Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0024
ÚS DK zo dňa 05.04.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Fiľakovský Jakub 1202055 + 20€ (Bardejovská Nová Ves), Nemergut Richard 1263383 + 20€ (Svidník), Migaš Ján 1241495 + 20€ (Pušovce), Stoľár Martin 1139802 + 10€ (Kokšov-Bakša), Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Michaľany), Maličký Nikolas 1235357 + 10€ (Ptičie), Berecký Michal 1231915 + 10€ (Gerlachov), Leško Peter 1319953 + 10€ (Demjata), Hamarík Matúš 1278668 + 5€ (Sobrance), Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Basara Radoslav 1184245 + 10€ (Nacina Ves) čl.37/3, Janko Dušan 1241309 + 10€ (Ulič) čl.37/3, Paraska Michal 1119773 + 10€ (Ptičie) čl.37/3, Baran Maroš 1254497 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.46/1a,2, Mizerák Ján 1241463 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3, Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča) čl.37/3, Hájovský Igor 1185431 + 10€ (Ľubica) čl.45/1,2a, Sabo Lukáš 1307818 + 5€ (Giraltovce) čl.37/3, - odstál 01.04.2017 Manduľák Miroslav 1305885 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, Slaninka Adam 1288642 + 5€ (Sabinov) čl.45/1,2a, Džačovský Kevin 1288723 + 5€ (Sabinov) čl.37/3, Na obdobie: Jurčišin Marián 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 03.04.2017 do 01.05.2017, Drobňák Miroslav 1322138 + 5€ (Stará Ľubovňa) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.04.2017 do 24.04.2017, Dužda Pavol 1294287 + 5€ (Malý Šariš) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.04.2017 do 24.04.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Matej Marián 1166075 + 10€ (Medzev) 1 týždeň do 31.07.2017, Pavela Marek 1077483 + 10€ (Šiba) 2 týždne do 31.07.2017, Novák Radovan 1246496 + 10€ (Hranovnica) 1 stretnutie do 31.07.2017, DK VsFZ zamieta žiadosť FK TJ Poľana Šiba o prekvalifikovanie trestu hráča Kaščák Peter 1154658. FK TJ Poľana Šiba + 10€. DK VsFZ zamieta žiadosť FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany o prekvalifikovanie trestu hráča Gašpar Július 1274196. FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany + 5€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: FK Sečovce pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (odstúpenie zo súťaže III.ligy Z). DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Slovan Smižany, dohoda medzi klubom TJ Slovan Smižany a MŠK Spišské Vlachy, hráč Richtarčík Mário 1285830MŠK Spišské Vlachy + 10€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči OFK Kravany, dohoda medzi klubom TJ Slovan Smižany a MŠK Spišské Vlachy, hráč Legát Pavol 1102162 MŠK Spišské Vlachy + 10€. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Tatran Zámutov na základe podania FK Slavoj Sečovce podľa čl.71. DK VsFZ žiada FK Tatran Zámutov o predloženie písomnej dohody klubov (Lazar Andrii 1371588). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Tatran Ľubica na základe podania MFK Stará Ľubovňa podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ Tatran Ľubica o predloženie dokladu o úhrade resp. predloženie písomnej dohody klubov (Krull Štefan 1249680). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0024
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 14:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Fiľakovský 20 EUR 10.04.2017 14:52
Richard Nemergut 20 EUR 10.04.2017 14:52
Ján Migaš 20 EUR 10.04.2017 14:53
Martin Stoľár 10 EUR 10.04.2017 14:53
Vladimír Popovič 10 EUR 10.04.2017 14:53
Nikolas Maličký 10 EUR 10.04.2017 14:54
Michal Berecký 10 EUR 10.04.2017 14:54
Peter Leško 10 EUR 10.04.2017 14:54
Matúš Hamarík 5 EUR 10.04.2017 14:55
Sebastián Strišovský 5 EUR 10.04.2017 14:55
Radoslav Basara 10 EUR 10.04.2017 14:56
Dušan Janko 10 EUR 10.04.2017 14:56
Michal Paraska 10 EUR 10.04.2017 14:56
Maroš Baran 10 EUR 10.04.2017 14:57
Ján Mizerák 10 EUR 10.04.2017 14:57
Peter Lešňovský 10 EUR 10.04.2017 14:57
Igor Hajovský 10 EUR 10.04.2017 14:58
Lukáš Sabo 5 EUR 10.04.2017 14:58
Miroslav Manduľák 5 EUR 10.04.2017 14:59
Adam Slaninka 5 EUR 10.04.2017 14:59
Kevin Džačovský 5 EUR 10.04.2017 14:59
Marian Jurčišin 10 EUR 10.04.2017 15:00
Miroslav Drobňák 5 EUR 10.04.2017 15:00
Pavol Dužda 5 EUR 10.04.2017 15:01
Marián Matej 10 EUR 10.04.2017 15:01
Marek Pavel 10 EUR 10.04.2017 15:01
Radovan Novák 10 EUR 10.04.2017 15:02
Peter Kaščák 10 EUR 10.04.2017 15:02
Július Gašpar 5 EUR 10.04.2017 15:03
Mário Richtarčík 10 EUR 10.04.2017 15:03
Pavol Legát 10 EUR 10.04.2017 15:04
POKUTY