Trénersko-metodická komisia
VsFZ-TMK-2016/2017-0003
01/2016
Tréner musí vyplniť Registračný formulár člena SFZ (http://www.futbalsfz.sk/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/08/e6/08e66c54-ea58-4e6a-884c-4f0778b09512.pdf) a odoslať s originál podpisom na SFZ.
Rozhodnutie: VsFZ-TMK-2016/2017-0003
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 20:50
Dátum vyriešenia: 12.11.2016 20:50
Stav: Vyriešené