Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0018
ÚS DK zo dňa 09.11.2016
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Matej Marián 1166075 + 20€ (Vranov nad Topľou), Peržel Ján 1223393 + 10€ (Kračúnovce), Balla Krisztián 1375566 + 10€ (Veľké Kapušany), Iľko Denis 1284999 + 10€ (Malá Ida), Hlivák Mário 1245740 + 10€ (Slávia TU Košice), Molnár Gabriel 1122340 + 10€ (Čičarovce), Šipoš Dávid 1249884 + 10€ (Nacina Ves), Chalupka Róbert 1129968 + 10€ (Jasenov), Hajdúch Marek 1119877 + 10€ (Hencovce), Hanusin Matúš 1212800 + 10€ (Hencovce), Legát Pavol 1102162 + 10€ (Spišské Vlachy), Smik Štefan 1224922 + 10€ (Harichovce), Munnich Michal 1250403 + 10€ (Nálepkovo), Vartovník Dominik 1231253 + 10€ (Nálepkovo), Grega Maroš 1231688 + 10€ (Prakovce), Slovinský Filip 1259839 + 10€ (Prakovce), Hörčik Michal 1332012 + 5€ (Topoľany), Lackaň Samuel 1288859 + 5€ (Chminianska Nová Ves), Tomko Adrián 1288860 + 5€ (Chminianska Nová Ves), Liščinský Samuel 1298633 + 5€ (Plavnica), Čekan Branislav 1291655 + 5€ (Sabinov), Zajac Marek 1285836 + 5€ (Smižany), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Cmorej Erik 1232320 + 10€ (Krompachy) čl.37/3, Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.37/3, Lindvai Lukáš 1212004 + 10€ (Poproč) čl.37/3, Sulinský Marko 1233697 + 10 (Poproč) čl.37/3, Tropp Jozef 1210519 + 10€ (Poprad) čl.37/3, Krišanda Radoslav 1090267 + 10€ (Hranovnica) čl.46/1a,2, Gregorovič Samuel 1315053 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3, SD Macejko Jakub 1278773 + 5€ (Strážske) čl.37/3, Z Pokuta Rastislav 1292878 + 5€ (Hermanovce) čl.45/1,2a, Š 2 stretnutia: Novák Radovan 1246496 + 10€ (Ľubica) čl.45/1,2a, 3 stretnutia: Takáč Erik 1067911 (Veľký Horeš) čl.37/3, čl.41/4, a čl.34/7, - bez možnosti prekvalifikovania do podmienečného. Na obdobie: Matej Marián 1166075 + 20€ (Vranov nad Topľou) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov po odstáti trestu za 5ŽK, Čierny Maroš 1232808 + 10€ (Medzev) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Fassinger Slavomír 1064572 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.48/1c,1b, 8 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Froň Lukáš 1278445 + 5€ (Parchovany) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Timko Erik 1317246 + 5€ (Zemplinská Teplica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Gojdan Róbert 1374273 + 5€ (Zemplinské Jastrabie) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Kačo Erik 1340888 + 5€ (Zemplinské Jastrabie) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Dupaľ Kamil 1278602 + 5€ (Strážske) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, Džado Frederik 1278610 + 5€ (Strážske) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 07.11.2016 s prerušením v prestávke, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Veľký Horeš pokutu 400+20€ podľa čl.48/4, za HNS funkcionára klubu počas stretnutia III.ligy: Veľký Horeš – Vranov nad Topľou, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva p. Brezina Viktor čl.49/1d,2d, na obdobie 3 mesiacov od 09.11.2016 s prerušením v prestávke + 20€. • FK Strážske pokutu 250+10€ podľa čl.57/1a,4, za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV.ligy J: Strážske – Veľké Kapušany. • FK Ľubotice pokarhaním + 5€ za nedostatočnú usporiadateľskú služba po stretnutí II.ligy MD: Ľubotice – Giraltovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie trénera p. Komka Jozef 1329252 na 3 stretnutia podľa čl.48/1a,2a, + 5€. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Tatran Ľubica na základe podania MFK Stará Ľubovňa podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ Tatran Ľubica o predloženie písomnej dohody klubov (Krull Štefan 1249680). DK VsFZ zamieta odvolanie TJ Slavoj Kráľovský Chlmec o zníženie trestov zo stretnutia V.ligy Z: Kráľovský Chlmec – Cejkov. DK VsFZ presúva na prejednanie Odvolacej komisii VsFZ. DK VsFZ žiada FK Nálepkovo o vyjadrenie sa k podnetu FK Prakovce. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11. (utorok) o 16:30 hod. aktérov stretnutia V.ligy KG: Malá Ida – Poproč, R – Jančár Miloš, AR1 – Kostráb Daniel, AR2 – Hrebeňár Michal, DZ – Fencík Štefan, HU – Jeno Štefan, VD – Uhaľ Štefan, KD – Andreja Matúš, VH – Dzuro Peter, KH – Vinca Ivan, hráča H: č.12 Paulinsky Peter 1189826 a č.10 Hiľovský Michal 1265225. Zároveň majú hráči Paulinsky Peter 1189826 a Hiľovský Michal 1265225 zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutia dňa 15.11. (utorok) o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Radvaň nad Laborcom – Spišské Podhradie, DZ – Černica Milan, predsedu klubu pána Čeremeta Peter a videotechnika pána Fedorko Michal. Pod ďalšími opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 11.11.2016 09:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marián Matej 20 EUR 11.11.2016 09:21
Ján Peržel 10 EUR 11.11.2016 09:21
Krisztián Balla 10 EUR 11.11.2016 09:22
Denis Iľko 10 EUR 11.11.2016 09:24
Mário Hlivák 10 EUR 11.11.2016 09:25
Gabriel Molnár 10 EUR 11.11.2016 09:25
Dávid Šipoš 10 EUR 11.11.2016 09:25
Róbert Chalupka 10 EUR 11.11.2016 09:26
Marek Hajdúch 10 EUR 11.11.2016 09:26
Matúš Hanusin 10 EUR 11.11.2016 09:27
Pavol Legát 10 EUR 11.11.2016 09:27
Štefan Smik 10 EUR 11.11.2016 09:27
Michal Munnich 10 EUR 11.11.2016 09:28
Dominik Vartovník 10 EUR 11.11.2016 09:28
Maroš Grega 10 EUR 11.11.2016 09:29
Filip Slovinský 10 EUR 11.11.2016 09:29
Michal Hörčik 5 EUR 11.11.2016 09:29
Samuel Lackaň 5 EUR 11.11.2016 09:30
Adrián Tomko 5 EUR 11.11.2016 09:30
Samuel Liščinský 5 EUR 11.11.2016 09:30
Branislav Čekan 5 EUR 11.11.2016 09:31
Marek Zajac 5 EUR 11.11.2016 09:31
Erik Cmorej 10 EUR 11.11.2016 09:48
Martin Viňanský 10 EUR 11.11.2016 09:48
Lukáš Lindvai 10 EUR 11.11.2016 09:48
Marko Sulinský 10 EUR 11.11.2016 09:49
Jozef Tropp 10 EUR 11.11.2016 09:49
Radoslav Krišanda 10 EUR 11.11.2016 09:50
Samuel Gregorovič 5 EUR 11.11.2016 09:50
Jakub Macejko 5 EUR 11.11.2016 09:51
Rastislav Pokuta 5 EUR 11.11.2016 09:51
Radovan Novák 10 EUR 11.11.2016 09:51
Marián Matej 20 EUR 11.11.2016 09:54
Maroš Čierny 10 EUR 11.11.2016 09:55
Slavomír Fassinger 10 EUR 11.11.2016 09:57
Lukáš Froň 5 EUR 11.11.2016 09:57
Erik Timko 5 EUR 11.11.2016 09:59
Róbert Gojdan 5 EUR 11.11.2016 10:00
Erik Kačo 5 EUR 11.11.2016 10:00
Kamil Dupaľ 5 EUR 11.11.2016 10:01
Frederik Džado 5 EUR 11.11.2016 10:01
20 EUR 11.11.2016 10:01
20 EUR 11.11.2016 10:03
10 EUR 11.11.2016 10:03
5 EUR 11.11.2016 10:03
Jozef Komka 5 EUR 11.11.2016 10:04
POKUTY