Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0019
ÚS DK zo dňa 25.10.2016 - poplatky
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Vojtek Filip 1259193 + 20€ (Plavnica), Dolutovský František 1239477 + 20€ (Stropkov), Kulich Lukáš 1159708 + 20€ (Trebišov), Belláš Pavol 1277364 + 20€ (Veľké Revištia), Kolesár Martin 1274761 + 20€ (Veľké Revištia), Kamenčík Michal 1229855 + 10€ (Raslavice), Bilička Tomáš 1167492 + 10€ (Čečejovce), Olajoš Jakub 1262066 + 10€ (Veľká Ida), Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša), Szkokan Richard 1220698 + 10€ (Gemerská Hôrka), Popovič Martin 1241531 + 10€ (Slávia TU Košice), Pituk Florián 1252501 + 10€ (Čierna nad Tisou), Krempaský Stanislav 1203235 + 10€ (Župčany), Kotrady Matúš 1250445 + 10€ (Levoča), Maliňák Ľubomír 1144484 + 10€ (Helcmanovce), Vojčík Jozef 1287004 + 5€ (Krompachy), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Berdák Jozef 1146639 + 10€ (Pakostov) čl.46/1a,2, Horoščák Michal 1206842 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Nemčík Jakub 1253651 + 10€ (Parchovany) čl.37/3, Petsa Anatolii 1379770 + 10€ (Parchovany) čl.37/3, Timura Tomáš 1192047 + 10€ (Ťahanovce) čl.45/1,2a, Zlacký Marek 1147067 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.37/3, Kaško Attila 1224028 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3, Vanšovský Martin 1307944 + 10€ (Sedliská) čl.37/3, Nemčík Šimon 1306300 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.45/1,2a, Turták Roland 1249185 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3, Toporčák Štefan 1150370 + 10€ (Kendice) čl.37/3, Kapec Tomáš 1292623 + 10€ (Šiba) čl.45/1,2a, Hocľár Jozef 1232907 + 10€ (Čirč) čl.37/3, Luksaj Kristián 1277773 + 5€ (Strážske) čl.37/3, Z Brandobur Martin 1331380 + 5€ (Smižany) čl.45/1,2a, PT Vojčík Michal 1287003 + 5€ (Krompachy) čl.37/3, PT Miklóš Oliver 1332508 + 5€ (Rožňava) čl.45/1,2a, SŽ sk.A 2 stretnutia: Štofko Peter 1220251 + 10€ (Harichovce) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Lukčo Matúš 1362890 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.37/3, čl.41/4, a čl.34/7, na obdobie 2 týždňov od 27.10.2016 do 09.11.2016, Uzsovics Dávid 1320400 + 5€ (Veľké Kapušany) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 24.10.2016 s prerušením v prestávke, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Shukala Juriia 1335410 + 20€ (Veľké Revištia) 1 týždeň do 30.06.2017, Gallo Adam 1261705 + 10€ (Dobšiná) 1 týždeň do 30.06.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Pušovce pokutu 250€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí III.ligy: Svit – Pušovce. • FK Čičarovce pokutu 300+10€ podľa čl.48/1c,4a a uzatvorenie hracej plochy na 1 stretnutie nepodmienečne podľa 57/1a,2, za HNS divákov a funkcionárov klubu v stretnutí V.ligy Z: Čičarovce – Petrovce nad Laborcom, zároveň udeľuje disciplinárne opatrenie zastavenie športovej činnosti hráčom: Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ na 2 stretnutia nepodmienečne a Hornyák Ferdinand 1094903 + 10€ na obdobie 4 týždňov nepodmienečne od 25.10.2016 s prerušením v prestávke, DK VsFZ upúšťa od potrestania hráča Černej Patrik 1088108. • FK Gaboltov pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za nešportové správanie a vykázanie z lavičky vedúceho družstva p. Javorský Pavol v stretnutí V.ligy Š: Dubinné – Gaboltov. • FK Nálepkovo pokutu 150+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí V.ligy PT: Nálepkovo – Hranovnica. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 2.11. o 16:30 hod. aktérov stretnutia V.ligy VD: Sečovská Polianka – Sačurov, R – Petraššovitš Mário, AR1 – Gaľa Samuel, AR2 – Drabant Marek, DZ – Kunzo Vladimír, HU – Straka Martin, VD – Tynik Matej, KD – Urban Jozef, VH – Tomaškovičová Martina, KH – Karchňák Erik. DK VsFZ zároveň žiada FK Sečovská Polianka o dodanie celého záznamu aj s odchodom družstiev a delegovaných osôb do útrob štadióna. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 02.11. o 17:00 hod. aktérov stretnutia V.ligy Z: Kráľovský Chlmec – Cejkov, R – Guba Marek, AR1 – Gajdoš Peter, AR2 – Šimková Mária, DZ – Popik Ladislav, HU – Žatko Milan, VD – Koščák František, KD – Batta Tomáš, VH – Slovjak Ladislav, KH – Jenei Tomáš, hráča D: č.13 Borisza Kristián. Zároveň má hráč Borisza Kristián 1168481 zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 10:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Vojtek 20 EUR 11.11.2016 10:37
František Dolutovský 20 EUR 11.11.2016 10:38
Lukáš Kulich 20 EUR 11.11.2016 10:38
Pavol Bellás 20 EUR 11.11.2016 10:38
Martin Kolesár 20 EUR 11.11.2016 10:38
Michal Kamenčík 10 EUR 11.11.2016 10:39
Tomáš Bilička 10 EUR 11.11.2016 10:39
Jakub Olajoš 10 EUR 11.11.2016 10:39
Ladislav Ružička 10 EUR 11.11.2016 10:40
Richard Szkokan 10 EUR 11.11.2016 10:40
Martin Popovič 10 EUR 11.11.2016 10:40
Flórián Pituk 10 EUR 11.11.2016 10:41
Stanislav Krempaský 10 EUR 11.11.2016 10:41
Matúš Kotrady 10 EUR 11.11.2016 10:42
Ľubomír Maliňák 10 EUR 11.11.2016 10:42
Jozef Vojčík 5 EUR 11.11.2016 10:42
Jozef Berdák 10 EUR 11.11.2016 10:43
Michal Horoščák 10 EUR 11.11.2016 10:43
Jakub Nemčík 10 EUR 11.11.2016 10:43
Anatolii Petsa 10 EUR 11.11.2016 10:44
Tomáš Timura 10 EUR 11.11.2016 10:44
Marek Zlacký 10 EUR 11.11.2016 10:44
Attila Kaško 10 EUR 11.11.2016 10:44
Martin Vanšovský 10 EUR 11.11.2016 10:45
Šimon Nemčík 10 EUR 11.11.2016 10:45
Roland Turták 10 EUR 11.11.2016 10:45
Štefan Toporčák 10 EUR 11.11.2016 10:46
Tomáš Kapec 10 EUR 11.11.2016 10:46
Jozef Hocľár 10 EUR 11.11.2016 10:46
Kristián Luksaj 5 EUR 11.11.2016 10:47
Matúš Lukčo 5 EUR 11.11.2016 10:47
Martin Brandobur 5 EUR 11.11.2016 10:48
Michal Vojčík 5 EUR 11.11.2016 10:48
Oliver Miklóš 5 EUR 11.11.2016 10:48
Peter Štofko 10 EUR 11.11.2016 10:49
Dávid Uzsovics 5 EUR 11.11.2016 10:49
Iurii Shukal 20 EUR 11.11.2016 10:49
Adam Gallo 10 EUR 11.11.2016 10:50
10 EUR 11.11.2016 10:50
Ľudovít Tárczy 10 EUR 11.11.2016 10:50
Ferdinand Hornyák 10 EUR 11.11.2016 10:51
10 EUR 11.11.2016 10:51
10 EUR 11.11.2016 10:51
POKUTY