Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0025
ÚS KR zo dňa 24.05.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 27. - 28.5.2017 Dospelí Prešov B – Svit Dušek, Baldovský, Lešková, Raslavice – Zámutov 27.5. Rožňava – Krompachy Sedlák za SFZ, Eperješi za Šeršeňa, Topoľany – Streda Macko za Šeršeňa, Sedliská – Seč. Polianka Marko, Židišin, Končár, DZ Feckanin Šiba – Kendice Bochnovič za Gabštúra, M. Šariš – Demjata v Demjate Lešková za Langa, DZ Izrael, M. Šariš – Gerlachov vo V. Šariši Prakovce – Poprad B Drenko za Langa. Dorast Humenné – Sp. N. Ves 26.5. 15,00 a 17,15, Kechnec – Poproč Šeršeň za Baja, V. Kapušany – Borša 24.k. 21.5. o 16,30 Reňo, Raslavice – Bardejovská N. Ves 26.5. o 16,00 Pacák, M. Šariš – Sabinov v Sabinove o 15,00 Kostráb, Fintice – Čirč 21.k. 31.5. 17,00 M. Béreš, Sp. Podhradie – Ľubica o 10,00 Pavlovský st. Markušovce – Krompachy Klokočka za Kunza, Bardejov – Slovan BA Pacák za Končára, Žiaci Kr. Chlmec – Galaktic Kavčák za Reňa, Levoča – Sp. Bela D. Bobko za Zvaleného, Michalovce – Bardejov 10,00 a 12,00 Mišková, Macko ŽENY Bardejov – Michalovce 31.5. o 13,00 a 15,15. Spišská N. V. – Lokomotíva KE Kunzo za Klokočku, 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 30.5.2017: FK Kechnec zo stretnutia Kechnec - M. Ida, FK Ťahanovce zo stretnutia Ťahanovce – Poproč. - KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ o dôsledné sledovanie ÚS aj iných odborných komisií (ŠTK, DK). - KR ruší pôvodný termín Workshopu DZ sk. C zo dňa 28.5.2017. Nový termín dňa 26.7.2017 DZ sk A, B. 28.7. 2017 DZ sk C. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR berie na vedomie podnet: • FK Sečovská Polianka. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Veľký Folkmár na R Vaňo, AR Cuprák, Gorel a DZ Tóth zo stretnutia Veľký Folkmár – Strážske. • FK Štrba na R Bochnovič, AR Horochonič a Drabant zo stretnutia Štrba – Fintice. • FK Čičarovce na R Godžák, AR Ulian a Troščák zo stretnutia Čierna nad Tisou - Čičarovce - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Ražňany – Kendice na základe podnetu FK Kendice a považuje podnet č.1 za neopodstatnený. Poplatok 40,- €. Podnet č. 2 odstupuje na DK. • Pakostov – Humenné na základe podnetu FK Pakostov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€. • Stropkov – Bardejovská Nová Ves na základe podnetu FK Bardejovská Nová Ves a považuje podnet za opodstatnený. - KR vykonala pohovor ohľadom stretnutia III.LD Gerlachov – Kurima so zástupcami FK Kurima. Vyjadrenie berie na vedomie. -KR odstupuje na DK R Kmec Ján za neskoré dostavenie sa na zasadnutie KR a FK Gerlachov za neospravedlnené nedostavenie sa na zasadnutie KR. - KR vykonala pohovor s R Knapom Petrom. Vyjadrenie berie na vedomie.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0025
Dátum zaevidovania: 25.05.2017 09:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 25.05.2017 09:04
40 EUR 25.05.2017 09:04
10 EUR 25.05.2017 09:05