Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0026
ÚS DK zo dňa 19.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kolpák Ľubomír 1219304 + 20€ (Sabinov), Tomaško Miroslav 1229982 + 20€ (Sabinov), Kuriplach Patrik 1247017 + 20€ (Giraltovce), Nazarej Martin 1295556 + 20€ (Pušovce), Horňák Patrik 1198593 + 10€ (Medzev), Mikuš Jozef 1212485 + 10€ (Rudňany), Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Kechnec), Kolesár Štefan 1215991 + 10€ (Perín), Šrobár Roland 1162886 + 10€ (Veľká Ida), Ondovčák Jozef 1327073 + 10€ (Michaľany), Šimai Peter 1151994 + 10€ (Kochanovce/Brekov), Nemčík Šimon 1306300 + 10€ (Sečovská Polianka), Kaščák Martin 1160142 + 10€ (Harichovce), Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča), Vojtuš Henrich 1206552 + 10€ (Levoča), Jakubčák Dávid 1269267 + 10€ (Kravany), Diky Igor 1274339 + 5€ (Giraltovce), MD Otrošina Matúš 1321052 + 5€ (Parchovany), - odstál, Sagula Matej 1269765 + 5€ (Spišský Štvrtok), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Lojka Miloš 1219414 + 20€ (Snina) čl.45/1,2a, - podnet PR a KR VsFZ Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.45/1,2a, Nagy Adrián 1228045 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.45/1,2a, Tkáčik Jozef 1144957 + 10€ (Dubinné) čl.37/3, Cihoň Tomáš 1192367 + 10€ (Kravany) čl.37/3, Belej Patrik 1320896 + 10€ (Kluknava) čl.45/1,2a, Plichta Gabriel 1288107 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.45/1,2a, Fertaľ Daniel 1293870 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, Berta Ladislav 1277600 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3, Hoľpit Oliver 1292486 + 5€ (Gerlachov) čl.37/3, Lorenčík Adam 1330343 + 5€ (Kežmarok) čl.45/1,2a, Na obdobie: Kováč Mário 1277791 + 5€ (Sobrance) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 17.04.2017 do 15.05.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hiľovský Michal 1265225 + 10€ (Poproč) 3 týždne do 31.07.2017, Grešš Gergo 1189986 + 10€ (Trakany) 1 týždeň do 31.07.2017, Jurčišin Marián 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka) 2 týždne do 31.07.2017, Froň Lukáš 1278445 + 5€ (Parchovany) 1 týždeň do 31.07.2017, Dužda Pavol 1294287 + 5€ (Šarišské Michaľany) 1 týždeň do 31.07.2017, DK VsFZ zamieta žiadosť OFK Slovan Poproč o prekvalifikovanie trestu hráča Paulinský Peter 1189826. OFK Slovan Poproč + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Pušovce pokarhanie + 20€ podľa čl.11 za stretnutie III.ligy: Sabinov – Pušovce. • FK Veľká Lomnica za stretnutie III.ligy SD – PT: FAM Poprad – Veľká Lomnica, zakáz výkonu funkcie vedúceho družstva p. Gurecký Stanislav + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,3b, a zastavenie športovej činnosti hráčovi Repel Kristián 1268018 + 5€ na obdobie 1 mesiaca od 17.04.2017 do 17.05.2017 podľa čl.53/1b,2b,. DK VsFZ žiada FK Buzica o písomné vyjadrenie sa k HNS vedúceho družstva v stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Rožňava – Buzica. Zároveň ma p.Erdélyi Štefan zastavený výkon funkcie do vyriešenia prípadu. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 09:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 21.04.2017 12:53
5 EUR 21.04.2017 12:54
Kristián Repel 5 EUR 21.04.2017 12:54
Peter Paulinsky 10 EUR 21.04.2017 12:54
Ľuboslav Kolpák 20 EUR 26.04.2017 11:15
Miroslav Tomaško 20 EUR 26.04.2017 11:16
Patrik Kuriplach 20 EUR 26.04.2017 11:16
Martin Nazarej 20 EUR 26.04.2017 11:16
Patrik Horňák 10 EUR 26.04.2017 11:17
Jozef Mikuš 10 EUR 26.04.2017 11:17
Peter Palencsár 10 EUR 26.04.2017 11:17
Štefan Kolesár 10 EUR 26.04.2017 11:18
Roland Šrobár 10 EUR 26.04.2017 11:18
Jozef Ondovčák 10 EUR 26.04.2017 11:18
Peter Šimai 10 EUR 26.04.2017 11:19
Šimon Nemčík 10 EUR 26.04.2017 11:19
Martin Kaščák 10 EUR 26.04.2017 11:19
Peter Lešňovský 10 EUR 26.04.2017 11:20
Henrich Vojtuš 10 EUR 26.04.2017 11:20
Dávid Jakubčák 10 EUR 26.04.2017 11:20
Igor Diky 5 EUR 26.04.2017 11:21
Matúš Otrošina 5 EUR 26.04.2017 11:21
Matej Sagula 5 EUR 26.04.2017 11:22
Martin Viňanský 10 EUR 26.04.2017 11:22
Adrián Nagy 10 EUR 26.04.2017 11:23
Jozef Tkačik 10 EUR 26.04.2017 11:23
Tomáš Cihoň 10 EUR 26.04.2017 11:23
Patrik Belej 10 EUR 26.04.2017 11:24
Gabriel Plichta 5 EUR 26.04.2017 11:24
Daniel Fertáľ 5 EUR 26.04.2017 11:24
Ladislav Berta 5 EUR 26.04.2017 11:25
Sebastián Strišovský 5 EUR 26.04.2017 11:25
Oliver Hoľpit 5 EUR 26.04.2017 11:26
Adam Lorencovič 5 EUR 26.04.2017 11:26
Mário Kováč 5 EUR 26.04.2017 11:26
Michal Hiľovský 10 EUR 26.04.2017 11:27
Gergo Grešš 10 EUR 26.04.2017 11:27
Marian Jurčišin 10 EUR 26.04.2017 11:27
Lukáš Froň 5 EUR 26.04.2017 11:28
Pavol Dužda 5 EUR 26.04.2017 11:28