Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2016/2017-0022
ÚS KR zo dňa 03.05.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 6. - 7.5.2017 Dospelí Vyšné Opátske – Sabinov Maličký za Greška, Stropkov – Trebišov Molitoris za Maličkého, Štrba – Kračúnovce Bucko za Olejníka, Košická Nová Ves – Kokšov-Bakša Macko, Mišková, Cisko, TU Košice -Ťahanovce Piro za Slobodu Nacina Ves – Kráľovský Chlmec Sloboda za Pira Dubinné – Veľký Šariš Vass za Čonku, Župčany – Šiba V. Havrila za Ševčíka, Dorast Spišská Nová Ves – Lipany P. Béreš, Haviarik, Pavlovský ml., Vranov nad Topľou – Humenné 8.5. o 10:00 a 12:15, Medzev – Rožňava Drabant za Tóth V., Nacina Ves – Topoľany Mano D. za Šipoša, Medzilaborce – Gerlachov Vojtko za Paulišina, Brezovica – Stará Ľubovňa 8.5. o 16:00, Spišské Podhradie – Harichovce Ružbarský za Pavlovského, Žiaci Galaktik – Lokomotíva KE 5.5. o 16:00 a 17:45, Humenné „A“ – Lipany Gajdoš za Paulišina, Medzilaborce – Široké Vojtko za Paulišina, Kračúnovce – Giraltovce 5.5. o 15:00 a 16:45 Pacák za Tirpáka, Podolínec – Ľubica 6.5. o 9:00 a 10:45, Poprad – Michalovce Jakubčo za Turcsanyiho, Michalovce – Spišská Nová Ves Hrinda za Žofčáka, Ženy Michalovce – Bratislava Kurták za Škodiho T., Lokomotíva KE – Poprad Horváth za Kováča, Humenné – Prešov Basoš, Metiľ, 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 9.5.2017: Ptičie (Ptičie – Jasenov) pod disciplinárnymi následkami, Ražňany (Ražňany – Čirč), Koprivnica (Koprivnica – Gaboltov), Nižný Hrušov (Nižný Hrušov – Ptičie). - KR oznamuje predbežný termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 (Pozor zmena !). Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. - KR oznamuje termín Workshopu DZ sk. C dňa 28.5.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR berie na vedomie pochvalu: FK Geča na R Micheľ, AR Haviarik, Gallo a DZ Bančanský zo stretnutia Rudňany – Geča. FK Ľubotice na R Lipták, AR Gaľa, Drabant a DZ Dzido zo stretnutia Ľubotice – Šarišské Michaľany. FK Kravany na R Kostráb, AR Bobko a Czech zo stretnutia Prakovce – Kravany. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: Trebišov – Vyšné Opátske na základe podnetu FK Vyšné Opátske a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. Zároveň KR odstupuje FK Trebišov na DK za nedostatočný videozáznam (situácia z 24 min. sa nedá posúdiť).
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 12.05.2017 09:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 12.05.2017 09:03