Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0024
ÚS KR zo dňa 17.06.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 20. - 21.5.2017 Dospelí Svit – Trebišov DZ Pečarka za Duba, Plavnica – Giraltovce Jasečko za Maličkého , Prešov B – Snina Maličký za Jasečka, V. Opátske – V. Revištia Capík za Kočiša, Vranov – Sabinov Mati za Micheľa, Szabó za SFZ, Š. Michaľany – Pakostov Kmec P., Ličko, Špivák, Soľ – Kochanovce DZ Sloboda za Šafranka, V. Tatry – Sp. Podhradie Micheľ za Kováčovú, Slávia TU – Čečejovce Gajdoš za Mikloška, Čierna – Čičarovce Godžák za Jevína, Michaľany – Trakany ruší delegáciu, Borša – Kr. Chlmec Zubka za Ubľanského, Ptičie – Stakčín Mikloško, Kačmár, Hrinda, Dubinné – Demjata Greš, Maličký, Frank. Dorast Svit – Snina L. Tóth za Alexu, Medzev – M. Ida Šipoš za Farkaša, S. Ľubovňa – Fintice o 14,00 Pristač za Gabštúra. Žiaci Čierna – Čaňa Dušek za Ondrášeka, Široké – Lipany 19.5. o 17,00 a 18,45 Marušin, Kračúnovce – Humenné 18.5. o 15,00 a 16,45 Pacák, Poprad – Bardejov Alexa za Zvaleného, Sp. Belá – Plavnica 22.5. o 15,30 a 17,15 Šoltýs. Ženy Lokomotíva – Lučenec V. Havrila za Horvátha. Žiačky Humenné – Poprad 27.5. o 13,00 Paulišin za Godžáka, Bardejov – Vranov 17.5. o 12,00 Židišin za ObFZ. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 23.5.2017: Ražňany (Ražňany – Kendice), Pakostov (Pakostov – Humenné) - KR predvoláva na svoje zasadnutie 24.05.2017 na 16:30 R Kmec Ján, vedúci mužstva FK Kurima, vedúci mužstva FK Gerlachov a svedkov skutkov popísaných v podnete od FK Kurima. - KR predvoláva na svoje zasadanie dňa 24.05.2017 o 17:00 R Knap. - KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. - KR dáva do pozornosti DK FK Koprivnica za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Koprivnica – Gaboltov. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ o dôsledné sledovanie ÚS aj iných odborných komisií (ŠTK, DK). - KR oznamuje termín Workshopu DZ sk. C dňa 28.5.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR berie na vedomie podnet:  FK Vranov, poplatok 20€.  FK Plavnica, poplatok 20€  FK Ptičie, poplatok 10€.  FK Spišské Podhradie, poplatok 10€.  FK Čičarovce, poplatok 10€.  FK Fintice, poplatok 10€ - KR berie na vedomie pochvalu:  FK Humenné na R Homoľa, AR Horochonič a Berta zo stretnutia Pakostov – Humenné  FK Veľké Kapušany na R Nosáľ, AR Hríb a Michalík zo stretnutia Veľké Kapušany - Medzev.  FK Demjata na R Kováčová, AR Benedik a Sendek zo stretnutia Demjata – Veľký Šariš.  FK Plavnica na R Homoľa, AR Béreš D. a Leško zo stretnutia Veľké Revištia – Plavnica. - KR berie na vedomie podnet FK V. Lomnica. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:  Ptičie – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za opodstatnený.  Helcmanovce – Prakovce na základe podnetu FK Prakovce a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0024
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 09:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 18.05.2017 09:55
20 EUR 18.05.2017 09:56
10 EUR 18.05.2017 09:56
10 EUR 18.05.2017 09:56
10 EUR 18.05.2017 09:56
10 EUR 18.05.2017 09:57