Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0005
ÚS KR zo dňa 06.09.2017
1. Zmeny v obsadení na 9.-10.9. Dospelí Zámutov – Fintice Bochnovič za J. Mana Záhradné – Medzilaborce Šuba za Bochnoviča Topoľany – Krásnohorské Podhradie Kočiš za Adamča Kechnec – Geča Maličký za Kunza Gemerská Hôrka – Čečejovce 9.9., Jakubčin za Kačmára Lokomotíva Košice B – Ťahanovce Tomáš za Kačmára Veľký Lipník – Ražňany Alexa za Čisárika Ľubica – Kluknava Onderišin za Czecha Kamenica – Sedliská DZ Piruch za Sadiva Dorast Stropkov – Spišská Belá 8.9. o 14:30 a 16:45 hod., DZ Vaško za Barvirčáka Stropkov – Spišské Podhradie 11.9., DZ Vaško za Sadiva Giraltovce – Barca J. Mišenčík za Filipáka Vranov – Humenné 20.9. o 14:30 a 16:45 hod., Žofčák za Fedáka Lipany – Snina Filipák za Jurášeka Krásnohorské Podhradie – Poproč 10.9. o 10:30 hod., Gonos za Petraššovitša Chminianska Nová Ves – Stará Ľubovňa Mikloško za Troščáka Sabinov – Fintice Troščák za Mikloška Žiaci Stará Ľubovňa – Giraltovce zrušená delegácia Žiačky Stropkov – Vranov Škurla za Bochnoviča Slovnaft Cup, 3.kolo Pavlovce – Snina 13.9. o 16:00 hod., Molitoris, Bednár, Capík, Labanc 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 12.9.2017: Prakovce (Prakovce – Kežmarok), Geča (Geča – Čičarovce), Sokoľany (Sokoľany – Strážske). - KR odstupuje FK Sedliská na DK za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Sedliská – Borov. - KR oznamuje termín jesenných fyzických previerok dňa 27.9.2017 o 15,30. Zraz o 15:00 hod. na štadióne Slávia TU, ul. Watsonova v Košiciach. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine. - KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor dňa 10. – 12.11.2017. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS aj zo zasadnutia iných odborných komisii /ŠTK, DK/. - KR berie na vedomie podnet: • FK Košická Nová Ves. • FK Stará Ľubovňa. • R Djordjevič. - KR oznamuje FK Čičarovce, že odpoveď odbornej komisie (KR) na podnet k stretnutiu Čičarovce – Kalša bola uvedená v ÚS VsFZ č.8 z 25.8.2017. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Kračúnovce na R Želizňák, AR Mati a Baksay zo stretnutia Raslavice – Kračúnovce. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Medzev – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za opodstatnený. • Vinné – Malý Horeš na základe podnetu FK Malý Horeš a považuje podnety za neopodstatnené . Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 18:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 06.09.2017 18:40