Disciplinárna komisia
Členovia
Peter Bednár
Jozef Repovský
Martin Špivák
Dušan Sedlák
Kamil Slebodník
Jozef Pribula
Pavol Kontra
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-DK-2017/2018-0006ÚS DK zo dňa 16.08.2017
VsFZ-DK-2017/2018-0005ÚS DK zo dňa 10.08.2017
VsFZ-DK-2017/2018-0004ÚS DK zo dňa 03.08.2017
VsFZ-DK-2017/2018-0003ÚS DK zo dňa 26.07.2017
VsFZ-DK-2017/2018-0002ÚS DK zo dňa 19.07.2017
VsFZ-DK-2017/2018-0001ÚS DK zo dňa 28.06.2017