Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0023
ÚS DK zo dňa 29.03.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Legdan Dávid 1221972 + 10€ (Radvaň nad Laborcom), Straka Ivan 1262197 + 10€ (Záhradné), Gašpar Jozef 1140304 + 10€ (Kalša), Gibala Rastislav 1242625 + 10€ (Krompachy), Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany), Janík Jakub 1240578 + 10€ (Rudňany), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Dolutovský Marián 1208690 + 20€ (Stropkov) čl.37/3, Jakub Martin 1068019 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.46/1b,2, Na obdobie: Grešš Gergo 1189986 + 10€ (Trakany) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 27.03.2017 do 24.04.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Šimco Peter 1232256 + 10€ (Humenné) 2 týždne do 30.06.2017, Hornyak Ferdinan 1094903 + 10€ (Čičarovce) 2 týždne do 30.06.2017, Mlynarčík Samuel 1284997 + 5€ (Smižany) 1 týždeň do 30.06.2017, Zeleňák Bohuš 1331692 + 5€ (Smižany) 2 týždne do 30.06.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Somotor pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže III.ligy Z). DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Veľké Revištia, dohoda medzi klubom TJ Veľké Revištia a MFK Slovan Sabinov, hráč Sudimák Emil 1165389. MFK Slovan Sabinov + 20€. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia MŠK Spišské Vlachy a TJ Slovan Smižany, zároveň žiada TJ Slovan Smižany o zaslanie dokumentov o zaplatení faktúty (Richtarčík Mário 1285830). DK VsFZ žiada MŠK Tatran Spišské Vlachy o zaslanie podacieho lístku z pošty ohľadom nezaplatenej faktúry od OFK Kravany (Legát Pavol 1102162). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0023
Dátum zaevidovania: 31.03.2017 09:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dávid Legdan 10 EUR 31.03.2017 09:19
Ivan Straka 10 EUR 31.03.2017 09:19
Jozef Gašpar 10 EUR 31.03.2017 09:20
Rastislav Gibala 10 EUR 31.03.2017 09:20
Tomáš Bdžoch 10 EUR 31.03.2017 09:20
Jakub Janík 10 EUR 31.03.2017 09:21
Marián Dolutovský 20 EUR 31.03.2017 09:21
Martin Jakub 10 EUR 31.03.2017 09:22
Gergo Grešš 10 EUR 31.03.2017 09:22
Peter Šimco 10 EUR 31.03.2017 09:23
Ferdinand Hornyák 10 EUR 31.03.2017 09:23
Samuel Mlynarčík 5 EUR 31.03.2017 09:24
Bohuš Zeleňak 5 EUR 31.03.2017 09:24
Emil Sudimák 20 EUR 31.03.2017 09:25
POKUTY