pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže V.ligy Z). • FK Jasenov pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia III. ligy SD sk.ŠD: Jasenov – Svidník. • FK Koprivnica pokutu 135€ na základe podnetu KR VsFZ (Nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy Š: Koprivnica – Gaboltov). • FK Kurima pokutu 100€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III.ligy SD sk.ŠD: Gerlachov – Kurima, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie p. Gmitter Emil + 5€ na obdobie 4 týždňov od 15.05.2017 do 12.06.2017. • FK Vikartovce pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za neskorý začiatok stretnutia III. ligy SD sk.PT: Prakovce – Vikartovce. DK VsFZ nevyhovuje odvolaniu TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, potvrdzuje svoje rozhodnutie v plnom rozsahu a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii VsFZ. DK VsFZ na základe správy DZ zo stretnutia a zápisu stretnutia V.ligy Š: Šiba – Čirč ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Gajdoš Ľubomír 1193810 (Čirč) spočívajúce v zákaze športovej činnosti podľa čl.43/4 od 15.05.2017. Zároveň DK VsFZ žiada hráča Iľko Marek 1241425 (Šiba) o predloženie dokladu o práceneschopnosti na sekretariát VsFZ do 22.05.2017. DK VsFZ na základe podnetu DZ zo stretnutia V.ligy PT: Veľká Lomnica – Spišská Belá ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre trénera p.Barabas Milan (Veľká Lomnica) a hráča Lang Ľuboš 1190668 (Veľká Lomnica) v zákaze výkonu funkcie a športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 15.05.2017. Zároveň DK VsFZ žiada FK Veľká Lomnica a menovaných o zaslanie písomného vyjadrenia k incidentu po stretnutí v útrobách štadióna do 22.05.2017. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.05.2017 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Pakostov – Kumenné, R – Bochnovič Marcel, AR1 – Horochonič Dávid, AR2 – Berta Patrik, DZ – Lacko Ján, HU – Berdák Peter, BM – Fedorko Jozef, AT – Metyľ Ján, VD – Gombita Dušan, KD – Fedorko Jozef 1326136, VH – Horodník Dušan, KH – Vasiľ Cyril 1223137. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0030
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 13:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kamil Pavlík 20 EUR 18.05.2017 13:57
Michal Turcovský 20 EUR 18.05.2017 13:57
Miloš Mikloš 10 EUR 18.05.2017 13:58
Maroš Janík 10 EUR 18.05.2017 13:58
Jozef Fedorko 10 EUR 18.05.2017 13:58
Peter Vaško 10 EUR 18.05.2017 13:59
Dominik Koľvek 10 EUR 18.05.2017 13:59
Peter Hatala 10 EUR 18.05.2017 13:59
Ján Mizerák 10 EUR 18.05.2017 13:59
Ondrej Kirňák 5 EUR 18.05.2017 14:00
Adrián Lizák 5 EUR 18.05.2017 14:00
Matúš Naď 5 EUR 18.05.2017 14:00
Erik Ficik 5 EUR 18.05.2017 14:01
Frederik Tokár 5 EUR 18.05.2017 14:01
Jakub Čabala 5 EUR 18.05.2017 14:01
Adam Vaľany 5 EUR 18.05.2017 14:02
Tibor Denčák 5 EUR 18.05.2017 14:02
Samuel Kuna 5 EUR 18.05.2017 14:02
Martin Dolák 5 EUR 18.05.2017 14:03
Daniel Hudák 5 EUR 18.05.2017 14:03
Matej Škrepták 5 EUR 18.05.2017 14:03
Ľubomír Hubcej 10 EUR 18.05.2017 14:04
Marek Hrabčák 10 EUR 18.05.2017 14:04
Ján Leško 10 EUR 18.05.2017 14:05
Róbert Polák 10 EUR 18.05.2017 14:05
Daniel Cima 10 EUR 18.05.2017 14:05
Patrik Javorský 5 EUR 18.05.2017 14:06
Martin Škirta 5 EUR 18.05.2017 14:06
Michal Korenko 5 EUR 18.05.2017 14:06
Miloš Adam 10 EUR 18.05.2017 14:07
Norbert Bálint 10 EUR 18.05.2017 14:07
Jozef Popovič 10 EUR 18.05.2017 14:07
František Dužda 10 EUR 18.05.2017 14:07
Pavol Turczyk 20 EUR 18.05.2017 14:08
Adrián Puškáš 10 EUR 18.05.2017 14:08
Erik Čižmár 10 EUR 18.05.2017 14:08
Peter Paulinsky 10 EUR 18.05.2017 14:09
5 EUR 18.05.2017 14:10
5 EUR 18.05.2017 14:11
5 EUR 18.05.2017 14:11
20 EUR 19.05.2017 09:57
POKUTY