Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0027
ÚS KR zo dňa 07.06.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 10.-11.6.2017 Dospelí Úpor – Malý Horeš Gnip, Havira, Štefanič baráž ObFZ TV 11.6.2017 o 17,00 – HP Slavoj Trebišov. Informácie p. Hlebaško. Svidník – V. Opátske DZ Dub za SFZ, B. N. Ves – Sabinov DZ Szabó za Duba, Medzilaborce – D. Klčovo Marko za Kunza, Geča – Kalša P. Kmec za Marka, Rudňany – Krompachy Filipák, Adamčo, Sučka, Sobrance – V. Folkmár 11.6. o 13,00, Turňa – Slávia TU Benedik za Matiho, Borša – Streda o 14,00 Topoľany – Michaľany Jevín za Gnipa, Sačurov – Seč. Polianka Ševčík, Basoš, Guba, DZ Minaroviech, Sedliská – Ulíč DZ Voroňák za Minaroviecha, Kamenica – Ptičie Hrinda, Kurták, Kováč, Kochanovce – Hencovce T. Škodi za Benedika, Gaboltov – Dubinné 10.6. Ružbarský za Haviru, Ražňany – Demjata Končár za Petraššovitša, Prakovce – Sp. Belá 10.6. Marko za Končára. Dorast Koš. N. Ves – Vranov Gaľa, Gorel, Fotta, M. Ida – Krásna o 12,00 Gorel, Strážske – Boťany 10.6. Ubľanský za T. Škodiho, Š. Michaľany – Chmin. N. Ves 8.6. o 17,00 – Adamčo za Vaňa, M. Šariš – Dulová Ves 9.6. o 16,00 v Dulovej Vsi – Zubka, Plavnica – Pušovce Gabštúr za Karaffu, S. Ľubovňa – FAMT PO 26.k 13.6. o 17,00 – Pristáč. Žiaci Humenné B – Humenné A 9.6. o 15,00 a 16,45 – Basoš za Gajdoša, Kežmarok – Smižany 11.6. Dzivjak za Alexu, Michalovce – Trebišov Capík, Jevín. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. KR upozorňuje R a DZ o zaplatenie poplatkov za oneskorené ospravedlnenia najneskôr do konca súťažného ročníka 2016/2017. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 13.6.2017: FK Záhradné zo stretnutia Záhradné – Ľubotice. - KR oznamuje termín predsezónneho seminára a workshopu pre DZ sk A.,B. - dňa 26.7.2017 od 15:30 . Pre DZ sk. C - 28.7.2017 od 15:30. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR vykonala pohovor s R Fabíny, ohľadom stretnutia III.LD Veľká Lomnica – Spišské Vlachy. KR odstupuje na DK FK Spišské Vlachy za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KR. - KR berie na vedomie podnet: • FK Veľká Lomnica • FK Sečovská Polianka + 10,-€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Košická Nová Ves na R Leško Pavol, AR Mišenčík Matúš, Ružbarský a DZ Kostík zo stretnutia II.LSMD Ľubotice – Košická Nová Ves. • FK Svidník na R Leško Pavol, AR Filipák, Béreš Dávid a DZ Džubák zo stretnutia Plavnica – Svidník.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 13:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.06.2017 13:13