Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0002
ÚS KR zo dňa 10.08.2017
Zmeny v obsadení na 12.-13.8. Dospelí Prešov B – Plavnica Bednár za D. Bobka Ptičie – Raslavice Gaľa za Djordjeviča Haniska – Lokomotíva Košice B Nosáľ za Petraššovitša Perín – Slávia TU Djordjevič za Gaľu Čirč – Malý Šariš Šoltýs za D. Bobka Veľký Lipník – Široké Fabíny za Jakubča Veľký Folkmar- Veľká Lomnica Kunaj za Nosáľa Štrba – Spišská Belá Ištoňa, Gonos, Klokočka Dorast Barca – Trebišov 23.8. o 10:00 a 12:15 hod., Lipták, Bednár, Horváth Galaktik – Lokomotíva Košice Macko za Kriaka Humenné – Svit Anguš, Bali-Jenčík, Hrinda Hrhov – Gemerská Hôrka 13.8. o 10:30 hod., V. Tóth za Gonosa Malý Horeš – Parchovany 13.8. o 14:00 hod., S. Vass za Sabola Ľubica – Vikartovce Fabíny za Turcsányiho Spišský Štvrtok – Spišská Stará Ves Olejník za Jakubča Poproč – Drnava Slimák za Gorela Medzev – Malá Ida Novák za Bertu Žiaci Veľké Kapušany – Čierna 23.8. o 15:00 a 16:45 hod., Koščo za Anguša FAM Prešov – Lipany 13.8. o 9:00 a 10:45 hod., Mi Hudák za Tirpáka Čaňa – Lok. Košice 23.8. o 15:00 a 16:45 hod., Novák za Petraššovitša Široké – Ľubotice 6.9 o 16,30 a 18,15 hod. Onderišin 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín opravných fyzických previerok a náhradných nominačných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 23.8.2017 od 17:00 na tartanovej dráhe Slávia TU Košice, ul. Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R ktorí nemajú vykonané nominačné FP, alebo nezabehli na nominačných FP limit vo svojej výkonnostnej skupine. - KR oznamuje termín náhradných seminárov R a DZ na 23.8.2017 od 16:00 v Dome Športu. Seminára sa zúčastnia R a DZ, ktorí sa nezúčastnili zimných doškoľovacích seminárov a letného seminára DZ. - KR dôrazne upozorňuje R a AR o dôslednú kontrolu hráčov pred stretnutím podľa zápisu o stretnutí. - KR vykonala pohovor: • R Havrila Marek, Nosáľ a Tirpák zo stretnutia Kračúnovce – Poprad B. • R Lang, Mati, Djordjevič a DZ Čekan zo stretnutia Rudňany – Geča. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Spišské Podhradie a FK Soľ na R Ziemba, AR Bali-Jenčík, Dušek a DZ Jancura zo stretnutia Spišské Podhradie – Soľ. • FK Rožňava na R Filipák, AR Greško, Sučka a DZ Kotrády zo stretnutia Vyšné Opátske – Rožňava. • FK Vranov na R Ruščanský, AR Paulišin a Ginda zo stretnutia II.L. SMD Stropkov – Vranov - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Kračúnovce – Poprad na základe podnetu FK Poprad a konštatuje, že podnet sa z uvedeného videozáznamu nedá posúdiť, daná situácia sa nenachádza na videozázname. KR odstupuje FK Kračúnovce na DK z dôvodu nedodania úplného videozáznamu. • Rudňany – Geča na základe podnetu FK Rudňany a považuje podnet za opodstatnený. • Záhradné – Gerlachov na základe podnetu FK Gerlachov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 14.08.2017 09:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 14.08.2017 09:19