Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0026
ÚS KR zo dňa 31.05.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 3.-4.6.2017 Dospelí Trebišov – Bardejovská Nová Ves sa hrá 4.6.2017 v ÚHČ Vranov n.T – V. Revištia sa hrá 3.6.2017 v ÚHČ Pušovce – Prešov Karaffa za Tótha D. Klčovo – Raslavice Guľko za SFZ Šarišské Michaľany – Spišské Podhradie Homoľa za P. Béreša Medzev – Rudňany P. Béreš za Nosáľa Kalša – Mária Huta Izrael za SFZ Kechnec – Košická Nová Ves Petraššovitš za Zisa Sečovská Polianka – Hencovce Zis za Petraššovitša Nižný Hrušov – Kochanovce Havíra za D. Mana Ulič – Kamenica Lumtzer za Borufku Sačurov – Sedliská D. Mano za Havíru Dubinné – M. Šariš o 10:30 Veľká Lomnica – Hranovnica R. Bobko za Klokočku Poprad B – Levoča Klokočka za R. Bobka Dorast Vranov n. T – Spišská Belá 1.6.2017 o 15:00 a 17:15 Ľubotice – Košická Nová Ves M. Mišenčík za Vaňa Jasenov – Gerlachov 7.6.2017 o 17:00 Godžák za Metiľa Dulová Ves – FAMT Prešov Tirpák za Nosáľa Košická Nová Ves – Vranov 29.kolo 7.6. o 15:00 a 17:15 Mati, Gaľa, Fotta,Tóth Žiaci Buzica – V. Opátske V. Tóth za Kováčovú FAMT Prešov – Humenné B 4.6. Mi. Hudák za Krivjančina Kračúnovce – S. Ľubovňa Škurla za E. Želizňaka Spišské Podhradie – Ľubica 9:30 a 11:15 Šuba Poprad – Trebišov Ištoňa, Vaňo Spišská Nová Ves – Michalovce J. Mišenčík za Maličkého Lokomotíva Košice B – Buzica 25. Kolo 7.6. o 16:00 a 17:45 Benedik Ženy Michalovce – Myjava Kron za J. Škodiho Poprad - Lučenec Pavlovský ml. za Klokočku 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 6.6.2017: FK Ťahanovce zo stretnutia Ťahanovce – Poproč. Pod disciplinárnymi následkami. - KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. - KR VsFZ vyzýva KR ObFZ o nahlásenie nováčikov na nominačné listiny VsFZ od súťažného ročníka 2016/2017. Mená nováčikov s údajmi (emailová adresa, telefónne číslo, bydlisko) nahlásiť na mailovú adresu tonoperat@gmail.com do 4.6.2017. Nahlásení nováčikovia sa zúčastnia FP 6.6.2017 od 16:00 v Košiciach na Atletickom štadióne na Wattsonovej ulici. R so sebou prinesú lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. - KR oznamuje termín predsezónneho seminára a workshopu pre DZ sk A.,B. - dňa 26.7.2017 od 15:30 . Pre DZ sk. C - 28.7.2017 od 15:30. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR berie na vedomie podnet: FK Spišské Vlachy a pozíva na svoje zasadanie 7.6.2017 na 16:30 R Fabíniho, vedúcich a kapitánov mužstiev dorastu V. Lomnica a Spišské Vlachy. V prípade existencie videozáznamu zo zápasu III. DL V. Lomnica – Spišské Vlachy KR žiada o jeho dodanie na predmetné sedenie KR. Š. Michalian, poplatok 10€ - KR berie na vedomie pochvalu: FK Šarišské Michaľany a FK Kračúnovce na R Tabaka, AR Jasečko, Kunzo a DZ Čaga zo stretnutia Kračúnovce - Šarišské Michaľany. FK Kráľovský Chlmec na R Šefčík, AR Baníková a Kavčák zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Michaľany. FK Kráľovský Chlmec na R Zubka, AR Šimková a Paulišin zo stretnutia Borša - Kráľovský Chlmec. FK Kráľovský Chlmec na R Adamčo, AR Brutvanová a Béreš Milan zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Topoľany. FK Kráľovský Chlmec na R Eperješi, AR Novák a Metiľ zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Čičarovce. FK Pakostov na R Nosaľ, AR Tóth Lukáš a Kočiš zo stretnutia Pakostov – Radvaň. FK Vranov na R Mano Dávid, AR Gaľa, Béreš D. a DZ Duška zo stretnutia Bardejovská Nová Ves – Vranov. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: FK Záhradné zo stretnutia Štrba – Záhradné a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40 €.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 02.06.2017 14:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 02.06.2017 14:28