Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2016/2017-0017
ÚS DK zo dňa 02.11.2016
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Compeľ Lukáš 1162026 + 20€ (Svit), Pakhomov Denys 1217145 + 10€ (Medzilaborce), Hubcej Ľubomír 1237151 + 10€ (Pakostov), Bártoš Ján 1114774 + 10€ (Veľká Ida), Novák Ľuboš 1202371 + 10€ (Cejkov), Hrivňák Dávid 1247223 + 10€ (Soľ), Kaščák Peter 1154658 + 10€ (Šiba), Richnavský Martin 1235000 + 10€ (Kluknava), Harakaľ Filip 1279483 + 5€ (Humenné), SD Nazarej Marek 1288986 + 5€ (Pušovce), Š Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Pavlík Kamil 1145617 + 20€ (Stropkov) čl.37/3, Takáč Erik 1067911 + 20€ (Veľký Horeš) čl.37/3, Košč Michal 1313026 + 10€ (Krompachy) čl.37/3, Szilasi Matúš 1280194 + 10€ (Veľká Ida) čl.37/3, Dužda Patrik 1295657 + 5€ (Malý Šariš) čl.37/3, Š Kaleja Timotej 1292786 + 5€ (Malý Šariš) čl.37/3, Š Klein Mário 1351213 + 5 (Svit) čl.37/3, SŽ sk.C 2 stretnutia: Čura Michal 1305568 + 5€ (Bidovce) čl.37/3, čl.41/4, a čl.34/7, KG - bez možnosti prekvalifikovania do podmienečného. Na obdobie: Lukčo Matúš 1362890 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.37/3, čl.41/4, a čl.34/7, na obdobie 2 týždňov od 27.10.2016 do 09.11.2016, - bez možnosti prekvalifikovania do podmienečného. Rusyn Ivan 1371412 + 10€ (Strážske) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 03.11.2016 s prerušením v prestávke, Šimco Peter 1232256 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke, Maďar Adam 1274094 + 5€ (Zemplinské Jastrabie) čl.47/1b,2b, čl.41/4, a čl.34/7, na obdobie 6 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke, - bez možnosti prekvalifikovania do podmienečného. DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice) 2 stretnutia do 30.06.2017, Ferenc Tomáš 1252057 + 10€ (Spišské Podhradie) 2 týždne do 30.06.2017, Kardos Tibor 1151973 + 10€ (Gemerská Hôrka) 1 týždeň do 30.06.2017, Ribár Dominik 1281983 + 10€ (Turňa nad Bodvou) 2 týždne do 30.06.2017, Kireš Tomáš 1112794 + 10€ (Ulič) 2 týždne do 30.06.2017, Čokina Mário 1154087 + 10€ (Ulič) 2 týždne do 30.06.2017, Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ (Čičarovce) 1 stretnutie do 30.06.2017, Štofko Peter 1220251 + 10€ (Harichovce) 1 stretnutie do 30.06.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Veľké Revištia pokarhanie + 20€ podľa čl.11 za NS funkcionára klubu po stretnutí III.ligy: Veľké Revištia – Sabinov. • FK Pakostov pokutu + 10€ podľa čl.11 za NS funkcionára klubu po stretnutí IV.ligy S: Pakostov – Dlhé Klčovo. • FK Radvaň nad Laborcom 150+10€ podľa čl.48/1c,4, za HNS funkcionára počas stretnutia IV.ligy S: Radvaň nad Laborcom – Spišské Podhradie. • FK Štrba pokutu 150+10€ podľa čl.57/1c,2, za porušenie povinnosti organizátora v stretnutí IV.ligy S: Štrba – Šarišské Michaľany. • FK Vysoké Tatry pokutu 150+10€ podľa čl.48/1c,4, za HNS funkcionára klubu, zároveň udeľuje p. Sabo Milan 1317569 + 10€ disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie trénera na obdobie 4 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke. • FK Čečejovce pokutu 100+10 za HNS trénera a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy KG: Malá Ida – Čecejovce, zároveň udeľuje p. Bilička Ján 1257426 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti a výkonu funkcie trénera na obdobie 4 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke. • FK Kamenica nad Cirochou pokutu 200€ podľa RS 7j za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy: Kamenica nad Cirochou – Ulič. • FK Sečovská Polianka pokutu 150€ podľa RS 7j za nedostatočný videozáznam zo stretnutia V.ligy VD: Sečovská Polianka – Sačurov. • FK Šiba pokutu 150+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov voči delegovaným osobám po stretnutí V.ligy Š: Šiba – Veľký Šariš, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie činnosti hráčov Kaščák Peter 1154658 + 10€ (Šiba) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke a Pavel Marek 1077483 + 10€ (Šiba) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 31.10.2016 s prerušením v prestávke. • FK Kravany pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí V.ligy PT: Kravany – Harichovce. • FK Prakovce pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie v stretnutí III.ligy PT: Harichovce – Prakovce. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom po stretnutí: V.ligy Z: Kráľovský Chlmec – Cejkov, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie FK Kamenica nad Cirochou pokutu 550+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na odpočet 3 bodov po skončení ročníka, uzavretie hracej plochy na 1 stretnutie nepodmienečne a nariaďuje stretnutie odohrať najmenej 10km od Kráľovského Chlmca podľa čl.50/5,6, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športovej činnosti hráčovi Borisza Kristián 1168481 + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 25.10.2016 do 25.10.2017 podľa čl.50/1f,2e a p. Doboš Jaroslav + 10€ na obdobie 6 mesiacov od 02.11.2016 do 02.05.2017. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie hráčovi Gašpar Július 1274196 + 5€ (Michaľany) podľa čl. 47/1b,2b, a 53/1b,2b, zastavenie činnosti na obdobie 1 mesiaca od 31.10.2016 s prerušením v prestávke, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz výkonu vedúceho družstva p. Ceran Milan + 5€ a zákaz výkonu kapitána družstva p. Čižmár Erik 1274216 + 5€na obdobie 1 mesiaca od 31.10.2016 s prerušením v prestávke podľa čl.53/11b,3b. DK VsFZ prejednala podnet R – Petraššovitš Mário a Gaľa Samuel, DK VsFZ odporúča obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Tatran Ľubica na základe podania MFK Stará Ľubovňa podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ Tatran Ľubica o predloženie písomnej dohody klubov (Krull Štefan 1249680). DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.11.2016 o 16:30 hod. aktérov stretnutia III.ligy: Veľký Horeš – Vranov nad Topľou, R – Mano Dávid, AR1 – Lang Zoltán, AR2 – Holp Peter, DZ – Maliňák Milan, HU – Varga Vincent, VD – Certicky Jozef, VH – Kužma Miroslav. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.11.2016 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV.ligy J: Strážske – Veľké Kapušany, R – Šuba Oliver, AR1 – Baldovský Jaroslav, AR2 – Eperješi Jakub, DZ – Tóth Róbert, HU – Kovaľ Eugen, VD – Pilch Róbert, KD – Hirjak Tomáš, VH – Kaszonyi Andrej, KH – Repovský Peter. Zároveň žiada všetkých pozvaných o podrobný popis k incidentu po stretnutí. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 10:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Compeľ 20 EUR 04.11.2016 10:42
Denys Pakhomov 10 EUR 04.11.2016 10:43
Ľubomír Hubcej 10 EUR 04.11.2016 10:44
Ján Bártoš 10 EUR 04.11.2016 10:50
Ľuboš Novák 10 EUR 04.11.2016 10:50
Dávid Hrivňák 10 EUR 04.11.2016 10:51
Peter Kaščák 10 EUR 04.11.2016 10:51
Martin Richnavský 10 EUR 04.11.2016 10:52
Filip Harakaľ 5 EUR 04.11.2016 10:52
Marek Nazarej 5 EUR 04.11.2016 10:52
Kamil Pavlík 20 EUR 04.11.2016 10:53
Erik Takáč 20 EUR 04.11.2016 10:53
Michal Košč 10 EUR 04.11.2016 10:53
Matúš Szilasi 10 EUR 04.11.2016 10:54
Patrik Dužda 5 EUR 04.11.2016 10:54
Peter Kaleja 5 EUR 04.11.2016 10:54
Mário Klein 5 EUR 04.11.2016 10:55
Michal Čura 5 EUR 04.11.2016 10:55
Peter Šimco 10 EUR 04.11.2016 10:56
Adam Maďar 5 EUR 04.11.2016 10:56
Ivan Rusyn 10 EUR 04.11.2016 10:56
Adam Bujnovský 10 EUR 04.11.2016 10:57
Tomáš Ferenc 10 EUR 04.11.2016 10:57
Tibor Kardoš 10 EUR 04.11.2016 10:57
Dominik Ribár 10 EUR 04.11.2016 10:58
Tomáš Kireš 10 EUR 04.11.2016 10:58
Mário Čokina 10 EUR 04.11.2016 10:58
Ľudovít Tárczy 10 EUR 04.11.2016 10:59
Peter Štofko 10 EUR 04.11.2016 10:59
20 EUR 04.11.2016 10:59
10 EUR 04.11.2016 10:59
10 EUR 04.11.2016 11:00
10 EUR 04.11.2016 11:00
10 EUR 04.11.2016 11:00
10 EUR 04.11.2016 11:01
Ján Bilička 10 EUR 04.11.2016 11:01
10 EUR 04.11.2016 11:01
Peter Kaščák 10 EUR 04.11.2016 11:02
Marek Pavel 10 EUR 04.11.2016 11:02
10 EUR 04.11.2016 11:03
Kristián Borisza 10 EUR 04.11.2016 11:03
10 EUR 04.11.2016 11:03
10 EUR 04.11.2016 11:04
Július Gašpar 5 EUR 04.11.2016 11:05
5 EUR 04.11.2016 11:05
Erik Čižmár 5 EUR 04.11.2016 11:05
Milan Sabo 10 EUR 04.11.2016 11:07
POKUTY