Trénersko-metodická komisia
Členovia
Juraj Mihalčín
Peter Szénay
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-TMK-2016/2017-0005Udelenie výnimky
VsFZ-TMK-2016/2017-0004Neprináleží TMK VsFZ
VsFZ-TMK-2016/2017-0002Výnimka p. Palečko
VsFZ-TMK-2016/2017-0001Výnimka p. Palečko