Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0025
ÚS DK zo dňa 12.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Lukáč Jozef 1166755 + 20€ (Snina), Šaro Jakub 1267430 + 10€ (Humenné), Jaworek Marek 1150011 + 10€ (Záhradné), Dozsický Gergo 1154501 + 10€ (Veľké Kapušany), Kover Ondrej 1228283 + 10€ (Kechnec), Kováč Peter 1234391 + 10€ (Turňa nad Bodvou), Andrašov Jaroslav 1098714 + 10€ (Lastomír), Ambrózy Marek 1219235 + 10€ (Malý Šariš), Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany), Vida Dominik 1187142 + 10€ (Spišská Belá), Ikri Marcel 1285935 + 5€ (Rožňava), KG Pačay Patrik 1280309 + 5€ (Medzev), KG Klanduch Lukáš 1300158 + 5€ (Stará Ľubovňa), Š Repel Kristián 1268018 + 5€ (Veľká Lomnica), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kyjak Andreas 1294166 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3, Kulyna Arsen 1385137 + 20€ (Veľké Revištia) čl.37/3, Petričko Marek 1155857 + 10€ (Medzev) čl.37/3, Tkáč Ján 1152573 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3, Sopata Patrik 1251722 + 10€ (Nacina Ves) čl.37/3, 2 stretnutia: Regec Juraj 1211802 + 10€ (Levoča) čl.45/1,2a, Na obdobie: Smolár Andrej 1268973 + 5€ (Vikartovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 10.04.2017 do 08.05.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Sirotiak Marek 1226285 + 10€ (Bystré) 7 týždňov do 31.07.2017, Šemrák Martin 1356554 + 5€ (Košická Nová Ves) 2 týždne do 31.07.2017, Timko Erik 1317246 + 5€ (Zemplinská Teplica) 2 týždne do 31.07.2017, DK VsFZ zamieta žiadosť MFK Stará Ľubovňa o prekvalifikovanie trestu hráča Furtkevič Filip 1300135. MFK Stará Ľubovňa + 5€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Streda nad Bodrogom pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za porušenie povinnosti organizátora v stretnutí V.ligy Z: Streda nad Bodrogom – Cejkov. • FK Nacina Ves pokutu 70€ podľa RS 6g za nedostatočné natáčanie videozáznamu v stretnutí V.ligy Z: Nacina Ves – Vinné, DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči FK Tatran Zámutov, dohoda medzi klubom FK Tatran Zámutov a FK Slavoj Sečovce, hráč Lazar Andrii 1371588. FK Slavoj Sečovce + 10€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Tatran Ľubica, dohoda medzi klubom TJ Tatran Ľubica a MFK Stará Ľubovňa, hráč Krull Štefan 1249680. MFK Stará Ľubovňa + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0025
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 18:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Lukáč 20 EUR 13.04.2017 09:43
Jakub Šaro 10 EUR 13.04.2017 09:44
Marek Jaworek 10 EUR 13.04.2017 09:44
Gergö Dozsický 10 EUR 13.04.2017 09:45
Ondrej Kover 10 EUR 13.04.2017 09:45
Peter Kováč 10 EUR 13.04.2017 09:45
Jaroslav Andrašov 10 EUR 13.04.2017 09:46
Marek Ambrózy 10 EUR 13.04.2017 09:46
František Dužda 10 EUR 13.04.2017 09:47
Dominik Vida 10 EUR 13.04.2017 09:47
Marcel Ikri 5 EUR 13.04.2017 09:47
Patrik Pačay 5 EUR 13.04.2017 09:48
Lukáš Klanduch 5 EUR 13.04.2017 09:48
Kristián Repel 5 EUR 13.04.2017 09:49
Andreas Kyjak 20 EUR 13.04.2017 09:49
Arsen Kulyna 20 EUR 13.04.2017 09:49
Marek Petričko 10 EUR 13.04.2017 09:50
Ján Tkáč 10 EUR 13.04.2017 09:50
Patrik Sopata 10 EUR 13.04.2017 09:50
Juraj Regec 10 EUR 13.04.2017 09:51
Andrej Smolár 5 EUR 13.04.2017 09:51
Marek Sirotiak 10 EUR 13.04.2017 09:52
Martin Šemrák 5 EUR 13.04.2017 09:52
Erik Timko 5 EUR 13.04.2017 09:52
Filip Furtkevič 5 EUR 13.04.2017 09:53
10 EUR 13.04.2017 09:53
Andrii Lazar 10 EUR 13.04.2017 09:53
Štefan Krull 10 EUR 13.04.2017 10:14
POKUTY