Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0020
ÚS DK zo dňa 15.11.2016
DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom po stretnutí: V. ligy KG: Malá Ida – Poproč, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie OFK Slovan Poproč pokutu 300+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.50/4, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športovej činnosti hráčovom Paulinsky Peter 1189826 + 10€ na obdobie 7 mesiacov od 7.11.2016 do 7.6.2017 podľa čl.50/1d,2d, a Hiľovský Michal 1265225 + 10€ na obdobie 6 týždňov od 7.11.2016 s prerušením v prestávke podľa čl.48/1c,2b. DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS 4.11.2016 ohľadom udelenia disciplinárnej sankcie pokuty pre klub FK TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu TJ Tatran Ľubica pokutu 100€ za porušenie čl.64, transfer hráča Krull Štefan 1249680 medzi TJ Tatran Ľubica a MFK Stará Ľubovňa, TJ Tatran Ľubica je povinné do 07.12.2016 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (1000€). DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Nálepkovo. Bez ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie podnet R – Jančár Miloš. DK VsFZ prejednala podnet FK Košická Nová Ves. Bez ďalších disciplinárnych opatrení. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0020
Dátum zaevidovania: 30.11.2016 14:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 30.11.2016 14:06
Peter Paulinsky 10 EUR 30.11.2016 14:07
Michal Hiľovský 10 EUR 30.11.2016 14:07
POKUTY