Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0027
ÚS DK zo dňa 26.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Matvej Marián 1152510 + 10€ (Zámutov), Janok Ján 1240530 + 10€ (Dlhé Klčovo), Košč Ivan 1187403 + 10€ (Krompachy), Orzhakhovski Pavlo 1238359 + 10€ (Sobrance), Guballa Marián 1261920 + 10€ (Rudňany), Figura Marek 1201485 + 10€ (Geča), Mészner Matúš 1199881 + 10€ (Krásnohorské Podhradie), Timura Tomáš 1192047 + 10€ (Ťahanovce), Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Veľká Ida), Andreja Matúš 1207188 + 10€ (Malá Ida), Mikula Adam 1283704 + 5€ (Giraltovce), SD Marcinko Martin 1288727 + 5€ (Pušovce), Š Bujnovský Dávid 1288879 + 5€ (Fintice), Š Petruška Benjamín 1288433 + 5€ (Hermanovce), Š Galeštok Dávid 1288579 + 5€ (Sabinov), Š Kováč Dávid 1328362 + 5€ (Levoča), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Voroňák Vladimír 1184986 + 10€ (Humenné) čl.37/3, Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.46/1a,2, Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Michaľany) čl.37/3, Andrejco Peter 1252375 + 10€ (Vinné) čl.37/3, Drančák Vladimír 1155323 + 10€ (Čičarovce) čl.46/1a,2, Džubák Martin 1225291 + 10€ (Ptičie) čl.37/3, Venceľ Ondrej 1247382 + 10€ (Hencovce) čl.37/3, Kračko Erik 1286660 + 5€ (Spišská Nová Ves) čl.37/3, MD Lacko Adrián 1353797 + 5€ (Chminianská Nová Ves) čl.37/3, Š Čerkala Jakub 1334771 + 5€ (Čirč) čl.37/3, Š Jendrál Filip 1286869 + 5€ (Špišský Štvrtok) čl.37/3, PT Na obdobie: Hanzeľ Branislav 1185576 + 10€ (Čaňa) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 24.04.2017 do 22.05.2017, Himaľ Roland 1330283 + 5€ (Trebišov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 24.04.2017 do 15.05.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Sobrance pokutu 50€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí II.ligy MD: Ľubotice – Sobrance. • FK Chmiňany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD Š: FAMT Prešov – Chmiňany. • FK Buzica pokutu 100€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS voči R a vykázanie z lavičký v stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Rožňava – Buzica, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie p. Erdélyi Štefan + 5€ na obdobie 4 týždňov od 24.04.2017 do 22.05.2017. • FK Stará Ľubovňa pokutu 50€ na podnet OK ŠTK VsFZ za nerešpektovanie OK ŠTK VsFZ a za stretnutie III.ligy SD – Š: Stará Ľubovňa – Chminianská Nová Ves, zakáz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Krajčík Dominik + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 24.04.2017 do 24.05.2017 podľa čl.53/1b,1c,3b, zákaz výkonu funkcie kapitána družstva hráčovi Polančík Christofer 1300155 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 24.04.2017 do 24.05.2017 podľa čl.53/1b,1c,2b. Zastavenie športovej činnosti hráčovi Klanduch Lukáš 1300158 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 24.04.2017 do 24.05.2017 podľa čl.53/1b,1c,2b. Zároveň dava DK VsFZ trénera p.Furtkevič Miroslav do pozornosti TMK VsFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 27.04.2017 14:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marián Matvej 10 EUR 27.04.2017 14:07
Ján Janok 10 EUR 27.04.2017 14:07
Ivan Košč 10 EUR 27.04.2017 14:08
Pavlo Orzhakhovskii 10 EUR 27.04.2017 14:13
Marián Guballa 10 EUR 27.04.2017 14:13
Marek Figura 10 EUR 27.04.2017 14:13
Matúš Mészner 10 EUR 27.04.2017 14:14
Tomáš Timura 10 EUR 27.04.2017 14:14
Jozef Žiga 10 EUR 27.04.2017 14:15
Matúš Andreja 10 EUR 27.04.2017 14:15
Adam Mikula 5 EUR 27.04.2017 14:15
Martin Marcinko 5 EUR 27.04.2017 14:16
Dávid Bujnovský 5 EUR 27.04.2017 14:17
Benjamín Petruška 5 EUR 27.04.2017 14:17
Dávid Galeštok 5 EUR 27.04.2017 14:17
Dávid Kováč 5 EUR 27.04.2017 14:18
Vladimír Voroňák 10 EUR 27.04.2017 14:18
Ladislav Ružička 10 EUR 27.04.2017 14:18
Vladimír Popovič 10 EUR 27.04.2017 14:19
Peter Andrejco 10 EUR 27.04.2017 14:19
Vladimír Drančák 10 EUR 27.04.2017 14:19
Martin Džubák 10 EUR 27.04.2017 14:20
Ondrej Venceľ 10 EUR 27.04.2017 14:20
Erik Kračko 5 EUR 27.04.2017 14:22
Adrián Lacko 5 EUR 27.04.2017 14:22
Jakub Čerkala 5 EUR 27.04.2017 14:22
Filip Jendrál 5 EUR 27.04.2017 14:23
Branislav Hanzeľ 10 EUR 27.04.2017 14:23
Roland Himaľ 5 EUR 27.04.2017 14:23
5 EUR 27.04.2017 14:24
5 EUR 27.04.2017 14:24
Christofer Poľančík 5 EUR 27.04.2017 14:25
Lukáš Klanduch 5 EUR 27.04.2017 14:25
POKUTY