Trénersko-metodická komisia
VsFZ-TMK-2016/2017-0006
Vyjadrenie
TMK VsFZ neudeľuje výnimky, neumožňuje to ani Rozpis súťaží, ani Súťažný poriadok a ani Zákon o športe. Informácie o seminároch sú zverejňovaní na web stránke VsFZ (viď http://vsfz.futbalnet.sk/sekcia/993/). Trénerská licencia je platná 3 roky a tréner si počas 3 rokoch zabezpečuje predĺženie licencie účasťov na seminároch.
Rozhodnutie: VsFZ-TMK-2016/2017-0006
Klub: TJ Mladosť Kalša
Dátum zaevidovania: 23.03.2017 21:49
Stav: Nové